Musi Ćazimu Ćatiću
ZAPIS O KAPI
Autor: Husein Tokić
Objavljeno: 31. Mar 2018. 14:03:13


Za bolesna Vida
bješe kapa stida...
Krasila je glavu Ciganina Muste
I brata mu Hruste...

Sklonismo je u mrak
Da nas ne poznaju.
Morali smo biti
Ono što nijesmo
Za bolestan VID
Za Judu je križ....

Stidismo se svjetlosti
U tunelu laži
Mrak postaje svjetlost
Glavi za šišanje...

Od tereta laži
Zaborav je lijek
A zaborav gubi
Glavu na ramenu.

..........................

Mezar je
za kapu
slava zaborava...
Mezarje od kapa
Divan naivčina.....

Slava se stiče
na Mejdan polju...
Na Mejdan polju
Kapa na kapu...

Mezarje naše
puno tvojih kapa...

................................

U mojoj Hiži
Prozor je na zidu,
Za dvije sobe pune mraka,
Prozor sa lambom
S krinom pod kapom

Jedina svjetlost...

Jedina svjetlost-Dželatu mrak..
Dželatu mrak
Kapa za sedždu...
Smrdi mu krin...
Škrguće na kalem
Gubeći Vid.

......U mraku soba
Gudala laži
od dvije strune
o Slavi Krina
i kalemu sedžde...
Gudala gude
Memljive laži..

Gudala gude
O izdaji Jude...
....Naklona Božanstvu
sa kapom u ruci
...i Pravome Putu.

...........................................

Kad se broje glave,
Kapa na nišanu
Za nišanske sprave
Iz budžaka mraka...

Još u bašči našoj
Tuđin biljke sadi
Otrovnoga ploda
I Kalemli roda...

Renegatske laži
I mrkle potvore
Prave
Nad Bosnom
Komšijske zlotvore....

.......................................

Još nam broje glave
Sa mišlju na kolac
A na kolcu glava
I na glavi kapa
Sa mojijem likom
Baš sa tvojom slikom...

........................................

Glave su za ezan....
Kapa je za sedždu....
A ne za božanstvo
Njihove Slave
Na Kolcu glave.
.....................

Lažu
da si s Tinom
abdestio vinom...

...................................

U hiži su našoj
Dvije tuđe kape
Na po jednoj žici
od konjskoga repa....
A o jednoj pjesma
na dvanaest žica.


Zapis o kapi je
zapis i o Zemlji.

Skidam tebi kapu
Brate Ciganine.

Još u hiži našoj
dva budžaka mraka
a hiža je moja
prepuna odžaka.

Čelo mogu hladit
Sa padom na sedždu
I bez kape stida....
I kad kapu nosim
Sedžda mi u glavi.

Kapa glavu čuva...
Glava čuva pjesmu
Bošnjak
O Bošnjaku.

Skidam tebi
Kapu Glavo
o Bošnjaku
na slavu nišana-stojećega stećka...

Kapa u Bošnjaka
Kapa je za SEDŽDU...
Zapis
Nije Zapisnik...Husein Tokić

(Za brata Mustu)