DRUGI LITERARNI KONKURS ZA NAGRADU “ISNAM TALJIĆ” NA TEMU: "BOŠNJACI, SVJEDOČIMO DA JESMO"
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 24. May 2022. 14:05:40
Behar Publishing
u saradnji sa
Islamskim kulturnim centrom Behar, Grand Rapids u Michigan-u,
Islamskom zajednicom Bošnjaka u Sjevernoj Karolini
i Islamskim centrom Belmont u New Yorku,
raspisuje
DRUGI LITERARNI KONKURS ZA NAGRADU “ISNAM TALJIĆ”
na temu:
"Bošnjaci, svjedočimo da jesmo"

Tekstove treba poslati na e-mail: [email protected]

Rok za slanje tekstova je 5. septembar 2022.g.

Nagrade:

1. Nagrada: Plaketa ($1000)
2. Nagrada: Plaketa ($700)
3. Nagrada: Plaketa ($500)

Ovogodišnji konkurs je otvoren i za radove pisane na engleskom jeziku.
1. Nagrada za rad na engleskom jeziku: Plaketa ($500)

Svi autori moraju, uz svoje radove, obavezno poslati propratno pismo, sa ličnim/osobnim podacima autora, i to:
1. Ime i prezime:
2. Puna adresa:
3. Telefon:
4. E mail:

Naša konkursna komisija će nakon završetka konkursa, svoju odluku o nagrađenim radovima objaviti 12 oktobra 2022.g., na prigodnoj manifestaciji u Džematu “Behar”, a nakon toga rezultati i nagrađeni radovi će biti objavljeni na web stranici www.beharpublishing.com i u medijima. Nagrade će biti uručene u toku mjeseca novembra 2022 godine.
Ovim želimo podstaknuti sve one kojima je tema bliska, a koji pišu i govore isključivo na engleskom jeziku, a posebno naše mlade kojima je svijet postao domovina, da se prijave i sudjeluju na ovom konkursu.

Opći uvjeti:
Svi radovi u formi poezije, eseja, kratke priče dužine do 5000 riječi, moraju ispunit sljedeće uslove da bi bili razmatrani od strane komisije:
1. da je autorski rad napisan na bosanskom, ili engleskom jeziku;
2. da rad nije ranije objavljivan u bilo kakvom štampanom ili elektronskom obliku (internet).
3. da je rad originalno autorsko djelo;
4. da jedan autor može prijaviti samo jedan rad na konkurs;
5. da je rad na bosanskom jeziku lektoriran i otkucan na živom bosanskom jeziku – uz upotrebu afrikata (slova s kvačicama): ć, č, đ, dž, š, ž;
6. da slanjem na ovaj konkurs autor pristaje da njegov rad može biti objavljen u elektonskoj ili štampanoj verziji od strane organizatora ili u saradnji sa partnerima;
7. Aplikaciju poslati u jednom fajlu koji treba nasloviti imenom autora (ne naslovom rada), u „Word“ , fontom New Times Roman, formatu – *doc ili *docx, veličina slova 12, s duplim proredom;
8. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih radova na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba;
9. Pravo učešća imaju sve osobe starije od 17 godine, bez obzira na mjesto boravka i
10. Ne ispunjenje bilo kojeg od ovih uslova po odluci organizatora/komisije/slektora može diskvalificirati radove iz konkursa.
Vašim slanjem svog popratnog teksta potvrđujete da ste vi jedini autor, i da dajete dozvolu i pravo Behar Publishing da vaš rad objavljuje u bilo kojim pisanim i elektronskim medijima po potrebi organizatora konkursa.

Naš komentar za ovogodišnju temu:
Bošnjaci svjedoče da nema ničega vrijednog veličanja osim Gospodara svih svjetova, Gospodara života i ljudskih sudbina. Čitav naš bošnjački narod je naraskidivo povezan sa tom vjerom u Jednoću Stvoritelja, koji nam je ukazao na dobrotu života koji treba uložiti u činjenje dobra ljudima, a ne protiv njih. Ta vjera u dobro, snažno veže Bošnjake zajedno u jedan narod ma gdje danas oni živjeli.
Naš 2022. literarni natječaj za nagradu “Isnam Taljić” želi da ovom temom potakne učesnike ovogodišnjeg konkursa da nam u slobodnoj formi pišu i svjedoče o toj zajedničkoj bošnjačkoj vjeri koja nas povezuje da kao jedan stari evropski narod, postojan u svojoj međusobnoj ljubavi i solidarnosti baziranoj na ravnopravnosti i pravdi, svjedoči o ljudskoj dobroti kao svrsi postajanja, bilo na svojoj zemlji, u domovini ili dijaspori.
Ovaj naš, sedmi po redu, literarni konkurs otvoren je za sve ljude dobre volje i lijepih namjera.
Sarajevo, Tuzla, Novi Pazar, Skoplje, Florida, Michigan, New York, North Carolina.