Promocija u prostorijama BZK Preporod
VELIKANI NA POŠTANSKIM MARKAMA U BIH: SAFVET-BEG BAŠAGIĆ, AVDO MEĐEDOVIĆ, DERVIŠ SUŠIĆ I HASAN KIKIĆ
Autor: Vijesti.ba
Objavljeno: 30. Nov 2020. 15:11:27


Danas je u prostorijama BZK Preporod u Sarajevu održana promocija poštanskih maraka velikana koji su obilježili ne samo rad ovog udruženja, nego dio historije cijele Bosne i Hercegovine.

Promovisana je prigodna poštanska marka sa motivom 75. godišnjice rođenja bivšeg predsjednika Preporoda i književnika Muniba Maglajlića, te serija poštanskih maraka koje su posvećene Preporodu, te velikanima bh. književnosti i kulture, Safvet-begu Bašagiću, Avdi Međedoviću, Dervišu Sušiću i Hasanu Kikiću.

Prigodna poštanska marka sa motivom prof. dr. Muniba Maglajlića, jednim od predsjednika Preporoda, izašla je u martu ove godine u tiražu od 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 0,90 KM, dok je autor marke naš dizajner Abdulah Branković. Serija od 5 poštanskih maraka u sklopu redovnih izdanja posvećenih znamenitim ličnostima tek je izašla iz štamparije, a nosi motive BZK Preporod, Safvet-bega Bašagića, Avde Međedovića, Derviša Sušića i Hasana Kikića koji su svaki na svoj način obilježili i ostavili trag u historiji bosanskohercegovačkog društva. U pitanju je 5 maraka, nominalne vrijednosti 0,20 KM, a autor je naš dizajner Tamer Lučarević.Direktor Službe marketinga BH Pošte, Mugdim Mandžuka, kao izaslanik generalnog direktora BH Pošte, Mirsada Mujića je ovom prigodom odao posebnu počast ljudima čija se djela i misli citiraju i čitaju i danas, te se obratio prisutnima riječima da ove poštanske marke ostaju budućim generacijama kao podsjetnik na bogatu bosanskohercegovačku historiju i važne ličnosti koje su je obilježile, ali i na rad i djelo Bošnjačke zajednice kulture Preporod koja je uvijek imala za cilj okupljati čestite, obrazovane i ugledne ljude čineći tako važan dio bošnjačke, ali i cjelokupne bosanskohercegovačke intelektualne zajednice.

Promocija je ujedno bila prilika da prve štampane primjerke i plakete poštanske marke urađene u staklu uručimo predsjedniku BZK Preporod prof.dr. Sanjinu Kordiću, suprugi Muniba Maglajlića, Medhiji Maglajlić, dok će Jasminki Sušić, kćerki Derviša Sušića, ovi pokolni biti naknadno uručeni.