DAN POSLIJE - IZBORA?
Autor: Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012)
Objavljeno: 16. Nov 2020. 14:11:24
Poruka je gorka spoznaja o tome da je najteže imati pa nemati vlast, ali ne treba zbog toga očajavati, već treba poruku shvatiti: - Narod kibur ne može trpjeti! Šejtan je iz dženneta/raja protjeran zbog kibura pa to važi i za svaku vlast koja se uskibiri – staru ili novu – svejedno. Bit će isto – narod će i novu vlast skinuti ako se uzoholi! Bog vlast daje onome kome hoće, a oduzima ju od onog od koga hoće na način kako narod zaslužuje!


Vlast - šta je to?
Vlast je blagodat ako ima glavu koja vodi; ako ima srce koje voli; ako ima um koji misli; ako ima oči koje vide; ako ima uši koje čuje; ako ima ruke koje pošteno rade; ako im dušu koja se boji Boga.

Vlast je prokletstvo kad si umisli da ju se ne može pomjeriti s mjesta ma što činila ili ne činila; kad izgubi glavu; kad joj srce prestane da voli; kad joj um ne umije da misli; kad joj oči ne vide ono što svi ljudi vide; kad joj uši ne čuju ono što svi ljudi čuju; kad joj ruke rade ono što ne smiju; kad joj duša zaboravi da Bog vlast daje onome kome hoće, a oduzima ju od onog od koga hoće; kad vlast ne može da shvata da narod nije blećak.

Izbor - šta je to?
Izbor je sloboda da biraš onoga za kojeg znaš da zaslužuje tvoj glas zato što zna obnašati vlast ni po babu ni po stričevima, već po Božjoj pravdi i ljudskom pravu. Zapravo, tvoj izbor je tvoja „vlast“, a ne obrnuto: tvoj izbor je njihova „vlast“, a tebi što ostane ako ti šta ostane. Tako obično biva ili je tako obično bivalo dosada. Odsada može biti drugačije pod uvjetom da „nova vlast“ uči na greškama „stare vlasti“. Da li je to moguće, vidjet ćemo, ali ono što se sada zna je da je vlast promjenljiva na bolje ili na gore – vidjet ćemo. Nada nije zabranjena, niti su razočarenja isključena.

Pobjeda - šta je to?
Pobjeda je iskušenje! Može biti sreća, a može biti i nesreća. Sreća je ako se pobjeda shvati kao izazov za kreativno djelovanje u korist općeg dobra za društvo i državu, djelovanje što ga vlast omogućava. Nesreća je ako se pobjeda shvati kao osveta, što vlast može odvesti krivim putem u ćorsokak. Pobjeda može biti bolest, a poraz može biti lijek. Sve ovisi o stanju duha i uma kod čovjeka, koji ima pobjedu. Ako su mu duh i um zdravi, onda će i njegova pobjeda biti zdrava a vlast blagodat za narod i državu, ali oko su mu duh i um bolestni, onda će i njegova pobjeda biti bolesna a vlast prokletstvo za narod i državu. A poraz može biti lijek ako se poražena vlast opameti i vrati se svom izvoru odakle je potekla.

Poraz - šta je to?
Poraz je opomena da to nije kraj, već može biti početak ako se shvati i prihvati da „posao kao i obično“ („business as usual”) ne može više proći na izborima. Mora se sve mijenjati iz truhle osnove u svježu osnovu istine i pravde. Mora se istina govoriti i pravda se mora dosljedno primjenjivati, kao što se u Kur'anu Časnom kaže: - O vjernici! Snažno se založite za pravdu kao svjedoci pred Bogom, čak i ako je pravda protiv vas samih, vaših roditelja ili bliske rodbine. Ako je neko bogat ili siromah, Bog je najprječi da ga opskrbi. Zato ne dopustite da vas vaši lični interesi ili strasti navedu da odstupite od pravde. Ako iskrivite svjedočenje ili odbijete da ga date, tada znajte da je Bog Svijestan onoga što radite (Kur’an, 4: 135). Ovaj kur'anski ajet stoji kao natpis na ulazu pravnog fakulteta Američkog univerziteta Harvard, kao najuvjerljiviji citat o ljudskom pravu na istinu i pravdu. Dakako, vlast koja u duši, u srcu i na umu ima ove misli o istini i pravdi, može trajati. Ona vlast koja to nema, mora biti poražena.

Pouka - šta je to?
Pouka koristi ljudima čistog srca i otvorenog uma:
(1) Samo je Božja vlast vječna zato što je Bog Svevišnji Tvorac i Vlasnik svega što postoji na nebu i na zemlji! Ljudska vlast na zemlji je prolazna i promjenljiva zato što je podložna korupciji (fesād), krađi, lažima, prevarama i zluradim podvalama!

(2) Vlast koja hoće priznati vlastite greške i koja može učiti na svojim greškama može poraz pretvoriti u pobjedu!

(3) Vlast koja se otuđi od naroda mora se vratiti narodu da bi je narod opet prepoznao!

Poruka - šta je to?
Poruka je gorka spoznaja o tome da je najteže imati pa nemati vlast, ali ne treba zbog toga očajavati, već treba poruku shvatiti: - Narod kibur ne može trpjeti! Šejtan je iz dženneta/raja protjeran zbog kibura pa to važi i za svaku vlast koja se uskibiri – staru ili novu – svejedno. Bit će isto – narod će i novu vlast skinuti ako se uzoholi! Bog vlast daje onome kome hoće, a oduzima ju od onog od koga hoće na način kako narod zaslužuje!

Bože Svemogući, podari nam vlast koja ima dušu da diše za narod i državu, koja ima srce da voli sve ljude dobre volje, koja ima um da ispravno misli, koja ima ruku da pošteno radi za sve nas! Amin!