NA AHIRET PRESELIO UGLEDNI PROFESOR FIKRET KARČIĆ
Autor: Preporod.info
Objavljeno: 16. Mar 2022. 14:03:05
Fikret Karčić, profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu i bivši predsjednik Ustavnog suda Islamske zajednice, preselio je na ahiret u 66. godini života.

Fikret Karčić je rođen u Višegradu 1955. godine. Srednješkolsko obrazovanje je stekao u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu. Godine 1978. završio je Pravni fakultet u Sarajevu. Stepen magistra i doktora nauka stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1985., odnosno 1989. godine.

Bio je profesor komparativne pravne historije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Predavao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Marmara univerzitetu u Istanbulu, Međunarodnom islamskom univerzitetu Malezija, Univerzitetu u Oslu i Boise State University (SAD).

Njegov glavni akademski interes bila je historija islamskog prava i institucija u Bosni i Hercegovini u post-osmanskom periodu, reformistički pokreti u islamu, balkanski muslimani i komparativne pravne kulture.

Karčić je u dva mandata bio predsjednik Ustavnog suda Islamske zajednice. Bio je urednik Glasnika i dugogodišnji kolumnista IIN Preporod.

Godine 2018. zajedno s dr. Enesom Karićem bio je dobitnik prestižne nagrade za životne djelo koje dodjeljuje Udruženje muslimanskih društvenih naučnika (UK).

Među objavljenim djelima Fikreta Karčića izdvajaju se „Šerijatski sudovi u Jugoslaviji 1918-1941“, „Društveno-pravni aspekt islamskog reformizma“, „The Bosniaks and the Challanges of Modernity: Late Ottoman and Hapsbury Times“, „Studije o šerijatskom pravu i institucijama“, „ Metodi istraživanja u islamskim naukama“, „Muslimani Balkana: istočno pitanje u XX vijeku“, „The Other European Muslims: A Bosnian Experience“ .

Molimo Uzvišenog Allaha da mu podari lijepi džennet, a njegovoj porodici sabur. Amin!