U Nikšiću ostalo još oko 250 porodica
DŽAMIJA HADŽI ISMAILA, JEDINA OČUVANA U NIKŠIĆU: PREŽIVJELA I MINIRANJE '93.
Autor: AA
Objavljeno: 11. Sep 2017. 13:09:05


U gradu Nikšiću, nekada je postojalo devet džamija. Danas, jedina očuvana je Džamija hadži Ismaila, koju vjernici u ovom gradu čuvaju i održavaju, jer je za njih ona stub vjere.

Džamija hadži Ismaila, koja je danas pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskih spomenika Crne Gore, 1993. godine preživjela je miniranje, kada je ispod minareta bio postavljen dinamit.

U Grudskoj Mahali u Nikšiću, gradu sa većinskim pravoslavnim stanovništvom, nalazi se Džamija hadži Ismaila. Veoma je jednostavne građe, sa minaretom visokim 15 metara. Na ulazu u džamiju, ekipu Anadolu Agency dočekao je Mirsad Agović, mutevelija, odnosno upravitelj vakufa.

Kulturno-istorijski spomenik Crne Gore

U razgovoru, Agović je govorio o istorijatu džamije, aktivnostima koje danas sprovodi Islamska zajednica, kao i o odnosima među religijama u gradu.

„Obnovljena je 1804. godine. Obnovio je hadži Ismail Lekić. On je iste godine napravio i most na Dukli, koji se zove Hadži Ismailov most, pa se tako i ova džamija zove Hadži Ismailova džamija. Ova džamija je u cjelini ista kao što je i on obnovio, samo je dodata abdesthana i prostorija za mekteb. Džamija je dosta puta obnavljana. Zadnje obnavljanje u cjelini je bilo sedamdesetih godina prošlog vijeka. Tada je to obnavljanje finansirala Islamska zajednica, a izvođač radova je bio Zavod za zaštitu kulturno-istorijskih spomenika Crne Gore. Pošto je ova džamija pod zaštitom kulturno istorijskih spomenika, bilo kakvi radovi ako žele da se izvode, mora se tražiti dozvola od Zavoda“, kaže Mirsad.

Ističe da postoji plan za renoviranje džamije, kao i harema. Govoreći u kakvom je stanju nekada bila Džamija hadži Ismaila, Agović podsjeća da je u turbulentnom vremenu preživjela miniranje.

„Džamija je bila zapuštena tokom komunizma. Zadnji efendija je bio sedamdesetih godina prošlog vijeka. Devedesetih godina pokušano je miniranje džamije, tačnije 1993. godine, kada je pod minaret postavljen dinamit. Bio je pokušaj da se sruši džamija, ali Allah nije dao da se sruši džamija. Sva stakla na obližnjem Domu zdravlja su bila popucala, ali na džamiji ništa nije bilo, osim što je malo zid bio ispucao“, kaže Agović.

On podsjeća da zahvaljujući džematlijama i Islamskoj zajednici, muslimani u Nikšiću imaju priliku i da imaju svoj vjerski objekat. Raduje ga i odnos pravoslavaca prema džamiji danas.

„U Nikšiću je nekada bilo oko osam hiljada muslimana vjernika. Danas nema toliko. Tokom devedesetih većina ljudi se odselila. Tokom rata u BiH i bivšoj Jugoslaviji dosta se ljudi odselilo, sada ima oko 250 porodica u Nikšiću. Ja sam najstariji džematlija, a raduje me što omladina sve više dolazi. Dosta ljudi druge vjere, pravoslavaca, pita mogu li da uđu u džamiju, dođu kod nas. Kažu kako toliko godina žive u Nikšiću, a nisu ušli u džamiju i mene to raduje. Jer pravi Nikšićani, starosjedioci Nikšića, nikada nebi uradili šta je urađeno 1993. godine na našoj džamiji“, kaže Agović.