NOĆ KADRA – SUDBINE KOJA JE BOLJA OD HILJADU MJESECI TRENUTAK UPISA TVOJE DOVE (ŽELJE) ZA USPJEH NA OVOME I SPAS NA DRUGOME SVIJETU
Autor: Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012)
Objavljeno: 26. Apr 2022. 16:04:59
Dragi moji,
Sutra (srijeda, april 27. 2022) je dvadeset šesti dana Ramazana, odnosno sutra-navečer je mubarek dvadeset sedma noć Ramazana za koju vjerujemo da je NOĆ KADRA – SUDBINE, koja je bolja od hiljadu mjeseci zato što je u njoj objavljen Kur'an, to jeste posljednji ZAVJET BOŽJI čovječanstvu nakon Tevrata, Indžila i Zebura i zato što se u ovoj mubarek noći upisuje u Levh-i Mahfuz (Vječno čuvanoj ploči svih podataka na nebu i na Zemlji), upisuje se opća sudbina svijeta i posebna sudbina svakog stvorenja na Zemlji, napose sudbina svakog čovjeka.

Za noću u kojoj Kur'an spuštena na Zemlju Svevišnji Allah kaže:

قال تعالي: حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. (سورة الدخان).

- Ovo je jasna knjiga – Kur'an, koji je spušten (objavljena) u mubarek noći da bismo vas upozorili da se u njoj razlučuje i odvaja svaka mudra vrijednost od zablude!

Zatim, Svevišnji Allah precizira mjesec u kojem je Kur'an spuštan na Zemlju:

قال تعالي: شَهْرُ رَمَضَانَ الّذيِ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. (سورة البقرة).

- Upamtite, mjesec Ramazan je mjesec u kojem je spušten (objavljen) Kur'an, kao uputa – putokaz ljudima. U Kur'anu su vam sva objašnjenja, gdje imate jasne upute kako da razlikujete istinu od laži, dobro od zla, pravdu od krivde...

I na kraju, Svevišnji Allah definira noć u kojoj je spuštan Kur'an na Zemlju kao NOĆ KADRA – SUDBINE, koja je, po vrijednosti metafizičkog događaja u njoj, bolja od hiljadu mjeseci:

قال تعالي: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. (سورة القدر).

- Spustili smo ga – Kur'an u noći KDRA – SUDBINE. Da li znaš šta znači noć KADRA – SUDBINE? Upamti, noć KADRA – SUDBINE bolja vam je od hiljadu mjeseci. U njoj vam meleki silaze. U njoj vam se, s dozvolom Gospodara, pojavljuje DUH za svaki vaš problem. Ova noć vam je spas sve do zore.

Jasno da jasnije ne može biti. U ovoj noći KADRA – SUDBINE čovjek se poziva da uči dovu, to jeste da izrazi svoju ljudsku želju i molbu Milostivom Allahu u svojoj misli i svojoj riječi da se za njegovu godišnju sudbinu u Levh-i Mahfuzu upiše sve što je Allahovo zadovoljstvo s njim i njegovo zadovoljstvo s Allahom te sve što ga čini sretnim i uspješnim na Ovome i spašenim na Drugome svijetu, a da se izbriše iz Levh-i Mahfuza sve što ga udaljava od Dženneta a približava Džehennemu.

S tim nijjetom, dragi moji muslimani ma gdje bili, pozivam vas da u mubarek noći KADRA – SUDBINE ovoga Ramazana zajedno učimo ovu dovu, da izrazimo ovu našu želju i molbu Milostivom Allahu da nam upiše u Svoj Levh-i Mahfuz da budemo uspješni na Ovome i spašeni na Drugome svijetu.

Draga braćo i sestre,
Dok sutra-navečer na noć KADRA – SUDBINE budete učili ovu dovu, ovu vašu želju i molbu, zamislite da vas gleda i sluša melek pisar, koji upisuje u Allahov Levh-i Mahfuz sve što u duši dobroga mislite i sve što jezikom iskreno izgovarate!

Budite iskreni u svojoj dovi i sigurni da vas čuje Onaj koji sve čuje, koji sve vidi i koji sve zna!

Pustite svoju iskrenu suzu, koja pere grijehe i dopustite svom srcu da zadrhti od spoznaje da je milost – rahmet Svevišnjeg Allaha beskrajna!

Neka vas nije strah od straha pred Allahom jer strah pred Allahom je najveća radost iskrenog Allahovog roba!

A sada učimo zajedno ovu dovu:

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas na Pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne na put onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali! Amin!

Gospodaru naš, primi našu dovu, našu želju i molbu jer Ti, uistinu, čuješ i primaš našu dovu – želju i molbu! Amin!

Gospodaru naš, nadahni nas saburom i učvrsti korake naše na Tvom Pravom putu! Amin!

Gospodaru naš, poštedi nas naroda, koji nas progoni iz domovine i domova naših! Amin!

Gospodaru naš, čuli smo Tvoju jasnu poruku i pouku u Kur'anu Časnom, kojeg si u noći KADRA – SUDBINE spustio kao milost svjetovima! Pokoravamo se načelima dobra i molimo Te za oprost naših grijeha u ovoj mubarek noći KADRA, u kojoj se upisuje naša sudbina. Amin!

Upiši nam, Milostivi, naša dobra djela, a izbriši nam naša loša djela. Amin!

Oprosti nam, Gospodaru naš, mi se Tebi vraćamo u ovom i svakom drugom danu i noći! Amin!

Gospodaru naš, ne kažnjavaj nas ako zaboravimo ili nešto nehotice učinimo! Ne tovari na nas breme, koje nismo u stanju nositi, kao što ga nisu mogli nositi ni narodi prije nas! Amin!

Gospodaru naš ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši nam grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje! Amin!

Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Amin!

Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu s Pravog puta nakon što si nas uputio na Pravi put. Amin!

Gospodaru naš, znamo da postoji šejtan, kojem mi ne vjerujemo i ne slijedimo ga jer je naš najveći dušman. Mi vjerujemo u Tebe Svemogućeg, Sveznajućeg i Svemilosnog Allaha. Amin!

Mi vjerujemo u Tvoje dobre meleke! Amin!

Mi vjerujemo u tvoje jasne kitabe! Amin!

Mi vjerujemo u tvoje časne vjerovjesnike i poslanike! Amin!

Mi vjerujemo u Dan duga, a to je Dan suda, pred Tobom kada ćemo svi pojedinačno i grupno polagati račun pred Tobom. Molimo Te, Bože, da nam budeš Milostiv. Amin!

Mi vjerujemo da sve što se zbiva i događa, zbiva se i događa po Tvojoj apsolutnoj volji, ali ne uvijek i po Tvom zadovoljstvu. Pouči nas, Bože, kako da uskladimo Tvoju apsolutnu volju sa Tvojim zadovoljstvom, Tvojim rizalukom. Pouči nas kako da Ti budeš zadovoljan s nama, a i mi da budemo zadovoljni s Tobom, o Milostivi Allahu! Amin!

Mi vjerujemo da si Ti Svemogući Allah, da je sva vlast i moć na nebu i na Zemlji Tvoja apsolutna vlast i moć, koju dijeliš onome kojem hoćeš, a oduzimaš je od onoga od kojeg hoćeš. Ti uzdižeš koga hoćeš a ponižavaš koga hoćeš. Ti si, uistinu, Svemoćan. Amin!

Gospodaru naš, Ti dan uvodiš u noć, a noć u dan. Ti od neživog stvaraš živo, a od živog neživo. Ti opskrbljuješ koga hoćeš, bez računa. Amin!

Gospodaru naš, podari nam zdravo i čestito potomstvo, koje će Tebe hvaliti i slaviti, koje će Tvoju riječ Kur'ana Časnog pronosit svijetom! Amin!

Gospodaru naš, Ti nisi ovaj svijet stvorio za igru i zabavu, već si ga stvorio da se i ljudi i džini pokoravaju u pobožnosti samo Tebi kako bi ovaj svijet bio spašen Nuhovom lađom od poplave, kako bi ovaj svijet bio spašen Ibrahimovim pravovjerjem od vatre, kako bi ovaj svijet bio spašen Musaovom hrabrošću od nasilja Faraonovog, kako bi ovaj svijet bio spašen Isaovom ljubavlju od mržnje i pakosti, kako bi ovaj svijet bio spašen Muhamedovom, a.s., misijom mira, selama, i milosti, rahmeta, prema svim svjetovima. Amin!

Gospodaru naš, mi smo čuli Tvog glasnika, koji nas poziva u vjeru. Čuli smo njegove riječi: Vjerujte u Gospodara vašeg! – i mi smo mu se odazvali. Amin!

Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše! Učini da na Drugom svijetu budemo u društvo Tvojih dobrih i pokornih robova, Tvojih vjerovjesnika i poslanika, i naših dobrih bosanskih šehida! Amin!

Gospodaru naš, podari nam ono što si obećao Tvojim vjerovjesnicima i poslanicima. Mi znamo da Ti Svoje obećanje nećeš iznevjeriti. O Milostivi Allahu smo Ti Svoja obećanja ispunjavaš. Amin!

Gospodaru naš, mi sami sebi ponekad zlo činimo. Pa ako nam Ti ne oprostiš, mi smo sigurno na gubitku! Amin!

Gospodaru naš, ne daj nam da budemo u društvu s onima koji ne poštuju Tvoju riječ, koji su oholi, koji slijede šejtanov dušmanski put! Amin!

Gospodaru naš, daj nam snage da izdržimo sva iskušenja ovoga svijeta i učini da umremo kao muslimani u ovdje našoj domovini i ovdje u našem domu! Amin!

Gospodaru naš, učini prostranim prsa naša i olakšaj nam zadatak naš na ovome svijetu! Amin!

Gospodaru naš, učimo Ti dovu da i mi imamo brata, kao što ga je Musa, a.s., imao u Harunu, koji mu je bio vjeran i od pomoći u njegovoj borbi za istinu i pravdu na ovoj zemlji. Amin!

Gospodaru naš, oprosti grijehe roditeljima našim i svoj braći našoj vjernicima – na dan kad se bude polagao račun! Amin!

Gospodaru naš, Ti znanje naše uvećaj i bratsku ljubav među nama ojačaj! Amin!

Gospodaru naš, ne ostavljaj nas same bez Tvoje milosti i pomoći! Amin!

Gospodaru naš, ne ostavi nas na milost i nemilost dušmanima našim! Ti najbolje znaš njihove namjere. Ti nabolje znaš njihova imena! Amin!

Tebi se mi, Gospodaru naš, obraćamo da nas zaštititiš od šejtana. Mi se Tebi, Gospodaru naš, obraćam da nas od njihova zla zaštitiš! Amin!

Gospodaru naš, podari ljubav muževima našim prema nama suprugama njihovim, i nama podari ljubav prema muževima našim za dobrobit našeg vjerničkog naroda bosanskog. Amin!

Gospodaru naš, omili nam djecu našu i učini da nam djeca budu zdrava i sretna u porodici našoj. Učini, Bože Svemogući, da budemo primjer drugima u pobožnosti i ljubavi u porodici! Amin!

Gospodaru naš, podari nam znanje i uvrsti nas među one koji su dobri. Učini da nas po lijepom spominju oni što će poslije nas doći. Učini nas od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati. Neka se ne osramotimo na Dan kada će ljudi oživljeni biti, na dan kada nikakvo blago ovoga svijeta od koristi neće biti. Samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti. Amin!

Gospodaru naš, omili nam da budemo zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao nama i roditeljima našim te da činimo dobra djela kojima si Ti zadovoljan, i uvedi nas, milošću Tvojom, među dobre robove Tvoje! Amin!

Gospodaru naš, mi sami sebi zlo nanijeli, pa nam oprosti! Amin!

Gospodaru naš, Ti sve što postoji miluješ Tvom milošću i znanjem. Molimo te da oprostiš onima koji su se u ovoj noći KADRA – SUDBINE iskreno pokajali, koji su se vratili Tebi i koji su čvrsto odlučili u sebi da će slijediti Tvoj pravi put, Tvoj al-siratu-l-musteqim. Amin!

Allah Svemogući, oživljava zemlju nakon mrtvila. Tako isto ćemo i mi biti oživljeni nakon smrti. Amin!

Gospodaru naš, uvedi nas u edenske vrtove, koje si nam obećao, i pretke naše i žene naše i potomstvo naše i sve ljude dobre volje. Ti si uistinu, Milostiv i Mudar. Amin!

Gospodaru naš, Ti si Allahu, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Ti si onaj koji zna nevidljivi svijet, Ti ćeš robovima Svojim presuditi u onome oko čega su se razilazili na ovome svijetu! Amin!

Gospodaru naš, sagradi nam kod Sebe kuću u Džennetu! Amin!

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Reci: Utičem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kada smutnje sije, i od zla zavidnika kada zavist ne krije! Amin!

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Reci: Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana – napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi – od džinova i od ljudi! Amin!

Gospodaru naš, učini da budemo među onima koje si uputio i među onima koje si zaštitio i među onima koje si Ti odabrao za prijatelje. Amin!

Blagoslovi nam ono što si nam podario. Sačuvaj nas zle sudbine, jer samo Ti presuđuješ i određuješ, a Tebi niko ne presuđuje. Onaj koga Ti zaštitiš ne može biti ponižen, a onaj kome Ti budeš neprijatelj ne može biti ugledan. Samo si Ti slavljen i Uzvišen, Gospodaru naš! Amin!

Gospodaru naš, podari nam onoliko straha od Tebe koliko će nam biti dovoljno za zaštitu od griješenja prema Tebi, i onoliko pokornosti prema Tebi kojom ćeš nam podariti Džennet, i podari nam čvrst iman – jekin kojim ćeš nam olakšati tegobe ovoga svijeta. Amin!

Obdari nas, Gospodaru naš, sluhom, vidom, snagom, razumom dokle god smo živi na ovom svijetu. Amin!

Ojačaj nas da uzvratimo istom mjerom onome ko nam čini nasilje. Pomozi nas protiv našeg neprijatelja. Ne dopusti da naša najveća nesreća bude u našoj vjeri. Ne dopusti da nam ovaj svijet bude naša najveća briga i domet našeg znanja! Ne učini Džehennem našim boravištem. Učini nam Tvoje Džennete našim prebivalištem! Amin!

Ne dopusti da zbog naših grijeha nama zavlada onaj ko se Tebe ne boji i koji prema nama neće biti milostiv! Amin!

Utičemo Ti se, Svevišnji Allahu, od svakog zla - bliskog i dalekog, poznatog nam i nepoznatog! Amin!

Gospodaru naš, molimo Te za dobro za koje Te je molio Tvoj rob i Poslanik Muhammed, a.s., i Tvoji dobri robovi, i tražimo Tvoju zaštitu od zla od kojeg je tražio Tvoju zaštitu Tvoj rob i Poslanik Muhammed, a. i Tvoji dobri robovi. Amin!

Gospodaru naš, učini nas upućenim i onim koji druge upućuju na Pravi put, a ne zalutalim niti onim koji druge odvode na stranputicu. Učini nas blagim prema Tvojim prijateljima, a žestokim prema Tvojim neprijateljima. Volimo Tvojom ljubavlju onoga ko je Tebe zavolio, a borimo se protiv onoga ko je Tvoj neprijatelj. Amin!

Gospodaru naš, molimo Te za sve ono čime se postiže Tvoja milost i djela za koja si čvrsto obećao Svoj oprost. I molimo Te za odlučnost na Pravom putu i za udio u svakom dobročinstvu, i spas od svakog grijeha. Amin!

Gospodaru naš, obnovi nam našu vjeru koja je smisao našeg života, poboljšaj nam ovaj svijet na kojem živimo, i Ahiret kamo nam je povratak. Amin!

Učini nam naš život povećanjem svakog dobra, a našu smrt zaštitom od svakog zla. Amin!

Gospodaru naš, učini da nam posljednja djela budu naša najbolja djela, i da nam najbolji dio života budu posljednji dani, i da nam najsretniji dan bude dan susreta s Tobom. Amin!

Gospodaru naš, učini nas najbogatijim robovima Tvojom dobrotom i robovima kojima si Ti najpotrebniji. Podari nam bogatstvo u kojem se nećemo osiliti i zdravlje koje nas neće zaslijepiti. Učini nas neovisnim o onima koji su neovisni o nama. Neka naše posljednje riječi budu šehadet, a to je da je samo Allah bog i da je Muhammed Allahov rob i poslanik. Amin!

Gospodaru naš, učvrsti naš narod na Pravom putu, na kojem su cijenjeni oni koji su Tebi pokorni, a poniženi oni koji su Ti nepokorni. Amin!

Gospodaru naš, utječemo se svjetlosti Tvoga lica, kojim si osvijetlio sve tmine nebesa i Zemlje, i kojim opstoji ovaj i drugi svijet, od Tvoje srdžbe i nezadovoljstva prema nama. Kajemo Ti se sve dok ne budeš zadovoljan. Nema moći niti snage osim Tvoje snage i moći. Amin!

O Gospodaru veličanstvenog Arša! O, Ti koji činiš ono što želiš, molim Te Tvojom snagom kojoj nema premca, i Tvojom moći koja se ne može okrnjiti, i svjetlošću Tvojom kojom je ispunjen Tvoj Arš, o Spasioče, spasi nas zla zlih ljudi! Amin!

Gospodaru naš, utječemo Ti se od brige i žalosti, od nemoći i lijenosti, od kukavičluka i škrtosti, od prezaduženosti i nasilja ljudi. Amin!

Utječemo Ti se, Gospodaru naš, od nevjerstva, siromaštva i kaburskog azaba. Nema drugog boga osim Tebe, Ti si nas stvorio, i mi smo Tvoji robovi. Slijedimo Tvoj put koliko možemo. Molimo Te da nas zaštitiš od zla kojeg smo sami učinili. Priznajemo Tvoje blagodati. Priznajemo naše grijehe, pa nam ih oprosti, jer samo Ti opraštaš grijehe! Amin!

Ti, Gospodaru naš, voliš praštanje pa nam oprosti, pa nam oprosti! Molimo Te! Amin!

O Živi, o Vječni, molimo Te Tvojom milošću, nadahni nas u svemu što činimo, i ne prepusti nas samima sebi ni jednog trena! Amin!

Gospodaru naš, utječemo Ti se od džehennemske kazne, kaburskog azaba, iskušenja u životu i smrti i od kušnje Dedždžala. Amin!

Gospodaru naš, pokrij nam naše sramote i povećaj naš takvaluk! Amin!

Gospodaru naš, zaštiti nas ispred nas, iza nas, s naše lijeve i s naše desne strane i iznad nas. Neka nas nikad ne iznenadi zlo ispod nas. Amin!

Gospodaru naš, utječemo Ti se od skretanja u zabludu ili da nas drugi u zabludu odvedu, da pogriješimo ili da nas drugi navedu na grijeh, da učinimo nepravdu ili da nam se nepravda učini, i da šta učinimo iz neznanja ili da nas drugi iz neznanja na grijeh navedu. Amin!

Gospodaru naš, zaštiti naša tijela, naš sluh i vid. Nema drugog boga osim Tebe! Amin!

Gospodaru naš, molimo Te za zadovoljstvo Tvojim određenjem, ugodan život nakon smrti, za slast pogleda u Tvoje plemenito lice i nestrpljivo očekivanje susreta s Tobom. Amin!

Gospodaru naš, nadahni nas činjenjem lijepih djela i savršenim moralom, jer samo Ti na to upućuješ, i odvrati nas od ružnih djela i ponašanja, jer samo nas Ti možeš od toga odvratiti! Amin!

Gospodaru naš, utječemo Ti se od beskorisnog znanja, srca koje strahopoštovanja nema, nezasitne duše, i dove koju Ti ne primaš. Amin!

Gospodaru naš, podari našim dušama bogobojaznost i očisti ih od grijeha, jer Ti ih jedini možeš očistiti! Ti si njihov zaštitnik i njihov Gospodar. Amin!

Gospodaru naš, nadahni nas činjenjem dobrih a klonjenjem loših djela te da brinemo o potrebama siromašnih među nama. Amin!

Gospodaru naš, učini našu ljubav prema Tebi nama dražom od nas samih, naših žena i djece i imetka našeg, i od hladne vode u vrijeme žege. Amin!

Gospodaru naš, otvori nam vrata svakog dobra, svršetak svakog dobra i sakupi nam svako dobro, početak i konac sa svakim dobrom, nadahni nas javnim i tajnim dobrom i podari nam najveće stepene Dženneta. Amin!

Gospodaru naš, Ti vladaš srcima, pa učvrsti naša srca u Tvojoj vjeri! Gospodaru naš, Ti upravljaš srcima i pogledima, pa naša srca okiti pokornošću prema Tebi. Gospodaru naš, utječemo Ti se od teškog iskušenja, velike nesreće, zle sudbine i zluradosti neprijatelja. Amin!

Gospodaru naš, molim Te da nam podigneš ugled, otkloniš terete sa leđa, očistiš srca, zaštitiš stidna mjesta i oprostiš grijehe. Amin!

Gospodaru naš, daj nam lijep završetak svakog posla, zaštiti nas od poniženje na ovom svijetu i kazne na Ahiretu! Amin!

Gospodaru naš, molimo Te za Tvoju milost, kojom ćeš naša srca uputiti, naše poslove olakšati, naša srca ujediniti, sačuvati naše odsutne, podići ugled našim prisutnim, osvijetliti naša lica, očistiti naša djela, uputiti nas na Pravi put, dati nam samilost i zaštiti nas od svakog zla. Amin!

Gospodaru naš, molim Te za oprost, zdravlje i trajnu zaštitu vjere, ovoga i budućega svijeta. Amin!

Gospodaru naš, mi smo nemoćni, pa nas ojačaj, mi smo prezreni, pa nam povrati ugled, mi smo siromašni, pa nam podari bogatstvo. Amin!

Gospodaru naš, omili nam iman i uljepšaj ga u našim srcima, a omrazi nam nevjerovanje, razvrat i nepokornost, i uputi nas na Pravi put! Amin!

Gospodaru naš, podari svim muslimanima olakšanje svake muke, izlaz iz svake tegobe i zaštitu od svakog iskušenja. Amin!

Gospodaru naš, srca nam očisti od licemjerja, djela od neiskrenosti, jezike od laži i poglede od prevare, jer Ti znaš prevare očiju i ono što srca skrivaju. Amin!

Gospodaru naš, sačuvaj naš islam dok hodamo, sjedimo i spavamo, i ne dopusti zluradost našem neprijatelju i zavidniku. Amin!

Gospodaru naš, tako ti Tvog znanja svega tajnog i Tvoje moći nad svim stvorenim, poživi nas u životu, ako nam je on bolji, ili nas usmrti ako nam je smrt korisnija. Amin!

Gospodaru, na ovom časnom mjestu nam oprosti sve grijehe, otkloni sve muke, olakšaj sve tegobe, smiluj se svim našim mrtvim, izliječi sve bolesne, vrati sve naše dugove, povrati i sačuvaj sve naše prognane, pomozi sve mudžahide na Tvom svetom putu, primi sve naše šehide, uništi sve naše neprijatelje, zatri trag svim nasilnicima, uputi sve zalutale, pomozi sve kojim je učinjena nepravda, ponizi sve silnike, olakšaj svim ljudima u neimaštini, pomozi nas i olakšaj nam sve ovosvjetske potrebe kojima si Ti zadovoljan i koje će nam vjeru učvrstiti, tako Ti Tvoje milosti, o Najmilostiviji, hurmetom ove mubarek noći KADRA – Sudbine. Amin!

Gospodaru, oprosti svim muslimanima koji su umrli svjedočeći da si samo Ti Allah, Jedan, Jedini i da je Muhammed Tvoj poslanik. Oprosti im i budi im milostiv, zaštiti ih i smiluj im se, boravište im učini ugodnim i kabure prostranim, hladnom vodom ih očisti od svih grijeha kao što se bijela odjeća čisti od prljavštine. Amin!

O Ti koji poznaješ sve tajne i ono što je u našim srcima. O Ti koji si Prvi i Posljednji, Vidljivi i Nevidljivi, Ti koji su utočište svima koji traže Tvoju sklonište! O ti kojeg svi ljudi dobre volje vole! O ti koji spajaš rastavljene! O ti koji si prisutan sa onima koji Te spominju! O Ti koji si srcima utjeha! O Ti koji uslišavaš molbu onih koji su u nevolji! O Ti koji ne dosade molbe robova Tvojih, i koji znaš ono što je u srcima onih koji šute! O Ti pored kojeg nema drugog boga, molimo Te da čuješ ovaj glas iz Bosne u ovoj mubarek noći KADRA – SUDBINE pa da se u Levh-i Mahfuz večeras upiše dova – želja i molba naša:
- Gospodaru naš, prosvijetli nam naša srca i naš govor i naš sluh i naš vid. Podari nam svjetlo iza nas, ispred nas, s naše desne i lijeve strane i podari nam Tvoje svjetlo uvijek i na svakom mjestu! Molimo te hurmetom ove mubarek noći KADRA – SUDBINE kad je Tvoja Duh milosti i oprosta s nama sve do zore Amin! Ja Rabbe-l-alemin!

- Gospodaru naš, Ti otklanjaš brige i olakšavaš tegobe, uslišavaš dove onima koji su u nevolji, Ti si milost i samilost ovoga i budućeg svijeta, smiluj nam se milošću kojom ćemo biti neovisni od milost svakog drugog. Molimo te hurmetom ove mubarek noći KADRA – SUDBINE kad je Tvoja Duh milosti i oprosta s nama sve do zore Amin! Ja Rabbe-l-alemin! Amin! Ja Rabbe-l-alemin!


Dragi moji Bošnjaci ma gdje bili,
Ovo je dova, koju vam preporučujem da je učite sutra-navečer na noć KADRA – SUDBINE s nijjetom da nam Allah Svevišnji spoji srca, misli i riječi ma gdje bili od mašrika do magriba. Inšallah!

Dragi moji,
Nudim vam ovu dovu danas kako bi se mogli pripremiti za sutra-navečer, ako Bog da, kada ćemo biti svi zajedno u ibadetu s uvjerenjem da je sutra-navečer, uistinu, noć KADRA – SUDBINE, koja je bolja od hiljadu mjeseci.

Učim dovu da nam Allahi Milostivi primi naš post i sve ibadete u Ramazanu te da nam noć KADRA – SUDBINE bude mubarek tako da nam se u Levh-i Mahfuz upiše sretna i berićetna naredna godina, Ako Boga da! Amin!