DA LI ĆE SE STARI OBJEKAT OŠ “BUŽIM“ PRIJE ZATVORITI NEGO ŠTO ĆE POSTATI MUZEJ
Autor: B.net
Objavljeno: 30. Nov 2018. 15:11:03


Grupa roditelja ovih dana podnijela je zahtjev prema nadležnim institucijama da se stari objekat OŠ “Bužim“ zatvori zbog lošeg građevinskog i sanitarnog stanja, sigurnosti djece i građana općine.

Kako su naveli u svome zahtjevu žele ukazati na ono što većina naših institucija zna a ne reaguje a to je loše ili izuzezno loše građevinsko i sanitarno stanje starog dijela Osnovne škole “Bužim“ u koju idu učenici do 5 razreda osnovne škole, da je ista opasna po sigurnost i zdravlje učenika u građevinskom i sanitarnom smislu.

Kao što je poznato postoji ideja za osnivanje Muzeja grada Bužima sa zavičajnom zbirkom i muzej sobom 505. Viteške brigade koji bi bio smještan u staru Osnovnu školu Bužim. Sama ideja nastala je još 2015. godine inicijativom BZK “Preporod” Bužim a koju je Općinsko vijeće Općine Bužim dalo saglasnost a istu su podržale i sve članice Koordinacije boračkih udruženja Općine Bužim. Do sada je po tom pitanju Skupština USK donijela Odluku o davanju saglasnosti za ustupanje na privremeno korištenje objekta dijela stare skole JU OŠ “Bužim” Općini Bužim za organiziranje Muzeja Općine Bužim, čiji bi sastavni dio bio i Muzej soba 505. Viteške brigade. Skupština USK usvojila je i Zaključak kojim se nalaže Vladi USK da do kraja aprila doznači sredstva planirana ranijim budžetima USK za ovu namjenu.

Nakon usvajanja od strane Skupštine USK-a Prijedloga Odluke Vlade USK o davanju na privremeno korištenje (30 godina) objekta dijela stare škole (dvije učionice i prostor iznad tih učionica) sadašnjeg korisnika JU OŠ “Bužim“ Općini Bužim do danas nije realizirano.

U dokumentaciji koju su nam dostavili možemo vidjeti da je urbanističko – građevinski inspektor svojim rješenjem utvrdio da škola nije za upotrebu i naložio hitnu potrebu sanacije i rekonstrukcije krova kao i sanitarnih čvorova ali da od nadležnih organa nije bilo pozitivne reakcije i da po tom pitanju još uvjek nista nije poduzeto.

Do kada će stari dio objekta OŠ “Bužim“ biti mjesto strave i užasa ostaje nam da vidimo. U prilogu možete pogledati dokumentaciju koju su nam dostavili inicijatori ove aktivnosti, objavio je portal buzim-danas.com.