AKADEMIK DR. KURTĆEHAJIĆ O VAŽNOSTI DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE GOVRIO JE ZA NTV IC I RTV GORAŽDE
Autor: B.net
Objavljeno: 29. Nov 2021. 22:11:48


U okviru programa kojeg je NTV IC posvetila obilježavanju Dana državnosti BiH, realizovana je emisija u kojoj se govori o svemu onome što je prethodilo 25. novembru 1943. godine, zasjedanju ZAVNOBIH-a, njegovom značaju i histrorijskim činjenicama ali i o sadašnjim prilikama u zemlji, manipulacijama, negiranjima i stalnim blokadama BiH kao države – o ovome govori akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić, predsjednik BANUK.