Saopćenje za javnost Instituta za istraživanje genocida Kanada, povodom sto godina od genocida nad Bošnjacima i Albancima na području Plava i Gusinja
OSUĐUJEMO GENOCID NAD BOŠNJACIMA I ALBANCIMA, IZVRŠEN OD DRŽAVNIH ORGANA CRNE GORE 1912-13.
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 12. Oct 2012. 16:10:35

IGK podržava nastojanja Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i drugih svijetskih naučno – istraživačkih institucija da se o stradanju Bošnjaka i Albanaca Plava i Gusinja svijetu predoče sve naučno – istraživačke, historijske činjenice, istraže i rasvijetle svi događaji i akteri i prestane sa ignoriranjem zločina genocida vrijeđanjem porodica žrtava.
Mnogobrojni relevantni izvori različite provenijencije, respektabilnih naučno - istraživačkih institucija u svijetu pouzdano ukazuju da je prije stotinu godina nad Bošnjacima i Albancima plavsko-gusinjskog kraja počinjen genocid od strane crnogorske kraljevske vojske. Prema do sada raspoloživim naučno - istraživačkim podacima tada je na najbrutalniji način ubijeno preko hiljadu Bošnjaka i Albanaca, svih starosnih dobi, a pokršteno je 12.500 muslimana, te raseljeno više hiljada.

Riječ je o zločinima koji su nastali na temeljima genocidne politike, velikodržavnog projekta, zločinačkog poduhvata, nacionalističkog pokreta, agresivne i genocidne strategije države Crne Gore. Imajući u vidu odredbe Konvencija o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida, a na osnovu do sada utvrđenih naučno - istraživačkih podataka od strane repsektabilnih svijetskih naučno - istraživačkih institucija, neophodno je, radi historijske istine o zločinu genocida i radi pravde za potomke žrtava genocida, podsjetiti na bitne činjenice utvrđene na osnovu izvorne i relevantne naućno – istraživačke dokumentacije.

Organizovani, sistematski plan istrebljenja Bošnjaka i Albanaca na području Plava i Gusinja ima genocidni karakter zbog:

1. Sistematskog, organizovanog i planskog gaženja osnovnih ljudskih prava i sloboda definisanih članom 2. Konvencija o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida, kao što su: {ubistvo pripadnika naroda, uzrokovanje teških tjelesnih ili mentalnih povreda pripadnika naroda, namjerno podvrgavanje pripadnika naroda takvim životnim uslovima koji dovode do njihovog potpunog ili djelimičnog fizičkog uništenja.

2. Planskog, organizovanog i sistematskog, totalnog obespravljenja i namjernog materijalnog osiromašenja.


3. Potpunog, planskog, sistematskog negiranja pravnog položaja prema državnim institucijama u Crnoj Gori.

4. Potpunog, sistematskog, planskog vjerskog obespravljivanja, nasilnog pokrštavanja i ugušivanja svih vjerskih obilježja. Prije pokrštavanja izvršeno i masovno strijeljanje pripadnika muslimanske vjeroispovijesti. Strijeljanje je vršeno da bi se muslimanski narod prisilio da, navodno, dobrovoljno pređe u pravoslavnu vjeru. Strijeljano je više od 10% ukupnog muslimanskog stanovništva. Prilikom pokrštavanja izmjenjena su imena pokrštenim, zabranjeni svi islamski običaji i nošnja, uveden pravoslavni post i običaj, zatvorene sve džamije, mektebi i ruždije.

Albansko katoličko stanovništvo također je bilo žrtva pokrštavanja; - krštenje sa tri prsta, pri čemu su ostala dva bila odsiječana.

5. Organizovanog, planskog, sistematskog nasilja u nacionalnom, historijskom, tradicijskom i kulturnom životu. Vještačkim i nasilnim metodama pokušavali su se izbrisati multinacionalne, multivjerske i multikulturne razlike, koje su imale obilježja genocidnih pojava.

6. Organizovano, plansko, nasilno i sistematsko posrbiljavanje i pocrnogorčavanja Bošnjaka i Albanaca.

IKG osuđuje genocid nad Bošnjacima i Albancima na području Plava i Gusinja, izvršen od tadašnjih državnih organi Crne Gore.

IGK Izražava suosjećanje sa porodicama i potomcima žrtava genocida nad Bošnjacima i Albancima na području Plava i Gusinja.

IGK podržava nastojanja Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i drugih svijetskih naučno – istraživačkih institucija da se o stradanju Bošnjaka i Albanaca Plava i Gusinja svijetu predoče sve naučno – istraživačke, historijske činjenice, istraže i rasvijetle svi događaji i akteri i prestane sa ignoriranjem zločina genocida vrijeđanjem porodica žrtava.

IGK Pruža podršku organizatorima i učesnicima komemorativnog skupa u New Yorku, najavljenog za 13. oktobar 2012. godine, koji organiziraju Bošnjaci i Albanci iz Plava i Gusinja, potomci žrtava genocida, kako bi odali dužno poštovanje žrtvama.

IGK kao naučno – istraživačka institucija se bori za istinu, pravdu, mir i pomirenje te da za suživot i toleranciju, koje se jedino mogu postići istinom o zločinima i pravdom za žrtve zločina, stoji u saopćenju koje je potpisao prof. Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada sa sjedištem u Torontu.