Richmond Hill (NY): Islamska zajednica & Kulturni centar organizirab Piknik
UPOZNAJMO I POMOGNIMO IZGRADNJU BOŠNJAČKOG CENTRA
Objavljeno: 14. Jun 2011. 21:06:44
Piknik će se održati u subotu, 18. juna od 10AM - 7:00PM u prostorijama Bošnjačkog centra
114-07 91 Ave Richmond Hill, NY 11418.