Akcija u toku
NOVI SPISAK: ČLANOVI IZ PLAV-GUSINJE U NEW YORKU DONARALI $62,151 ZA IZGRADNJU ISLAMSKOG KULTURNOG CENTRA U GUSINJU
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 02. Feb 2019. 18:02:29

Vakuf IZ & KC Plav-Gusinje u New Yorku


Prema evidenciji koju vodi Ismet Pjetrović, blagajnik u Odboru Islamske zajednice & Kulturnog centra u New Yorku, do sada su članovi pomenute zajednice donirali $45.500 za izgradnju Islamskog kulturnog centra u Gusinju (Sandžak).

Kako saznajemo akcija se vodi na zahtjev Odbora Islamske zajednice u Gusinju, čime se Odbor Islamske zajednice & Kulturnog centra u New Yorku obavezao da će sa članovima zajednice financijski podržati akciju za izgradnju Islamskog kulturnog centra u Gusinju.

Akcija je u toku, svi oni koji žele podržati ovaj izuzetno važan projekat obratite se članovima Odbora Islamske zajednice Plav-Gusinje u New Yorku u vakufu IZ: Ali-pašina džamija - Astorija, Bošnjački islamski kulturni centar - Richmond Hill i Islamski centar - Monticello.

U nastavku slijedi spisak vakifa i donatora koji su do sada donirali preko članova Odbora IZ & KC Plav-Gusinje u New Yorku, na dan 2. Februar 2019.:SPISAK DONATORA PREKO IZKCPG, N.Y. ZA ISLAMSKI CENTAR GUSINJE


Islamska zajednica i Kulturni centar Plav-Gusinje, N.Y. $10,000

Pred dušom oca Mustafe (Muja) Bajraktarevic sinovi doniraju $500

Baković Rahman sa sinovima $1,000
Baković Nijal $200

Balić Zijad $ 50

Basic Haljilj $100
Basic Zuvdija $100

Bektesevic Hiljmo pred dusom svojih roditelja $500
Bektešević Hiljmo $500

Beskovic Besim $1,000

Brunčaj Nurija sa sinovima $500

Cekic S Hamdija $200
Čekić B. Šaban $500
Cekic H. hadzi Ragip $1000
Cekić Š. Selim $500
Cekić Medžid $300

Dautović Šemso $500

Dacić Erol $100

Deljanin Armin $100

Desic Edis $110

Dješević Abaz $100
Djesevic Vedan $200

Djonbalaj B. Ramo $500

Feratovic M. Rafet $100
Feratović A. Jusuf $300
Feratovic Ahmet Meljo $200
Feratović Hajrudin $200
Feratović R. Ekrem $100

Gačević Burhan $500

Gačević Hamdo $500

Gutic Halim $100

Hadzimušović Senad $200

Hodžić Bećir $200

Hoti B. Murat $1,001
Hot h. Dzemo $500
Hot Kemal $1,000

Ibrić Džafer $100

Jasavic Murat $2,000

Jevrić Ramo $100

Julevic Abaz $1,000
Julević Bajram $1,000

Kandic Zara $100

Kastrat Zinka $100
Kastrat Sehad $100

Klapija Nedžad $100
Klapija Mirsad $ 200

Kolenovic hadzi Hakija $1,000
Kolenović Š. Beko $2,000 (dvije hiljade)
Kolenović Zećir $500
Kolenović Selveta pred dušu muža Hasana $500
Kolenović Haris $100
Koljenovic (Sultan) A. Murat $1,000
Koljenovic hadzi Ago $5,000 + ($5,000 ne uplaceno)
Kolenović Anes $100

Krcić Esad, Bošnjaci.Net $200

Ljaljić Bajram $100

Ljaljicic Ibrahima Šeljo $1,000

Ljesnjanin Haljilj $100
Lješnjanin Kupo $100

Markovic Ruzdo $100

Mačkić Ruždo $100
Mačkić Sadro $100
Mačkić Šacir $200

Markisic Senko $200

Medunjanin Mehmeda Fahrudin $100

Muhamed $50
Mujović Nazmo $1,000
Mujović Selma $100

Mulic (Sulja) h. Zumber $1,000

Muratovic Feriz $200

Musić Erol $50
Musić Alija $100

Mujaj Musa $50

Nikočević Ezreta. $100

Novaj Ujkan $100
Novaj Fadil $200
Novaj Jasmin $1,000

Omeragić hadzi Hako $100

Pejčinović Z. Šaban $100
Pejčinović Harun $100

Hadzi Iso Pjetrovic sa sinovima: Šucko, Almir, Damir, Šabo za IKC Gusinje $5,000 (pet hiljada)
Pjetrovic Š. Ismet $5,000 (pet hiljada)
Pjetrovic hadzi Š. Muhamed $1,000
Pjetrovic h Š. Rafet $1,000
Pjetrovic h. Š. Šefket $1,000
Pjetrovic - Pred dušu rah. h. Šaćira Pjetrović $1,000
Pjetrović h. Š Safet $250

Purišić S. Adis $100
Pupović Džemajlje $200
Pupović Hakija $100
Pupović Harun $100
Pupović Ramiza Sanela $100
Pupović H. Hajrudin $200

Purišić R. Muharem $200
Purišić R. Skender $200
Purišić R. Ismet (Beli) $200
Purisic Hajrudin $150
Purisic Omar $150

Radončić Zumber $200
Radončić Avda Dzafer $500
Radoncic A. Fadilj $1,000
Od Radoncic hadzi Galje za pred dusu svog muza Alja Radoncic 500$
Radoncic Alja Ermin 500$
Radoncic Sacira Sejdo 200$
Radončić Sefkija $1,000
Radončić R. Adis $1,000

Redzematovic Rifat $100
Redzematovic Savado $100
Redžematović Bekim $100
Redžematović Medo $1,000
Redzematovic Almir $200

Redzepagic Fejzulah-Feka $500
Redzepagic Dino $500
Redzepagić Nezir $500
Redžepagić Šefket $100

Redžić Mirsad $100

Srdanović M. Iso $100
Srdanović M. Haso $100
Srdanović M. Isljam $100
Srdanović M. Mirsad $100
Srdanović M. Ramo $100
Srdanović M. Ahmet $100
Srdanović hadzi Smjlje $1,000 + $1,000
Srdanović Selim $1,000

Suljić Zijad $1,000

Todić Ujkan. $200

Zilkić Esad $100
Dr. Zilkić Mersim $500
Zilkić Meris $100

Šaljanin Adil $200

------------------------------------
U K U P N O: $75,562 + 5,000