Velika pravna pobjeda Komandanta Prve višegradske brigade Armije Bosne i Hercegovine
SEJDIĆ OSLOBOĐEN KRIVICE ZA ZLOČINE U RUDOM I GORAŽDU
Autor: BIRN
Objavljeno: 17. Jul 2019. 08:07:26


Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je nekadašnjeg komandanta Prve višegradske brigade Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) Ahmeta Sejdića krivice za nečovječno postupanje prema civilima i ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti u Rudom i Goraždu.

Vijeće je ocijenilo da izvedeni dokazi nisu imali takvu snagu da bi Sejdić, nekadašnji komandant Odreda „Čole“, a kasnije Višegradske brigade Armije BiH, mogao biti proglašen krivim i po jednoj od 11 tačaka optužbe.

„Nakon izvršene analize dokaza, Vijeće nije van razumne sumnje moglo utvrditi da je optuženi počinio krivična djela i da je odgovoran za radnje iz optužnice“, navodi se u presudi.

Sejdić je oslobođen optužbi za nezakonito hapšenje srpskih civila iz sela Bučje (opština Goražde), njihovo prisilno preseljenje, nečovječno postupanje, mučenje i pljačkanje imovine u julu 1992. godine.

Predsjedavajuća Sudskog vijeća Mira Smajlović kazala je da je na osnovu dokaza utvrđeno da je Ratno predsjedništvo Goražda donijelo izdalo naredbu 43. goraždanskoj brigadi o razoružanju mještana Bučja, te da su za dalje postupanje bili nadležni Predsjedništvo i Brigada a ne optuženi Sejdić.

Ona je dodala da iz dokaza proizilazi da je za sprovođenje dijela mještana na Trebeško brdo bio nadležan Prvi bataljon 43. brigade, čiji je komandant bio Ferid Dizdarević, kao i za njihovo kasnije odvođenje u Goražde.

Kako je kazala predsjedavajuća sutkinja, Vijeće ne spori mučenja i nečovječna postupanja prema civilima na Trebeškom brdu, ali ne postoji dokazi koji identifikuju optuženog i njegovo prisustvo na Trebeškom brdu.

„Vijeće nije moglo zaključiti koja su lica počinila ta djela ni pod čijom kontrolom su bila“, kazala je Smajlović.

Ona je dodala da će analizu izjava mještana Bučja, koji su spominjali optuženog, Vijeće dati u pisanom otpravku presude.

Sejdić je oslobođen i optužbi da je u januaru 1993. godine u Donjoj Strmici (opština Rudo) izdao nezakonito naređenje zarobljenim pripadnicima Vojske Republike Srpske (VRS) da rukama uklone 24 mine iz tunela, prilikom čega su dva zarobljenika ranjena.

Smajlović je kazala da su o ovom saslušani uglavnom zarobljeni pripadnici VRS-a i da su „samo dva svjedoka“ navela da su čuli da je Sejdić naredio da uklanjaju mine.

Ona se osvrnula na iskaze svjedoka, napominjući da neki nisu spominjali Sejdića u ranijim iskazima, kao i da nijedan ranije nije poznavao optuženog.

Smajlović je kazala da je akcijom u kojoj je zarobljeno 15 pripadnika VRS-a komandovao zamjenik komandanta Istočno-bosanske operativne grupe Zaim Imamović, a ne Sejdić.

„I optuženi Sejdić i Imamović su bili kapetani, mlađe životne dobi… U okolnostima slabe vidljivosti u zimskom periodu u tunelu, Vijeće nije moglo prihvatiti svjedočenja kao pouzdana… Ukoliko postoji sumnja, ide se u korist optuženog“, kazala je Smajlović.

Ona se osvrnula i na navode tužioca Vladimira Simovića u uvodnim riječima „da neće tvrditi da će dokazati sve tačke optužnice“, kao i njegovo završno izlaganje u vezi sa događajima u tunelu i navode da ne tvrdi da je „postojala namjera optuženog za nanošenje povreda“.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.