Saopćenje za javnost Udruženja Žrtava i svjedoka genocida i Udruženja Pokret “Majke enclave Srebrenica i Žepa”
POZIVAMO DRŽAVNE INSTITUCIJE DA NAM SE PRIDRUŽE PROTIV ONIH KOJI UGROŽAVAJU MIR I SIGURNOST SVIH NAS U BIH
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 13. May 2022. 15:05:39
Nakon naših dopisa upućenih predstavnicima UN-a i Međunarodnom krivičnom sudu u Den Hagu, te odgovora kojeg smo dobili od istih, ovim putem se želimo zahvaliti Tužilaštvu ICC i Savjetnici UN-a generalnog sekretara za prevenciju genocida na blagovremenim i profesionalnim reakcijama, asistencijama i odgovorima koje nam pružaju u pogledu naših izvještaja za prevenciju genocida. Naš Izvještaj iz augusta 2019. god. o mogućem ponavljaju genocida u BiH i njihovim planerima i organizatorima je shodno UN akcionom planu upućen UN i Savjetnici generalnog sekretara UN za prevenciju genocida, a kopija na znanje tužiocu Međunarodnog krivičnog suda – ICC.

ICC u ovoj fazi naše prijave nas je obavijestio da je potrebno da nastavimo sa prikupljanjem novih dokaza i da Međunarodni krivični sud upravlja Rimskim statutom, koji Sudu povjerava vrlo specifičnu i pažljivo definiranu nadležnost, te da su potrebni novi i dodatni dokazi, što ćemo u narednom periodu i pokušati osigurati.

Sa predstavnicima Savjetnice UN-a generalnog sekretara smo održali niz veoma produktivnih i ohrabrujućih sastanaka. Obavještavamo javnost da ćemo nastaviti saradnju sa međunarodnim institucijama za prevenciju i kažnjavanje genocida, te pozivamo državne institucije da nam se u nastupajućem periodu odazovu na naše zahtjeve i upite kako bismo na najbolji način kompletirali naše izvještaje protiv onih koji ugrožavaju mir i sigurnost svih nas u BiH, piše u saopćenju.