Hutba sa minbera Bijele džamije u Gračanici
AKO JE BOG OBEĆAO POMOĆ I USPJEH VJERNICIMA, ZAŠTO SU MUSLIMANI ZAOSTALI, PONIŽENI I POTLAČENI
Autor: Abdullah ef. Hodžić
Objavljeno: 05. May 2017. 01:05:10
Bismillahir-Rahmanir-Rahim

“Allah sigurno neće dati puta nevjernicima da unište vjernike.” (En-Nisa’, 141)


Primjetno je da Allah, dž.š., obećava pomoć, zaštitu, pobjedu, nadmoć, dignitet, prosperitet i uspjeh mu’minima/vjernicima a ne muslimanima. A iman/vjera, čvrsto ukorijenjena u srcu, nužno se manifestuje riječima i djelima. Pravi mu’min/vjernik je poput stabla koje rađa najljepše i najukusnije plodove i velikodušno ih dijeli svim živim bićima a od njih ništa ne očekuje. I što više nosi miomirisnih plodova, sve je poniznije, sa granama do tla savijenim.


Jedan od nevjernika se približio muslimanskom alimu/učenjaku i šapnuo mu na uho: “Da li je sve u vašem Kur’anu istina?” Učenjak mu je odgovorio: “Naravno, sve što sadrži Kur’an je istina.” Nevjernik: “Dobro, zar Bog ne kaže u Kur’anu: ‘Allah sigurno neće dati puta nevjernicima da unište vjernike’, (En-Nisa’, 141) a vidimo da su nevjernici nadmoćniji i rade s vjernicima šta hoće?”

Učenjak mu je smireno odgovorio: “To je zato što smo mi muslimani ali nismo vjernici!!” “Pa, kakva je razlika između vjernika i muslimana?” Pokušajmo sagledati naše stanje u strahovitim kušnjama koje nas naprosto melju.

Mnogi muslimani danas izvršavaju svoje vjerske dužnosti. Klanjaju namaze, daju zekat, obavljaju hadž, poste mjesec ramazana i obavljaju druge vrste ibadeta, ali su suočeni sa svim vidovima nedaća i zaostalosti!! Zaostaju naučno, ekonomski, socijalno, vojno itd. Otkud ova zaostalost i bijeda?

Uzvišeni Allah kaže u Kur’ani Kerimu: “Beduini vele: ‘Mi vjerujemo!’ Ti reci: ‘Ne vjerujete! Nego recite: primili smo islam!’ – ali vjerovanje još nije ušlo u vaša srca!” (El-Hudžurat, 14)

Kako su onda muslimani zaostali i suočeni sa svim vidovima poteškoća i kušnji? Časni Kur’an jasno kaže da muslimani nisu dosegli stupanj vjernika, jer da su oni istinski vjernici, Uzvišeni Allah bi ih sigurno pomogao. Dokaz za to je kur’anski ajet, u kojem Allah, dž.š., kaže: “A Naša je dužnost da vjernike pomognemo!” (Er-Rum, 47) “A Allah je zaštitnik vjernika.” (Ali ‘Imran, 68)

Da su muslimani pravi vjernici, imali bi dignitet i počasno mjesto među drugim narodima, kao što stoji u Kur’anu Časnom: “Ne malaksajte i u očaj ne padajte! Ta vi, ako ste vjernici, nad svima drugima ste!” (Ali ‘Imran, 139)

Da su muslimani vjernici, Uzvišeni Allah ne bi dozvolio da njima upravljaju i na bilo koji način imaju nadmoć bilo koji narodi, što potvrđuje kur’anski ajet: “Allah sigurno neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike.” (En-Nisa’, 141)

Da su muslimani istinski vjernici, Allah, dž.š., ih ne bi ostavio u ovako jadnom, bijednom i ponižavajućem stanju. Dokaz za to su kur’anske riječi: “Allah neće ostaviti vjernike u stanju u kome ste vi vjernici sada.” (Ali ‘Imran, 179)

Da su muslimani doista vjernici, Uzvišeni Allah bi bio s njima u svim prilikama, potvrđujući to Svojim riječima: “A Allah je sa vjernicima.” (El-Enfal, 19)

Muslimani su se, dakle, zadržali na nivou muslimana a nisu dosegli deredžu/stepen vjernika, što potvrđuje Kur’an Časni: “Većina njih neće da vjeruje.” (Eš-Šu’ara’, 8) “Većina njih nisu vjernici.” (Eš-Šu’ara’, 67) “A većina njih nisu bili vjernici!” (Eš-Šu’ara’, 103) “A većina ljudi, ma koliko ti želio, neće biti vjernici!” (Jusuf, 103)
Pa, ko su mu’mini/vjernici? Odgovor se nalazi u Kur’ani Kerimu: “Oni koji se kaju, i Njemu (Allahu/Bogu) robuju, Njega hvale, i poste, i u namazu naklon/ruku’ čine, i na sedždu padaju, i da se dobro čini naređuju, a zabranjuju da se zlo čini, i Allahovih propisa se pridržavaju! A vjernike obraduj!” (Et-Tevbe, 112)

Primjetno je da Allah, dž.š., obećava pomoć, zaštitu, pobjedu, nadmoć, dignitet, prosperitet i uspjeh mu’minima/vjernicima a ne muslimanima. A iman/vjera, čvrsto ukorijenjena u srcu, nužno se manifestuje riječima i djelima. Pravi mu’min/vjernik je poput stabla koje rađa najljepše i najukusnije plodove i velikodušno ih dijeli svim živim bićima a od njih ništa ne očekuje. I što više nosi miomirisnih plodova, sve je poniznije, sa granama do tla savijenim.

Pa, jesmo li mi doista vjernici kakve želi Allah, dželle šanuhu? Molim Uzvišenog Allaha da nas učini istinskim vjernicima. Uslišaj, o Allahu, o Gospodaru svih svjetova. Ukabuli našu hutbu, nagradi one koji su je slušali, čitali i drugima distribuirali, učini naš iman/vjeru poput stijene kojoj ne mogu naškoditi orkanski vjetrovi i koji ne mogu nikakve kušnje pokolebati, popravi naše stanje i sastavi nas u perivojima najljepšeg dženneta Firdevs sa Svojim miljenicima i odabranicima. Amin, ja rabbel-‘alemin!