Inicijative
SEVDALINKA TREBA BITI NA LISTI SVJETSKE KULTURNE BAŠTINE
Autor: Eset Muračević
Objavljeno: 08. Feb 2017. 19:02:23

Dio organizaconog odbora Udruženja


Državna komisija za saradnju naše zemlje sa Unescom, na sjednici održanoj krajem prošle godine, podržala je inicijativu Udruženja muzičkih umjetnika iz Tuzle za nominaciju sevdalinke za Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva. Ova Inicijativa bit će dostavljena Federalnom ministarstvu kulture i sporta sa prijedlog da se formira ekspertski tim koji će raditi na pripremi nominacije. U ekspertski tim ispred Državne komisije za UNESCO predložena je Amira Redžić. Po riječima Ramize Milkunić, predsjednice Udruženja muzčkih mjetnika Tuzle, sevdalinka je među brojnim vidovima nematerijalnog naslijeđa u Bosni i Hercegovini iznimno vrijedna baština i zaslužuje da na pravi način bude zaštićna.


Ramiza Milkunić


-Sevdalinka, kao bosanskohercegovačka nematerijalna baština, mora biti sačuvana u svom izvornom obliku, kaže Ramiza Milkunić. Naša težnja i osnovni cilj jeste raditi na njenoj afirmaciji i očuvanju kroz zadržavanje orginalnog izvođenja i promovisanja kako u Bosni i Hercegovini, tako i van njenih granica. Naše udruženje dugi niz godina baštini i njeguju sevdalinku u izvornom obliku, kroz svoje programe i javne nastupe, a poslednjih devet godina i organizovanjem Festivala sevdalinke pod nazivom „Sevdalinko u srcu te nosim“. Trudimo se, uz podršku organizacionog odbora, kojeg čine predstavnici ustanova kulture i drugih institucija sa područja Tuzlanskog kantona koje nam mogu pružiti pomoć, kako stručnu tako i materijalnu, da festival i sve vezano za festival protekne u najboljem redu, u cilju afirmacije i očuvanja sevdalinke u njenom izvornom izvođenju. Moramo istaći da smo, organizujući već osam festivala, uspjeli ostvariti svoj cilj i skrenuti pažnju javnosti na značaj sevdalinke kao našeg nematerijalnog kulturnog blaga. Na dosadašnjim festivalima je učestvovalo preko osamdeset vrsnih interpretatora sevdalinke iz BiH, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Makedonije, kao i prateći orkestar kojeg čine izuzetni poznavaoci i baštinici sevdalinke. Uz pomoć mnogih sakupljača autentične sevdalinke, koju mi posebno njegujemo, trenutno imamo na repertoaru nekoliko stotina sevdalinki sa naših prostora koje želimo sačuvati i zaštititi, te učiniti sve da budu upisane na listu svjetske kultrune baštine. U susret svakom festivalu organizujemo javnu tribinu na temu sevdalinke i svih drugih elemenata koje prate sevdalinku i njeno izvorno izvodjenje, angažujući istaknute i stručne izlagače. Neke od tema koje smo obradil na tim tribinama jesu: „Bosna sevdalinkom diše“, ”Sevdalinka i mediji”, „Sevdalinka i konvencija UNESCO-a za zaštitu kulturnog naslijeđa“, „Značaj i uloga tradicionalne nošnje i nakita u prezentaciji scenskog folklornog naslijeđa“, „Narodni muzički instrumenti i njihova uloga u prezentaciji scenskog folklore“, „Način izvođenja sevdalinke“, „Sevdalinka-kulturno-historijsko nematerijalno blago Bosne i Hercegovine“.