Sud BiH
SLUČAJ „ČEMERNO“: SVJEDOČILA DVA PRIPADNIKA TO KAKANJ
Autor: Semir Spahić
Objavljeno: 19. Sep 2019. 16:09:50


Nastavak suđenja optuženim za ratne zločine u slučaju „Čemerno“ nastavljen je danas svjedočenjem dvojice bivših pripadnika TO Kakanj Salke Skeledžije i Zahrudina Sikire.

Ni tužilac ni odbrana od Skeledžije nisu mogli čuti ništa značajno obzirom da je svjedok na n ajveći broj pitanja odgovarao sa „ne znam“ i „ne sjećam se“. On je rekao da je kao pripadnik TO Kakanj upućen prvo u Brezu a potoim u neko selo kojem se ne sjeća imena, gdje su boravili nekoliko dana, a odatle je jedna grupa upućena u akciju na Čemerno, dok je on sa drugom grupom kao rezerva ostao u drugom selu, kojem se također ne sjeća imena. Skeledžija nije mogao reći ništa više o samim dešavanjima na Čemernu jer nije učestvovao u akciji, te da je samo čuo da su gore bile 3 ili 4 haubice koje su po okončanju akcije pripadnici TO „gurnuli niz stijene“. On čak nije mogao reći koji je od optuženih u sali Haris a koji Benjamin Sikira, iako su mu komšije.

Svjedok Zahrudin Sikira je bio konkretniji, rekavši da je kao pripadnik TO Kakanj sa svojom jedinicom upućen u Brezu, gdje su u zgradi osnovne škole bili sedmicu, a potom su upućeni u obližnje selo Vlahinje, gdje su također boravili nekoliko dana. Opisao je da je njegova jedinica upućena na Čemerno, kako bi neutralisali pioložaj haubica, a da je on ostao u centru veze sa još desetak boraca. I on je rekao da o samim dešavanjima na čemernu ne zna ništa jer nije učestvovao, te da je samo čuo kako su, nakon neuspjelog miniranja, neke haubice gurnute sa stijena.

Posvjedočio je da je čuo ispaljenja granata sa Čemerna i da su one padale po Brezi, ali i Vlahinjama gdje su se oni kasnije nalazili i da je to neprekidno trajalo nekoliko dana.

U „slučaju Čemrno“ optuženi su pripadnici TO Kakanj, Breza i Ilijaš te pripadnici policije: Džemal Hadžić, Teufik Turudić, Džemal Smolo, Senad, Haris i Benjamin Sikira, Enes Durak, Mirsad, Nusret i Mirzet Bešlija, Hamdija Spahić i Nehru Ganić.

Suđenje se nastavlja narednog četvrtka izvođenjem nova dva svjedoka optužbe.