MOJA ČESTITKA REISU-L-ULEMI HUSEJNU EF. KAVAZOVIĆU
Autor: Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012)
Objavljeno: 18. Oct 2019. 16:10:09

DR. MUSTAFA CERIĆ: Uistinu, reisu-l-ulema Kavazović je naslijedio široki prostor rada i djelovanja Islamske zajednice u novopodignutioj zgradi Gazi Husrevbegove biblioteke, kao i u širokom izboru sposobnog kadra za ispunjavanje ciljeva i zadataka misije Islamske zajednice na polju duhovne i moralne obnove našeg naroda nakon agresije i genocida na našu zemlju.
Za razliku od 1993. god., kad je Islamska zajednica bila u potpunom rasulu u svakom pogledu i kad se moralo počinjati od nule, reisu-l-ulema Kavazović je imao sreću da preuzme Islamsku zajednicu u stabilnom i solventnom stanju, kao nijedan reisu-l-ulema prije njega.


Mom nasljedniku Husjenu ef. Kavazoviću čestitam reizbor za preuzimanje drugog mandata reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini s dovom Allahu Svevišnjem da mu podari zdravlje, mudrost i hrabrost u vođenju Islamske zajednice i prestavljanju muslimana Bošnjaka u domivini i svijetu na dostojan način kao i u prvom mandatu. Časna dužnost reisu-l-uleme u Bošnjaka nije "funkcija" ("wazīfah"), već je časna dužnost reisu-l-uleme u Bošnjaka "misija" ("risālāh"), koja se nasljeđuje od posljednjeg vjerovjesnika i poslanika Muhammeda, Alejhisselama, jer "ulema su nasljednici vjerovjesnika" ("al-ʿulemaʼ warathetu-l-anbjāʼ").

Zahvaljujem se muftiji Muamer ef. Zukolrliću na primjerenom i dostojansvenom držanju u kandidaturi za reisu-l-ulemu i na njegovoj jasnoj i časnoj poruci muslimanima nakon izbora da budu i ostanu jedninstveni u saffu islama i muslimana, u saffu Islamske zajednice u Bosni, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, Europi, Americi, Kanad i Australiji. Lijepo je bilo slušati i gledati duh bratskog islamskog zajedništva u Islamskoj zajednici nakon izbora (reizbora) reisu-l-uleme u Bošnjaka, na što treba da bude ponosan svaki musliman i svaka muslimanka u domovini i svijetu.

Dakako, prerano je davati ocjenu o prvom reisovskom madatu reisu-l-uleme Husejna ef. Kavazovića. Potrebna je jedna vremenska distanca da bi se mogao objektivno sagledati, analizirati i ocjeniti rad i djelovanje Husjena ef. Kavazovića u svojstvu reisu-l-uleme u Bošnjaka u domovini i svijetu. No, ono što valja reći je činjenica da je reisu-l-ulema Kavazović naslijedio Islamsku zajednicu u najboljem stanju u svakom pogledu, kako u domovini tako i u svijetu, od svih prethodnih reisu-l-ulema, koji su preizimali ovu časnu dužnost uglavnom u turbilentnim okolnostima. Uistinu, reisu-l-ulema Kavazović je naslijedio široki prostor rada i djelovanja Islamske zajednice u novopodignutioj zgradi Gazi Husrevbegove biblioteke, kao i u širokom izboru sposobnog kadra za ispunjavanje ciljeva i zadataka misije Islamske zajednice na polju duhovne i moralne obnove našeg naroda nakon agresije i genocida na našu zemlju.


Zahvaljujem se muftiji Muamer ef. Zukolrliću na primjerenom i dostojansvenom držanju u kandidaturi za reisu-l-ulemu i na njegovoj jasnoj i časnoj poruci muslimanima nakon izbora da budu i ostanu jedninstveni u saffu islama i muslimana, u saffu Islamske zajednice u Bosni, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, Europi, Americi, Kanad i Australiji. Lijepo je bilo slušati i gledati duh bratskog islamskog zajedništva u Islamskoj zajednici nakon izbora (reizbora) reisu-l-uleme u Bošnjaka, na što treba da bude ponosan svaki musliman i svaka muslimanka u domovini i svijetu.


Za razliku od 1993. god., kad je Islamska zajednica bila u potpunom rasulu u svakom pogledu i kad se moralo počinjati od nule, reisu-l-ulema Kavazović je imao sreću da preuzme Islamsku zajednicu u stabilnom i solventnom stanju, kao nijedan reisu-l-ulema prije njega. Reisu-l-ulema Kavazović je to dobro znao zato što je i sam sudjelovao kao muftija tuzlanski u podizanju Islamske zajednice iz pepela u vrijeme rata i u poratnom periodu. No, reisu-l-ulema Kavazović je ipak imao potrebu da mnogo toga mijenja u administraciji, kao i u kadru. Neke od tih promjena su bile opravdane, a neke nisu. Vrijeme će najbolje pokazati šta je bilo dobro, a šta nije. Jer, nije svaka promjena u urganizaciji Zajednice reformacija. Neke promjene mogu biti deformacija, posebno u organizaciji Zajednice duhovnog karaktera, ako se u njoj mijenja jedna utvrđena i usvojena tradicija (maʿrūf), za koju se ne može naći adekvatna zamjena.

Naravno, bit će prilika, ako Bog da, da se to analizira i o tome piše i govori. Ono što se može sada reći je da je reisu-l-ulema Husejn ef. Kavazović svoj prvi mandat posvetio uglavnom normativizaciji, regularizaciji i administrativnoj reorganizaciji Islamske zajednice. Manje je vremena i napora bilo posvećeno internacionalizaciji Islamske zajednice u smislu prisustva i aktivnog djelovanja u islamskom svijetu. Vjerovatno je razlog za to trenutna podjeljenost, pa čak i ratni sukobi, među nekim muslimanskim zemljama. To je bolna činjenica, ali to nâs ne bi trebalo opredjeljivati, niti našu Islamsku zajednicu okretati ni na jednu stranu u sukobu, a posebno ne na pogrešnu stranu.

Nadam se da će drugi mandat reisu-l-uleme Kavazovića biti otvoreniji, transparentniji i aktivniji na međunarodnoj sceni, posebno u muslimanskom svijetu, jer uloga Islamske zajednice u osobi reisu-l-uleme je da se čuje bosanski glas i vidi bosansko prisustvo u Ummetu, takvom kakv jeste, jer kao muslimani mi tom Ummetu pripadama i u njemu imamo naše zasluženo mjesto, kao i zasluženo pravo i obavezu da dijelomo s Ummetom i njegovu radost i njegovu tugu. Također, nadam se da će u drugom mandatu doći do deregularizacije u administraciji Islamske zajednice, jer moderna organizacija ne teži podizati birokratizaciju niti gomilati regulativu, već moderna organizaciji teži razvijati organizacijsku mrežu, gdje je regularizacija minimalna zato što glomazna regularizacija u administraciji otežava i usporava protok informacija za brzo i efikasno djelovanja na terenu.

Posebno, očekujem od reisu-l-uleme Kavazovića da se u drugom mandatu posveti istinskoj reformi odgojno-obrazovnog sistema u medresama i na Fakultetu islamskih nauka tako što će se uvećati broj časova iz predmeta kao što su arapski jezik, tefsir, hadis, fikh, ahlak, sufizama, islamska filizofija i ostalo što uvećava znanje iz islama. I tako što će se svršenici naših medrsa moći upisati na sve fakultete u islamskom svijetu, posebno na Al-Azharu, kao našem tradicionalnom partneru u visokom islamskom obrazovanju. Previše socijologije i drugih sličnih profanih nauka na račun islamskih nauka neće Bosnu odvesti u Europu. Već će naše uvjerljivo poznavanje islama uvjeriti Europu da smo dorasli autentičnog prestavljanja islama i muslimanu u Europi.

Posebno je važno imati na umu da Europa nije mjera za naš islam ni u Bosni ni u Europi, već smo mi, bosanska ulema, mjera islama i u Bosni i u Europi pod uvjetom da imamo temeljit uvid u autentičnu islamsku nauku. Mi smo zanimljivi Europi onoliko koliko joj imamo ponuditi od adekvatnog islama kako ne bi imala potrebe tražiti to od drugih izvan Europe. Mi Europi nismo zanimljivi u onome u čemu Europa prepoznaje samu sebe, jer mi tu ništa ne možmo ni dodati ni oduzeti. Uistinu, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini potrebuje Islmski univerzitet, koji će biti na razini potreba mjesta i vremena za muslimane ne samo u Bosni, već i u Europi.

Allahu Svemogući, osnaži nas da ustrajemo na Tvom ispravnom putu!

Allahu Sveznajući, pouči nas da islamu kako bi bili dostojni njegovog imena!

Allahu Milostivi, budi nam milostiv na na Ovom i Drugom svijetu!