Kanada mora osuditi i sankcionisati secesionističke, antidržavne, antibosanske, anticivilizacijske težnje Milorada Dodika i njegovih sljedbenika
VELIKA AKCIJA BOSANSKOHERCEGOVAČKE DIJASPORE U KANADI
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 17. Jan 2022. 12:01:29
KLIKOM NA FOTO, OTVORITE LINK ZA SLANJE PISAMA


Kanada mora osuditi i sankcionisati secesionističke, antidržavne, antibosanske, anticivilizacijske težnje Milorada Dodika i njegovih sljedbenika kako bi spriječila još jednu agresiju i genocid na evropsku državu BiH, članicu UN.


Bosanskohercegovačka dijaspora u Kanadi šalje jedinstven glas najodgovornijim kanadskim političkim subjektima: Spasimo BiH!

Mobilizirana bosanskohercegovačka dijaspora u akciji iz koje nema niko pravo da odustane traži od Kanade konkretniji i jači državni glas u odbrani države BiH.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} u saradnji bosanskohercegovačkim organizacijama i zajednicama je pokrenuo akciju koja bi trebala aktivirati i motivisati bosanskohercegovačku dijasporu u Kanadi u kontekstu odbrane države BiH. Dijaspora želi ovom akcijom dati konkretan doprinos miru i stabilnosti države BiH.

Bitka za državu BiH se trenutno treba voditi na svakom djelu planete Zemlje gdje ima bosanskohercegovačkih građana i prijatelja BiH. Bosanskohercegovačka dijaspora u Kanadi i Kanađani, prijatelji BiH imaju konkretnu i veoma značajnu mogućnost da putem on line akcije zahtijevaju od premijera Kanade Justin Trudea, svih ministara u Vladi i svih članova oba doma Parlamenta Kanade da sprijeće namjeru nasilnog razbijanja države BiH. Tri decenije nakon agresije i genocida na BiH, građani ponovo žive u strahu od onih koji tako otvoreno, tako brutalno prizivaju prošlost i zlo kao i devedesetih. Od njega mirno ne spava ne samo BiH, nego i Kanada. Genocid je utvrđen u presudama međunarodnih sudova, što je Kanada priznala svojim parlamentarnim rezolucijama i o tome nema diskusije. Genocid je dokazan čak i na nivou DNK analize žrtava. U presudama međunarodnih sudova piše da su institucije entiteta RS, njihova vojska i policija počinile genocid. Nastanak entiteta RS nije proizvod demokratije niti demokratskih procesa, nego brutalne agresije i genocida opisanih u presudama međunarodnih sudova. Presuđen je gotovo kompletan vojni i politički vrh entiteta RS, presuđen je vojni lider Ratko Mladić i politički Radovan Karadžić na doživotnu robiju. Više presuda uključuje genocid. Činjenica tih strašnih zločina, genocida, način na koji je to stvarano, Kanada dobro zna. Kad se sve ove činjenice sagledaju, apsurd je politika kojom je krenuo Milorad Dodik. Ako sanja da entitet RS može postati nezavisna u velikoj je zabludi.

Zato Kanada mora osuditi i sankcionisati secesionističke, antidržavne, antibosanske, anticivilizacijske težnje Milorada Dodika i njegovih sljedbenika kako bi spriječila još jednu agresiju i genocid na evropsku državu BiH, članicu UN.

Pozvali smo bosanskohercegovačku dijasporu u Kanadi, Kanađane, prijatelje države BiH, da odvoje samo jedan minut i putem linka pošalju pismo premijeru Kanade, članovima Vlade Kanade i članovima oba doma Kanadskog parlamenta sa zahtijevom da Kanada odmah digne svoj državni glas u odbrani i jačanju države BiH u očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta BiH.

Milorad Dodik mora biti zaustavljen. Ideje o podjeli BiH moraju biti ugušene. To nije samo pitanje mira na Balkanu, nego pitanje mira u Evropi, svijetu, to je pitanje elementarne pravde i etičnosti u čijem snažnom, državnom odgovoru mora učestvovati Kanada. Jer poraz države BiH bi bio i poraz Kanade.

IGK poziva da se ovaj link akcije podjeli na socijalnim i drugim medijima. Podijelite ovo i sa svojim kanadskim prijateljima širom svijeta. Ovim aktivizmom pokazujemo Kanadi i svijetu snagu dijaspore i dajemo lični doprinos odbrani i jacanje države BiH, zahtijevaći od Kanade da podrži raspoređivanje NATO-a za odvraćanje secesionista, sankcije za one koji traže uništenje države BiH, i novi sporazum koji će biti u korist svih građana, naroda i države BiH.

Bosna i Hercegovina je država, a entitet RS nije i nikada nije bila, niti će biti.

Link za AKCIJU.

#Canada #Dodik #BosniaAndHerzegovina #Ottawa #sanctions #IGK

Za samo jedan dan akcije dijaspora je poslala više od 500 pisama, - istaknuto je u saopćenju Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK}.

Orginal pisma na bosanskom i engleskom jeziku koja se šalju premijeru, Vladi i Parlamntu Kanade su u nastavku:The embedded letter:

Dear MP, [MP's name]

Canadians are very alarmed by the ongoing political crisis in Bosnia and Herze-govina instigated by Mr. Milorad Dodik, the Serbian Member of Bosnia and Herze-govina’s tripartite presidency. Through active destabilizing of the country and cor-rupt undertakings, Mr. Dodik is directly violating the Dayton Peace Accords that ended the Bosnian War in 1995. As Canada is a member of the Steering Board of the Peace Implementation Council created by the aforementioned agreement, we call upon the Government of Canada to join its NATO allies in sanctioning and condemn-ing Mr. Dodik and to collaborate with Bosnia and Herzegovina’s government author-ities to ensure the preservation and stability of the country’s territorial integrity and sovereignty.

Mr. Dodik’s secessionist activities and attacks on the broader rule of law in the coun-try include his active push to withdraw Republika Srpska (RS) – the Serb entity in Bosnia and Herzegovina – from several critical state institutions, namely border po-lice, judicial institutions, and the armed force. The UN has already called these ac-tions active “secession,” while Canada’s allies have openly condemned Mr. Dodik, with the United States most recently imposing direct sanctions against Mr. Dodik.

If Mr. Dodik succeeds in breaking up the country and establishes an independent RS state, this will lead to ramifications extending far beyond the Western Balkans re-gion and will have grave consequences, including a possibility of another massive-scale ethnic violence in a country that already suffered the largest genocide since World War II in Europe. The Bosnian War that occurred in the 1990s led to the kill-ing of 100,000 Bosniaks and the displacement of another million that are dispersed globally, and include thousands of proud Canadian citizens.

As a NATO member, and a leader in international peace and humanitarian efforts, Canada’s sanctioning and strong condemnation of Mr. Dodik, is urgently needed. Canada has historically played an instrumental role in upholding human rights and peace in Bosnia and Herzegovina and the Western Balkans, and our exceptional and exemplary commitment to peace and security globally has been at the forefront of our foreign policy – an approach immediately needed in Bosnia and Herzegovina to-day to prevent another wave of violence and ethnic cleansing.

Key Points
• Bosnian-Serb member of Bosnia and Herzegovina's presidency - Mr. Milorad Dodik - is destabilizing the country by withdrawing the Republika Srpska (RS) entity from state institutions, including border police, judicial institu-tions, and the armed force);
• If Mr. Dodik is successful in creating an independent RS state, the conse-quences will be grave, extending far beyond Western Balkans;
• Canada must condemn and sanction Mr. Dodik from secession to prevent an-other brutal war in the country;
• Canada is a member of the Steering Board of the Peace Implementation Council formed by the Dayton Peace Agreement (which stopped the Bosnian War in 1995) that Mr. Dodik continues to undermine;
• Canada has a responsibility to act and join allies in condemning and sanction-ing Mr. Dodik.
IGC Message:

URGENT APPEAL TO STOP MILORAD DODIK FROM INSTIGATING ANOTH-ER WAR IN BOSNIA!!!
The Institute for the Research of Genocide (IGC) is calling on all Canadians to send the appeal letter to their Members of Parliament by clicking on the link below. The process is simple. You click on the link and input your name and postal code. The drafted letter that you can see will be sent to your Member of Parliament.
Link
https://act.newmode.net/action/igc/urgent-appeal-on-the-crisis-in-bosnia-and-herze-govina?fbclid=IwAR1u84kg633TaQLy1sIaEJtwmy0pbf478turmRaoe13iN4waaPUbg2xbEB8

Please share this urgent advocacy appeal letter calling on Canada and its MP's to condemn and sanction Milorad Dodik. #Canada #Dodik #BosniaAndHerzegovina #Ottawa #sanctions #IGK
http://instituteforgenocide.org/urgent-appeal-to-stop-milorad-dodik-from-instigating-another-war-in-bosnia/
Pismo članovima Kanadskog parlamenta
Građani Bosne i Hercegovine koji žive u Kanadi i Kanađani, prijatelji države Bosne i Hercegovine su veoma uznemireni zbog konstantne političke krize u Bosni i Hercegovini koju je pokrenuo gospodin Milorad Dodik, član tročlanog Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz bosanskohercegovačkog manjeg eniteta Republika Srpska. Aktivnom destabilizacijom zemlje i korumpiranim poduhvatima, gospodin Dodik direktno krši Dejtonski mirovni sporazum kojim je okončana agresija nad državom Bosnom i Hercegovinom 1995. godine. Budući da je Kanada član Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira stvorenog pomenutim sporazumom, pozivamo Vladu Kanade da se pridruži svojim NATO saveznicima u sankcionisanju i osudi gospodina Dodika, kao i da sarađuje sa vlastima Bosne i Hercegovine kako bi osigurala očuvanje i stabilnost teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje.
Dodikove secesionističke aktivnosti i napadi na širu vladavinu prava u zemlji uključuju njegovo aktivno nastojanje da se Republika srpska (Rs) – manji entitet u državi Bosni i Hercegovini – povuče iz nekoliko kritičnih državnih institucija: granične policije, pravosudnih institucija i oružanih snaga. UN su ove akcije već nazvali aktivnom “secesijom“, dok su saveznici Kanade otvoreno osudili gospodina Dodika, a Sjedinjene Američke Države su nedavno uvele direktne sankcije gospodinu Dodiku.
Ako gospodin Dodik uspije da razdjeli zemlju i uspostavi nezavisnu državu Rs, to će dovesti do posljedica koje će se proširiti izvan regiona Zapadnog Balkana, uključujući mogućnost još jednog masovnog etničkog nasilja u zemlji, koja je već pretrpjela najveći genocid u Evropi od Drugog svjetskog rata. Agresija nad Bosnom i Hercegovinom koja se izvršila devedesetih godina, dovela je do ubijanja 100.000 Bošnjaka, Hrvata i drugih građana i raseljavanja još miliona koji su rasuti širom svijeta, uključujući hiljade ponosnih građana Kanade.
Kao članica NATO-a i lider u međunarodnim mirovnim i humanitarnim naporima, kanadsko sankcionisanje i snažna osuda gospodina Dodika je hitno potrebna. Kanada je kroz historiju igrala ključnu ulogu u održavanju ljudskih prava i mira u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu, a naša izuzetna i primjerna posvećenost miru i sigurnosti na globalnom nivou, bila je na čelu naše vanjske politike - i po svemu sudeći, pristup koji je odmah potreban u Bosni i Hercegovini kako bi spriječio novi talas nasilja i etničkog čišćenja.

HITAN APEL DA SE ZAUSTAVI MILORAD DODIK U STVARANJU JOŠ JED-NOG RATA U BOSNI!!!
Institut za istraživanje genocida (IGK) poziva sve Kanađane da pošalju apel svojim članovima Kanadskog parlamenta klikom na link ispod. Proces je jednostavan. Kliknete na link i unesete svoje ime i poštanski broj. Nacrt pisma koji možete vidjeti biće poslat vašem članu Kanadskog parlamenta.
Link
https://act.newmode.net/action/igc/urgent-appeal-on-the-crisis-in-bosnia-and-herze-govina?fbclid=IwAR2WkpFejpL5l1eoENJoQd2ThJL4e93IzOz9V3Y9bbT7qdTxMmb9jZA1dRo

Molimo vas podijelite ovo hitno pismo u komę se poziva Kanada i njeni članovi Par-lamenta da osude i sankcionišu Milorada Dodika.
#Kanada #Dodik #BosnaIHercegovina #sankcije #BiH #IGK
http://instituteforgenocide.org/bs/hitan-apel-da-se-zaustavi-milorad-dodik-u-stvaranju-jos-jednog-rata-u-bosni/