ALADŽA DŽAMIJA U FOČI - OPET BLISTA UNIKATNI BISER NA DRINI
Autor: Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012)
Objavljeno: 01. May 2019. 16:05:33


KONFERENCIOJA U NAPULJU: Sutra sam u Napulju, Italija, na konferenciji o temi: "Ekenomija za umjetnost i kulturu - Umjetnost i kultura za ekonomiju". Konferencija će se održati u Nacionalnom arheološkom muzeju u Napulju (Museo Archeologico Nazionale di Napoli, MANN). Ovaj Muzej je smješten u bivšem Kraljevskom Burbonskom muzeju (Real Museo Borbonico) i smatra se jednim od najvažnijih arheoloških muzeja na svijetu. U njemu se nalaze neka od najkvalitetnijih starogrčkih, starorimskih i renesansnih djela, od kojih je najvažnija kolekcija artefakata iz obližnjih Pompeja, Stabija, Herkulaneja i Oplontisa.
Ja ću gonoriti o interakciji žive islamske i zapadne civilizacije na Mediteranu, dvaju civilizacija koje su i fizički i duhom sijemski blizanci, kojih se ne može niti smije razdvajati, jer svaka operacije te vrste mogla bi dovesti do smrti oboga ili jednoga, ali niko ne zna kojega. Stoga, ovi sijamski blizanci - živa islamska i zapadna civilizacija - moraju se naučiti, moraju se naviknuti jedan na drugoga, moraju se prilkagoditi jedan drugome za suživot i toleranciju.
Naravno, javit ću se iz Napulja sa vijestima sa ove konferencije!
Dobio sam poziv, ali zbog ove konferencije u Napulju neću prisustvovati sutrašnjem otvaranju Aladža džamije u Foči (sagrađena 1549., u vremenu agresije na BiH, minirali je i srušili srpski zločinci 2. augusta 1992.). Žao mi je zbog toga, ali mi je drago što se Aladža džamija obnovila i što smo dočekali da ponovo zablista taj unikatni biser na Drini. No, važnije od svega je što se obnovom Aladže džamije u Foči, kao i obnovom Ferhat-pašine džamije u Banjoj Luci, zustavlja etničko i vjersko čišćenje Dobrih Bošnjana/Bosanaca, drevnih heretika, češćenja koja su se dogodila od Budima pa sve do Niša, Užica...

Cilj rušenja i Ferhadije i Aladže bio je upravo taj da se iskorijeni naše bosansko sjeme, naša čista vjera i naše pravo na bosansko ime i bosansku zemlju. Dakle, progon Banbuna, Bogumila, Patarena i Katara - bosanskih heretika nije nikad prestao i - izgleda - neće nikad ni prestati, ali neće nikad ni uspjeti, jer bosanski Patareni imaju ono što oni nemaju - Patareni imaju srce u kojem je tajna njihove vjere, imaju Dida, koji ih vodi, imaju svjedoke, koji svjedoće da je nematerijalni i nevidljivi svijet mnogo veći od materijalnog i vidljivog, u kojeg su njihovi dušmani zaljubljeni a koji ih uvijek iznova vara da ga imaju, a u stvari nemaju ga zato što su izgubili iz vida onaj nematerijalni i nevidljivi svijet, o kojem bosanski gosti svom bosanskom narodu pričaju ne samo kao o znaku vjere, već i kao o znaku spoznaje. Jer, osim vjere bosanski Patareni imaju i spoznaju, koja je viši stupanj vjere, koju oni niti osjećaju niti razumiju. Tu istinu bosanski Patareni uče od svojih učitelja, koji čiste svoja srca od nevjere i od zlih nagovora Lucifera. Uče to podjednako od derviša i franjevaca da je vjera Dobrih Bošnjana u srcu, a ne u kamenu, u kipu i ikoni.

Aka Bog da u Aladži džamiji, kao i u Ferhadiji, nastavit će Dobri Bošnjani održavati zikr, kao sjećanje na Svevišnjeg Boga i pamćenje na svoje pretke, koji su znali ko su, šta su, odakle su i kamo idu. Mogu ima paliti kuće, ubijati im djecu i pddjecati jezik, ali im nisu i nikad neće ubiti ljubav u srcu, ljubav za vjeru, narod i domovinu.

Stoga, čestitam mom dobrom bosanskoim narodu obnovu Aladža džamije i učim Svevišnjem Allahu dovu da nam osnaži vjeru u srcu i duši, da nas sačuva od dušmana, koji ne znaju da vole, koji ne znaju da je nematerijalni i nevidljivi svijet mnogo veći i mnogo važniji nego materijalni i vidljivi zbog kojih oni ubijaju nevine ljude da ga imaju, ali ga nemaju baš zato što ga na zločinu svojih ruku žele od nas da otmu.

Aladža džamija mubarek olsun!

Nakon miniranja i rušenja od strane srpskih zločinaca, ostatke Aladže džamije su bacili na deponiji i pokrili smećem kako bi prikrili tragove urbicida