Sagledavanja
SAUDIJSKI REŽIM I MASAKR VJERSKIH UČENJAKA
Autor: Dr. Džemal Abdussettar
Objavljeno: 24. Nov 2020. 00:11:32
Piše: dr. Jamal / Džemal ABDUSSETTAR: Muslimani iz cijelog svijeta moraju se pokrenuti i pomoći svojim učenjacima, pomažući tako samu vjeru, braneći istinu i suzbijajući neistinu, kako bi muslimanski narodi tom režimu, neprijateljski nastrojenom prema vrijednostima islama i njegovim principima, oduzeli legitimitet bdijenja nad časnim haremima Mekke i Medine.


Današnja Saudijska Arabija zauzima prostor na kojem je živio posljednji Allahov poslanik Muhammed, a.s. Upravo tu, na Arabijskom poluostrvu, spuštala se Objava, a na tom području nalaze se Mekka, Medina, Kaba, Poslanikov časni mezar i druga znamenja islama. Zbog toga, to područje i njegova sigurnost važni su svakom muslimanu na zemaljskoj kugli. Međutim, posljednjih nekoliko godina u Saudijskoj Arabiji dešavanju se krupne i zabrinjavajuće stvari. Nakon hapšenja istaknutih učenjaka kao što su šejh Selman el-Avde, šejh Aved el-Karni, dr. Halid el-Udžejmi, dr. Musa Šerif, šejh Ali el-Umeri i brojni drugi alimi koji su poznati u svijetu po svojoj učenosti, čestitosti i pobožnosti, saudijski režim je počeo i sa hapšenjem prinčeva i drugih uglednih javnih ličnosti, što je zaprepastilo sve dobronamjerne ljude u svijetu. Navedena hapšenja se sprovode uz blagoslov tzv. režimske uleme, koja je unaprijed pripremila fetve i vjerske odgovore kako bi se opravdalo sve ono što učini saudijski režim. Također, izuzetno je zabrinjavajuće što se taj režim sve više približava okupatorskom cionističkom režimu, dok legitimni otpor palestinskog naroda proglašava terorizmom. Zbog svega navedenog pišu se, u posljednje vrijeme, diljem svijeta brojni tekstovi o aktuelnom stanju u Saudijskoj Arabiji. U ovom tekstu, dr. Džemal Abdussettar, mladi egipatski učenjak koji živi u egzilu zbog vojnog udara koji je izvržio diktator Al-Sisi, govori o masakru velikih muslimanskih učenjaka koji sprovodi saudijski režim.

Saudijski režim se trudi „živu sahraniti“ svaku riječ kojom se izražava protivljenje načinu njegova funkcioniranja i ugušiti svaki glas koji mu želi tek dati savjet, te raskomadati bilo koje tijelo koje i pomisli izmaći se njegovoj kontroli. Historijskih potvrda toga, ali i ovovremenih, nažalost ima bezbroj.

Stoga mu je, prije nego će započeti cionizaciju Arabijskog poluotoka, prvi korak, formalno i suštinski, bio ukloniti sa scene utjecajne, vjerodostojne vjerske učenjake i pregaoce i angažirane intelektualce. Naime, postalo mu je jasno da ih ne može potkupiti, narušiti njihovu vjerodostojnost, zarobiti ih privilegijama ili ih ušutkati zastrašivanjem.

Stoga je uhapsio jednu skupinu sržnih vjerskih učenjaka i pregaoca ni zbog kakvog zlodjela koje su počinili ili zbog prestupa koji su napravili. Više od tri godine podvrgava ih mučenju unutar zatvorskih ćelija, kojima humanost nema puta, ni zakonima pristupa. Prije nego će svoje normalizirane odnose s cionističkim okupatorima iznijeti navidjelo, intenzivirao je mučenje učenjaka, kako bi zadovoljio svoje prijatelje, a onima kojima bi moglo naumpasti da mu se suprotstave, ili makar izreknu samo osudu, utjerao strah, pohlepnima povećao pohlepu, progonjenima uvećao pad a snishodljivima dodvoravanje kako bi mu dali besplatnu fetvu koja će proglasiti nevjernikom onog koga on želi kompromitirati a opravdati onog koga želi rastrgati i ko će legitimirati njegove zločine a njegovo crno lice prikazati svijetlim, njegovu narušenu reputaciju pokušati spasiti ogrćući se vjerom.

Najnovija instrukcija učenjacima sigurnosnog aparata i šejhovima zablude bila je da izdaju fetvu kojom će svoju braću, kojima su se do juče, do samog njihovog hapšenja, dodvoravali, divili im se i hvalili ih – proglasiti nevjernicima. I istupio je muftija Kraljevine i iskrene protagoniste islama i bez krivnje zatvorene vjerske učenjake proglasio nevjernicima. Time je ovaj muftija zapravo pokazao da je duhovna sljepoća hiljadama puta gora od fizičke To je isti onaj "muftija" koji ni riječ nije izgovorio za odbranu Poslanika, a.s., usred napada na nj, niti izrekao ijednu jedinu riječ osude za komadanje tijela građanina muslimana u konzulatu njegovog režima!

Štaviše, Vrhovno vijeće za zabluđivanje izdalo je saopćenje u kome svoju braću proglašava nevjernicima, kao uvodnicu u njihovo masakriranje i legitimaciju njihova pogubljenja – bez ikakvog šerijatskog uporišta, tek izvršavajući obavezu kojom su ih zadužili u zlu ogrezli tirani.
Istupili su kako bi napravili uvod u izricanje presuda o javim smaknućima i doživotnoj robiji utamničenih vjerskih učenjaka i promicatelja vjere.

Hoće li ulemanske institucije koje vide kazne i smaknuća koja se pripremaju njihovoj braći to odšutjeti; hoće li šutjeti i pravne institucije gledajući šta saudijski režim čini nevinima, kako krši najelementarnija ljudska prava; hoće li šutjeti i informativne ustanove i ne razobličavati zločine koje čini taj diktatorski režim protiv humanosti.

Muslimani iz cijelog svijeta moraju se pokrenuti i pomoći svojim učenjacima, pomažući tako samu vjeru, braneći istinu i suzbijajući neistinu, kako bi muslimanski narodi tom režimu, neprijateljski nastrojenom prema vrijednostima islama i njegovim principima, oduzeli legitimitet bdijenja nad časnim haremima Mekke i Medine.

Poziv:
- Svakom publicisti: isuči svoju sablju (pero) radi istine, brani one kojima se nepravda čini i bori se protiv tiranije tirana zločinitelja.
- Svim javnim govornicima: pokaži sada svoju elokvenciju i predstavi u pravom svjetlu bastione laži i đavolje utvrde.
- Svima onima koji uređuju portale ili neke druge oblike društvenog komuniciranja: istupite pred tiraniju i razobličavajte je, razarajte njihove idole i navidjelo iznosite njena zlodjela.

Na kraju, želim kazati i ovo:
Pomaganje zatočenih vjerskih učenjaka je pomaganje same vjere islama, te stajanje uz časnog Poslanika, a.s., ali i izvršavanje onog što nalaže islamsko bratstvo i humana ljudsak povezanost.
Završavam Poslanikovim, a.s., riječima, koje u svojoj zbirci navodi Ebu Davud:
„Nema nijednog muslimana koji ostavi na cjedilu drugog muslimana dok se povređuje njegova svetost i udara na njegovu čast, a da Allah njega neće ostaviti na cjedilu na mjestu na kojem bi volio dobiti Njegovu pomoć. A nema nijednog muslimana koji pomogne drugog muslimana na mjestu na kome se udara na njegovu čast ili se povređuje njegova svetost, a da ga Allah neće pomoći na mjestu na kojem bi volio da ga Allah pomogne!“


Autor je rektor Internacionalnog univerziteta za obnovu u Istanbulu (Al-Gami'a al-dawliya li al-tagdid) i generalni sekretar Lige učenjaka ehli-sunneta (Rabita ulema' ahl al-sunna wa al-gama'a).