ISLJAM ĆEMAN, direktor škole ,,25. maj” Donja Vrbica - Petnjica
UZ SVOJ KRAJ I DRAGU DJECU NAJLJEPŠA JE NAGRADA
Autor: Božidar Proročić
Objavljeno: 27. May 2020. 20:05:52

Isljam Ćeman rođen je 17.01. 1969. godine u Gornjoj Vrbici, opština Berane, nakon obavljenog pripravničkog rada u školi u kojoj je sada direktor, svoj radni odnos zasniva u JU OŠ "Trpezi”, nakon dvije godine otvara se radon mjesto u školi ,,Polica” na Polici gdje sadanji direktor uspješno obavlja misiju prosvjetnog radnika 16 godina, vršeći dopunu do norme u JU OŠ "Mahmut Adrović” u Petnjici, putujući svakodnevno pored JU OŠ,,25.maj” Vrbica. Bilo je prilika da nastavi karijeru u inostranstvu, kao i mnogi Petnjičani, svoj poziv prosvjetnog radnika je posvetio svojoj matičnoj školi gdje je naučio svoja prva slova. Direktor je škole "25 maj” Donja Vrbica od 2019. godine.


Bošnjaci.Net: Gospodine Ćeman, ove godine slavite 97 godina postojanja vaše škole, jubilej vrijedan pažnje. Koliko je to značajan i važan datum u istoriji ne samo škole već i samog Bihora?
ĆEMAN:
Svoju obrazovno – vaspitnu misiju škola je počela 1923. godine. Osnovana kao nižerazredna škola u privatnoj kući Halila Hodžića u G. Vrbici.
Osnovna škola “25.maj” za ovih 97 godina postojanja dala je ogroman doprinos u vršenju svoje prosvjetne i kulturne misije, ne samo u lokalnoj zajednici, nego i državi Crnoj Gori. Iz njenih klupa stasali su mnogi visokoškolci, javni i kulturni radnici. Koji žive i uspješno rade kako u našoj državi tako i širom svijeta. Ima ih od Azije preko Australije do Amerike, u Evropi da ne govorim. Od njenog osnivanjja pa do danas školom su rukovodili i rukovode njeni bivši učenici. Imajući uvid u ove podatke nedvosmislen je veliki značaj ovog jubileja naše škole.

Bošnjaci.Net: Saznajemo da imate izuzetnu saradnju sa opštinom Petnjica, i gradonačelnikom Samirom Agovićem, koliko je važna ta saradnja sa školom ,,25.maj” ali i sa vama?
ĆEMAN:
Saradnja sa svim akterima društveno–političkog života u Bihoru pa i šire veoma je važna, jer bez saradnje s drugima ni jedna ustanova nebi bila uspješna. Odlično sarađujemo s opštinom Petnjica kao i sa njenim gradonačelnikom Agovićem koji je takođe bio učenik ove škole. Neke od zajedničkih projekata smo već realizovali, a imamo u planu još toga.

Bošnjaci.Net: Vaši đaci postigli su značajna priznanja na opštinskim i regionalnim školskim takmičenjiuma, koliko ste ponosni na njihove rezultate i šta je to sa čime ste najviše ponosni?
ĆEMAN:
Gotovo da nema takmičenja na kojem naši učenici nisu učestvovali pogotovu na lokalnom nivo, uvijek smo imali neku od prve tri nagrade. Veoma sam ponosan na sve učenike i učeničke diploma i pehare. Poseban ponos mi čini osvojeno prvo mjesto, diploma i pehar koju su naši učenici osvojili u šahovskom turniru organizovano 2019.g. na opštinskom nivou, po prvi put u opštini Petnjica.Bošnjaci.Net: Kako je stanje sa brojem đaka u vašoj školi, hoće li biti novih prvaka?
ĆEMAN:
S obzirom na situciju kada i u gradskim sredinama opada broj učenika, a o seoskim ida ne govorimo, mi smo ipak zadovoljni. Naime školu pohađa 76 učenika raspoređenih u 8 odjeljenja od kojih: jedno kombinovano i sedam jednorazrednih odjeljenja. Posebne čari ovom jubileju daje informacija da će mo ove godine upisati 11-12 prvaka što će nad dati preduslov za formiranje novog odjeljenja uz saglasnost Ministarstva prosvjete, što je rijetkost i u višim sredinam.

Bošnjaci.Net: Imate odličnu saradnju sa Ministarstvom prosvjete. Šta je to u čemu je rad vaše škole podržalo pomenuto ministarstvo koji su to projekti realizovani u saradnji sa njima?
ĆEMAN:
Sa Ministarstvom prosvjete kao i sa ministrom prosvjete g-dinom Šehovićem imamo odličnu saradnju, ono što bih posebno izdvojio je to što će mo ove školske godine školsku zgradu okititi novom eloksirnom stolarijom.

Bošnjaci.Net: Vaš rad pomagali su i predstavnici brojne dijaspore i Zavičaji klub ,,Bihor” iz Luksemburga da li bi ste nam rekli nešto više o tome?
ĆEMAN:
Imamo veoma dobru saradnju sa brojnom diasporom pogotovu sa Zavičajnim klubom ,,BIHOR” koji nam već desetak godina obezbjeđuje sedmodnevno putovanje najboljih učenika IX razreda do Luxsemburga i nazad. Pored mnogih iz dijaspore posebno su se istakla braća Semir i Mensur Agović, koji su nam donirali 29 laptop računara,18 pc-računara i 2 projektora, kao i predsjednik fudbalskog kluba ,,UNION” u Luxsemburgu g-din Mersudin-Mita Ličina koji nas u zadnje vrijeme obezbjeđuje fudbalskim loptama i spotskom opremom. Neka mi ne zamjere svi oni koje nisam pomenuo. Direktor škole kao i svi zaposleni zahvalni su svima koji na bilo koji način ulažu napre da ova škola i njeni đaci imaju dobre uslove za rad.

Bošnjaci.Net: Vaš kolektiv broji 18 prosvjetnih radnika, koji su kako u ovoj tako i prethodnim godinama dali puno, kako nastavnim, tako i vannastavnim aktivnostima, u čemu je tajna njihovih uspjegha sa đacima?
ĆEMAN:
Posao prosvjetnog radnika je prije svega human i privilegovan posao. Zbog toga je zbilja privilegija raditi s mladim "ljudim” budućim kolegama, direktorima, doktorima, itd.. Rukovodeći se ovim činjenicama lako se dolazi do uspjeha.

Bošnjaci.Net: Da li ste svoj puni doprinos da vaša škola u XXI vijeku bude primjer škole ,,po mjeri djeteta”, koliko je to važno?
ĆEMAN:
Svi članovi kolektiva su spremni, da prvi prihvate sve nove izazove, i podnesu teret svih promjena, i reformi u obrazovanju.
Rezultati toga su, da škola prednjači u svim društvenim preobražajima, i izrasta u savremenu, “novu školu, školu po mjeri djeteta”, "školu XXI vijeka”.

Bošnjaci.Net: Vaša škola je prepoznata kao jedna među najboljim na čitavom sjeveru Crne Gore, da li ste ponosni na to?
ĆEMAN:
Biti najbolji kao pojedinac je velika privilegija a tek rukovoditi javnom ustanovom koja važi za jednu od boljih u regionu je posebna privilegija-ponos.Bošnjaci.Net: U vremenu pandemije Covida-19 na koji način ste uz postojeće platforme Ministarastva prosvjete održavali konatakt sa vašim đacima ali i prosvjetnim radnicima koliko ste uspjeli da im plasirate školski nastavni program?
ĆEMAN:
S obzirom na aktuelnu situaciju i okolnosti koje je pandemija proizvela projekat “Uči doma” veoma je kvalitetno zamišljen i prezentovan a da su radnici ove škole odgovorno i posvećeno pristupili njegovoj realizaciji.
Bili smo veoma zabrinuti zbog situacije koja je dovela do zatvaranja škola, međutim, pratili smo sugestije i smjernice za rad date od strane Ministarstva prosvjete i veoma brzo uvidjeli da se i nastavom na daljinu mogu postizati zavidni rezultati. Sve to nebi bilo moguće bez bezrezervnog angažovanja nastavnika i podrške i pomoći koju im svakodnevno pružaju roditelji djece, zbog čega smo im zahvalni. Nastavićemo da radimo u narednom periodu sa istom energijom i požrtvovanošću, a u skladu sa sugestijama koje ćemo dobijati od strane Ministarstva prosvjete, kako naša djeca ne bi izgubila kontinuitet u učenju i kako bi nastavila da nižu zavidne rezultate i uspjehe kako u Petnjici tako i van nje.

Bošnjaci.Net: Kako zadržati mlade u Petnjici u globalnim promjenama u XXI vijeku?
ĆEMAN:
One koji su radno sposobni a nemaju radnu obavezu ne da je teško nego i ne treba ih zadržavati. Čitavi sjever Crne Gore, pa i Petnjica, oskuduje sa otvaranjem novih radnih mjesta. Mi smo društvo u tranziciji te se malo ko odlučuje na samozapošljavanje -otvaranje porodičnih biznisa. Svi uglavnom vole da se neko drugi izlaže određenom riziku a oni pričaju kako ima je mala plata.Bošnjaci.Net: Da li je po vama napretkom elektronskih tehnologija nastavni proces dobio više na značaju i kako?
ĆEMAN:
I te kako, zahvaljujući novim elektronskim tehnologijama nema nedodirljive literature samo treba dobra volja i primjena iste. Stariji radnici još uvijek se ,,boje” kompjutera, dok mlađi radnici kao i njihovi đaci koriste blagodeti elektronskih tehnologija.

Bošnjaci.Net: Za sami kraj, recite nam vašu viziju škole ,,25 maj” Donja Vrbica u XXI vijeku?
ĆEMAN:
Škola treba da bude ustanova u kojoj će učenici i nastavnici biti prepoznatljivi po kreativnosti, konstruktivnoj komunikaciji, kritičkom mišljenju, odgovornom odnosu prema zdravlju i životnoj sredini, toleranciji, informacionoj i informatičko-komunikaciono-tehnološkoj pismenosti, preduzetništvu, odgovornosti prema radu i obavezama, što će im omogućiti kvalitetan lični i društveni život, u budućnosti uspješnu karijeru.