Inicijativa za povrat Sutorine
RASKRINKAVANJE VIJEĆE MINISTARA I KOMISIJE ZA GRANICE!!!
Autor: B.net
Objavljeno: 01. Mar 2015. 00:03:19
Prije svega moramo da naglasimo da Ministarstvo Civilnih Poslova NE POŠTUJE pristup javnim informacijama.

Podnijeli smo zahtjev za pristup dokumentaciji Komisije za granice te i Vijeća Ministara koji je korišten i zaključen u proteklim godinama. Zahtjev je podnesen Sekretarijatu Vijeća Ministara 11.02.2015.god. te nam je odgovoreno da je rok za dostavu dokumentacije 15 dana što štoji i u pravilniku za pristup javnim informacijama. Međutim danas je već 28. februar 2015.godine i podnosioci zahtjeva nisu još dobili nikakvu dokumentaciju koja je potraživana te ćemo u narednom periodu biti prinuđeni oglasiti se višim i nadležnim organima (pa čak i Ombdusmenima) za ovu problematiku ukoliko do Srijede ne dobijemo sve ono za šta smo podnijeli Zahtjev.

U skladu sa članom 6.1 poslovnika o radu državne Komisije za granice BiH rad ove Komisije je JAVAN što nije ispoštovano do sada.

24.02.2015. na Javnoj raspravi, izneseno je raskrinkavanje nepravilnog rada Komisije za granice te i Vijeća Ministara. Žao nam je i velika je šteta što mediji i novinari nisu ostali u sali da čuju možda i najbitnije detalje tog dana a to su iznešene nepravilnosti i greške u poslovanju Vijeća Ministara i Komisije za granice koji su sjedili poglute glave jer su svjesni naše tačnosti.

Na samo prve dvije strane službenih novina možete odmah uvidjeti koliko je propusta i nepravilnosti koje smo uočili.

Za uočavanje ovih detalja ne trebate biti nikakav ekspert niti profesor, dovoljno je da dva puta pročitate i uvidite koliko tu nepravilnosti ima.
Ove nepravilnosti i ogromne greške (očito s razlogom) u radu su iznešene tek taj dan na Javnoj raspravi jer ih s razlogom nismo iznosili prije.

Ovi detalji će završiti na internetu, na portalima i u medijima kako bi se javnosti prikazalo da Inicijativa, nije sjedila četiri i po mjeseca već pored istrašivanja argumentacije spram CG, istraživala i rad Vijeća Ministara te i Komisije za granice.
Sve pretvoreno u tekst crvenom bojom naznačili smo bitnost tog dijela teksta, dok tekst plavim kosim slovima napisan, su naša objašnjenja tih propusta i grešaka.

POGLEDAJTE KOLIKO SAMO IMA PROCEDURALNIH GREŠAKA I PROPUSTA U SAMOM POČETKU!!!

ps: dokumenti su spašeni u JPG formatu pa ih je najbolje spasiti na računar a onda uvećati i isčitati. Sva objašnjenja su data!!!OVO JE SAMO POČETAK, TE OBEĆAVAMO DA NEĆEMO STATI SA PREGLEDOM SVIH DOKUMENATA VEZANIH ZA USPOSTAVLJANJE GRANIČNOG UGOVORA IZMEĐU BiH I CG.