VRIJEDNOST ODUZETE IMOVINE ISLAMSKE ZAJEDNICE U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI, SAMO NA OSNOVU DVA ZAKONA, IZNOSI PREKO 10 MILIJARDI DOLARA
Autor: Muhamed Hodžić
Objavljeno: 01. Apr 2022. 14:04:55
Prvim Zakonom o raspolaganju stanovima i poslovnim prostorijama, od 17.12.1945. godine a kasnije njegovim izmjenama i dopunama oduzet je veći dio nekretnina Islamske zajednice. „Primjenom navedenih zakona skoro svi stanovi, poslovne prostorije, objekti za vjersku pouku, kao i objekti vjerskih škola su oduzeti od Islamske zajednice bez ikakve naknade, pa su nestali mnogi vakufi a što je imalo za posljedicu i cilj svođenje Islamske zajednice na prosjački štap. Već po tim zakonima iz vlasništva Islamske zajednice nestale su mnoge medrese, mektebi, dućani, stanovi, javne ustanove itd. Sve ono što je u dugogodišnjem vremenskom periodu stečeno zakonski: poklonom, izgradnjom, kupovinom itd, oduzeto je.“

„Drugim zakonom, Zakonom o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (Sl. List FNRJ, broj 52/58, od 31. decembra 1958. godine), ono nešto malo stambenih objekata i građevina koje nisu bile oduzete od Islamske zajednice po prethodnim zakonima, oduzeto je po ovom Zakonu. Ovim Zakonom, konačno je skoro u potpunosti sve nekretnine, osim objekata za vjerske obrede, tadašnja vlast prisvojila od Islamske zajednice a istu ogoljela. Oduzeta su mezarja (groblja), kao i zemljišta uz džamije. Po grubim procjenama, vrijednost oduzete imovine Islamske zajednice po naprijed navedenim zakonima iznosi preko 10 milijardi dolara. Osim toga, jedan dio imovine je potpuno i uništen i nestao je.“ (GHB, Arhiv IZ, zbirka varia, V-34-14_1990.)

Kako se navodi u arhivskim spisima imovina Islamske zajednice oduzimana je upotrebom sile, bez ikakvih pravnih lijekova i sudskih sporova.

Sve vjerske zajednice u bivšoj Jugoslaviji i ne samo vjerske zajednice oštećene su zakonima o nacionalizaciji ali je najviše i najdrastičnije oštećena Islamska zajednica, jer opšte je poznato da je ona imala najviše nekretnina a ovi zakoni su se odnosili na nekretnine.

Nije poznato da li je predratni Rijaset IZ-e u SFRJ uspio uputiti zahtjev tadašnjim „saveznim i republičkim organima“ za povrat oduzete imovine Islamske zajednice a i da jeste kakve je fajde.

Priredio: Muhamed Hodžić