Svjedok Tužilaštva BiH je rekao da mu nije poznato da je optuženi Ramiz Dreković izdao naredbu o napadu na civilno stanovništvo
GENERAL DREKOVIĆ JE INSISTIRAO DA SE U SVIM NAREDBAMA OBUHVATE ŽENEVSKE KONVENCIJE
Autor: BIRN
Objavljeno: 25. Jun 2020. 21:06:22


Na suđenju za zločine počinjene u Kalinoviku, svjedok Tužilaštva BiH je rekao da mu nije poznato da je optuženi Ramiz Dreković izdao naredbu o napadu na civilno stanovništvo.

Esad Tokić je rekao da se krajem maja 1995. godine pridružio Četvrtom korpusu Armije BiH u Jablanici, te postao načelnik Operativnog odjeljenja.

Tokić je ispričao da je sačinjavao naredbe koje su potom išle do komandanta. Dodao je da je planove za dejstva artiljerije sačinjavao načelnik artiljerije, te da je bilo pravilo da se stavljaju inicijali onoga ko je sastavljao i onoga ko je kucao naredbu.

Njemu je predočena naredba od 26. maja 1995. godine, za koju je rekao da mu nije poznata i da na osnovu inicijala ne zna ko je sastavio. Također je kazao da ne zna ni ko je kucao naredbu.

“Nije mi logično, ispada da su ovu naredbu kucala dva daktilografa”, naveo je Tokić.

Kako je rečeno na ročištu, na naredbi je rukom dopisana riječ “odmah”, na što je Tokić kazao da “nije pravilo da se dopisuje”.

“Ako je ‘odmah’, onda se stavi u naredbu, a ne dopisuje se”, naveo je on.

Tokić je rekao da je jedne prilike išao sa Drekovićem u obilazak Isturenog komandnog mjesta (IKM) u Bjelimićima.Prema njegovom mišljenju, Dreković je insistirao da u svim naredbama obuhvate Ženevske konvencije.

“Ja kad sam sastavljao, ako te klauzule nije bilo u naredbi, vraćao je da je unesu”, rekao je on.

Svjedok je kazao da nema saznanja da je Dreković izdao naredbu o izvršenju napada na civilno stanovništvo, te da bi u tom slučaju on napustio jedinicu.

U optužnici se navodi da je Dreković od 21. maja do 7. juna 1995. naredio potčinjenim artiljerijskim jedinicama Četvrtog korpusa, lociranim na širem području Bjelimića, općina Konjic, da iz topova izvrše napad na civilno stanovništvo i napad bez izbora cilja granatiranjem područja Kalinovika.

Napad je, prema optužnici, prouzrokovao širenje straha i užasa među civilnim stanovništvom, a pripadnici artiljerijskih jedinica Četvrtog korpusa ABiH su izvršavali navedene naredbe ispaljujući artiljerijske projektile velike razorne moći na području naseljenog mjesta Kalinovik.

Nastavak suđenja je zakazan za 6 juli.