ZA KORIŠTENJE IMENA RAHMETLI AKADEMIKA MUFTIJE MUAMERA ZUKORLIĆA POTREBNO ODOBRENJE "MUFTY FOUNDATION"
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 19. May 2022. 13:05:55
Poštovani prijatelji i saradnici rahmetli akademika Muftije Muamera Zukorlića.
Obavještavam Vas da je pedesatak članova šire familije rahmetli Muftije Zukorlića formalizirala svoje djelovanje i okupila se oko Mufty fondacije koju je osnovao rahmetli akademik muftija Muamer Zukorlić. Muftija je je 2017. godine umjesto sebe imenovao Usame Zukorlića za predsjednika upravnog odbora fondacije, sa jasno datim smjernicama i uputsvima o svrsi i budućnosti fondacije.

Početkom maja 2022. godine, upravni odbor fondacije je donio odluku da okupi širu porodicu rahmetli Muftije u okrilje ove fondacije, sa ciljem zaštite i promocije lika i djela rahmetli Muftije, što je prije svih dužnost Muftijine porodice.

Time obavještavamo sve institucije i uticajne prijatelje rahmetli akademika Muftije Muamera Zukorlića da je za korištenje imena rahmetli Muftije u imenovanju ulica, trgova, ustanova, nagrada, konkursa, konferencija, knjiga, autorskih izjava i svih drugih vidova gdje se koristi ime rahmetli Muftije Zukorlića, potrebna pismena suglasnost porodice organizirane u Mufty fondaciju.

Cilj Mufty fondacije je promocija njegovih knjiga, govora, predavanja, citata. Zatim osnivanje
muzeja i arhiva. Želimo da po njemu dobijaju ustanove i mjesta imena. Da se sačuva svo njegovo intelektualno naslijeđe i ideja koju je baštinio i da kao porodica organizirana u Mufty fondaciju spriječimo da se na bilo koji način zloupotrebljava njegovo ime.
Uz sigurnost da ćemo imati Vašu podršku, piše u odluci "Mufty Foundation" koju je potpisao Usame Zukorlić, predsjednik Mufty fondacije.