Polemički poligon: Semir Đulić, predsjednik UO KBSA (u sazivu jesen 2000. - maj 2002.) odgovara mr. Mujku Eroviću
ČINJENICE I PAROLE
Autor: Semir Đulić, predsjednik KBSA 2000. - 2002.
Objavljeno: 20. Sep 2008. 08:09:18
O 9. Skupštini Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike koja je održana krajem maja u St. Louisu već smo objavili pozamašan broj tekstova, saopćenja i reagiranja želeći javnosti prezentirati različita mišljenja a sve u cilju približavanja stavova i prevazilaženja međusobnih problema. To je jedini cilj kao i stav redakcijskog tima Bošnjaci.Net. Time naglašavamo da su naše stranice otvorene za sve one koji smatraju da sa svojim mišljenjima mogu doprinijeti međusobnom zbližavanju a time i napretku KBSA. Ističemo da su svi objavljeni tekstovi autorizirani, što znači da autori i potpisnici stoje iza svojih mišljenja i stavova izrečenih kroz saopćenja, tekstove, analize, reagiranja, komentare... U tom cilju su objavljujeni svi prilozi, kao i analiza “Od Statuta do kampanje“ autora Semira Đulića, predsjednika Upravnog odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (jesen 2000. - maj 2002.) na šta je reagirao mr. Mujo Erović , što je i povod odgovora od strane gospodina Đulića, koji prenosimo u cjelosti.

RedakcijaKada sam pisao svoj tekst “OD STATUTA DO KAMPANJE“ nastojao sam da ne ulazim u previše “lične” diskusije osim gdje je to neophodno obzirom na funkciju koje te ličnosti obnašaju i ulogu koje pojedine institucije imaju među nama Bošnjacima / Bosancima. Nigdje one sa kojima se ne slažem niti one koji se neće složiti sa mnom ne nazvah zavedenim, neozbiljnim, manjim patriotama od mene, razbijačima jedinstva itd.
Samo sam nastojao da predočim svoje mišljenje o određenom problemu koje je podložno kritici. Kritika sama po sebi podrazumjeva argumente na osnovu kojih se neki stav kritikuje a ako su argumenti valjani možda dovedu i do promjene stava. Sa takvim pristupom sam prišao reakciji prijatelja Mujke Erovića na moj tekst. Razgulih se tražeci taj argument a njega nigdje. Ono što nađoh jeste čitava stranica pohvala meni [skoro bih je mogao uramiti i ostaviti djeci u amanet], pet pitanja i nekoliko pogrešnih interpretecija kako čitavog tako i pojednih dijelova moga teksta, zavisno od Mujkine potrebe. Da li su te pogrešne interpretacije namjerne ili ne (ostavljam Mujki na dušu), a ako su namjerne onda bih mogao reći i da su sve pohvale upućene meni napisane samo da bi posredno potvrdile Mujkinu “objektivnost“ koja bi trebalo slijediti poslije toga, a za ilustraciju može potvrditi sam Mujkin tekst u pasusu napisanom velikim slovima. Jer kako Mujko reče: “KADA SU G. EMIR RAMIĆ I NJEGOVI SLEDBENICI USPJELI DA DOVEDU U TOLIKU ZABLUDU I IZMANIPULIRAJU TAKVOG INTELEKTUALCA ……… ……………. KAKAV JE SEMIR ĐULIĆ ………”, a ja ću samo reći ono što Mujko želi poslati kao poruku čitateljstvu a to je: možete onda zamisliti koliki manipulatori i prevaranti jesu Emir Ramić &co (kako Mujko voli da ih oslovi), i koliko vi koji se slažete sa Emirom &co nemate “na srcu želju za napretkom i prosperitetom Bošnjačke zajednice…….”. Ono što Mujko ne može da shvati jeste da napadno naturajući svoje stavove (da ne kažem interese) i govoreći onima koji se sa njime ne slažu da su nesposobni da donesu svoj vlastiti sud upravo pojačava jedan od razloga zašto se ti isti ne slažu sa njim i ne odobravaju način na koji to radi. Mujko neće da shvati da ja nisam reagovao da bih se svrstao na stranu Emira &co već na stranu Statuta KBSA i procedure koji on propisuje. Na mjestu Predsjadnika je moglo biti ime Mujke Erovića ili X, Y, i ja bih isto reagovao u datoj situaciji. Lično sam dva puta u životu telefonom razgovarao sa g. Ramićem. Prvi put kad je postao podpredsjednik UO [2003.g.] a za drugi razgovor jedan od krivaca je i sam Mujko zajedno sa ostalima koji su potrčali da preko sredstava informisanja iznesu prljavi veš umjesto da ga nastoje oprati u svojoj kući, kako to Bog zapovjeda. A ako Mujko još jednom pročita moj tekst vidjet će da jedna od poruka glasi: Vratite raspravu u instituciju po proceduri predviđenom Statutom KBSA. A Statut je ono što

Delegati na Skupštini
Mujko izbjegava citirati u svojim tekstovima osim u iznimnim slučajevima kada mu to odgovara uzme ono što mu se svidi a izostavi sve ono (skoro pa čitav Statut KBSA), što mu ne odgovara. A Statut kaže u članu 8.: “Najviši organ Kongresa je SKUPŠTINA koju čine delegati KBSA. Član 9., kaže: “Nadležnosti Skupstine su slijedeće:
- usvajanje poslovnika svom radu
-USVAJANJE STATUTA KONGRESA, TE NJEGOVIH IZMJENA I DOPUNA
-IZBOR I IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA KONGRESA.

Koliko znam u St. Louisu je održana IX Skupština KBSA i na osnovu prethodno navedenih odredbi iz Statuta KBSA donijela odluke koje Mujko spori. Priče o tome kako se nije vršio popis delegata, kako je odvajanje delegata na lijevu i desnu stranu izgledalo kao prebrojavanje ovaca je samo bacanje prašine u oči. Član 10 Statuta KBSA kaže: SKUPŠTINA DONOSI ODLUKE NATPOLOVIČNOM VEćINOM OD UKUPNOG BROJA PRISUTNIH DELEGATA.
Omjer glasova 27:26 , 28:21 ili 55:2 zadovoljava Statutom predviđenu većinu. I time potvrđuje legalitet svega što se događalo poslije.
A sada nekoliko riječi o “Nezavisnoj” komisiji ili ti RG ili Investigative committee .
Tačno je Mujko da je KS KBSA organ KBSA i da odgovara Skupštini ali Statut nigdje ne kaže da KS KBSA može formirati komisije, jer to tijelo ima savjetodavnu ulogu i nema prava na formiranje komisije (ako pogledaš čl.13 Statuta vidjet ćeš da na to jedini pravo ima UO). Mislim da ti znaš da je to tako jer da te podsjetim i sam si u svojim tekstovima napisao [Sabah, 02. sept.: “ …..u važećim normativnim aktima KBSA nije ugrađen mehanizam koji bi automatski spriječio malverzacije, kršenje akata i….” Na jednom mjestu si usput priznao da ne bježiš ni od svoje krivice za to. Ja mislim da to nije dovoljno a evo i razloga zašto to mislim. Ako KS ima savjetodavnu ulogu i ako Statut ima manjkavosti (sa čime se slažem ali ga treba mijenjati u skladu sa procedurom), zašto kao član KS, a ujedno i pravnik, nisi ranije pokrenuo inicijativu ispred KS, da ne govorim da su mnogi drugi od članova RG mogli i trebali učiniti isto. Ako se toliko zalažeš za poštivanje Statuta onda ni sam ne bi smio da ga kršis a da si to radi evo argumenta. Član 8 Statuta između ostalog određuje ulogu Predsjedavajućeg Skupštine koju ti voliš često da istakneš, a taj član kaže da se Predsjedavajući Skupštine bira iz reda domaćina Susreta Bošnjaka i da mu mandat traje jednu godinu (ne predviđa produzenje mandata). Koliko znam niti jedan grad do sada nije bio domaćin zasjedanja Skupštine pet puta a da o jednogodišnjem mandatu i ne govorim. Ti si tu funkciju obnašao pet mandata. Jedna od obaveza Predsjedavajućeg Skupštine jeste da učestvuje u pripremi, izradi i donošenju Skupštinskih akata i propisa. Nije li čudno da si se tek sada kada su ti istekli svi ti silni mandati pozvao na tu stavku iz Statuta.

Sada da pređem na “nezavisnost“ te RG. Prvo oformljena je na inicijativu onih koji se ne slažu sa Odlukama iz St. Louisa, i svi članovi te komisije su se pojedinačno ili kroz institucije odavno izjasnili u pogledu predmeta koji bi ona trebala da objektivno istraži. Da li bi ti volio da ti sudija u parnicnom procesu bude onaj koji se već izjasnio da je na strani onoga sa kime se ti sporiš? Zamolio bih te da odgovor na ovo pitanje ne tražiš u tome kako su članovi RG, instaknute ličnosti, iskreni Bošnjaci, stručni ljudi, patriote i sl. Jer, ne odričući članovima RG nijedan od prethodnih atributa, i sudija iz predhodnog pitanja može imati sve potrebne atribute ali mu ne bi bilo dozvoljeno da vodi proces.
A sada da kažem nešto o manipulacijama kojima se ta RG služi.
U svome Javnom saopštenju od 27. juli 2008. godine, a i ostalim istupima članova RG, stalno se ističu i taksativno nabrajaju inicijatori za formiranje RG. Uzet ću za primjer pomenuto Saopštenje. Ovdje neću ponavljati spisak, jer je dostupan svima, ali ću se osvrnuti na nekoliko stvari koje mi upadaju u oči. Prvo, manipulira se dužinom spiska kako bi se stekao utisak masovnosti. Tačka 1 tog spiska uključuje tačku 4; tačke 7 i 8 mogu biti jedna; tačka 2 uključuje tačku 3; tačka 3 je uključena u tačci 6; a da i ne govorimo da se u tačkama 2, 6, 9 i 10 ne navode konkretna imena institucija i pojedinaca što me navodi na pomisao da se ta Komisija boji da bi neko sa tog mogućeg spiska imena mogao da se javno oglasi i objelodani da on ili koordinacija / institucija ne pripada na taj spisak. O ovome mogu i konkretije ako bude traženo.

Delegati 9. Skupštine

Mislim da sam prethodno napisanim odgovorio na Mujkina pitanja glede njegovog pozivanja na Statutarnost osnivanja i “nezavisnosti “ RG a sada bih prešao na odgovore na pojednačna pitanja koja mi postavi. Da ne bih ponavljao odmah da kažem da početna rečenica svakog mog odgovora na pitanje “Na osnovu cega……” jeste: Na osnovu svega gore napisanog i….

RE 1:
Ja sam pojedinac i mogu da se svrstam (ako hocu) na stranu ovog ili onog a to spočitavam Islamskoj zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA – IABNA), jer je ona institucija čiji su članovi i oni koji koji su na Skupštini glasali ZA (a da ne pominjem one koji ih podžavaju i koji su ih delegirali na tu Skupštinu).

RE 2:
To da nisam bio na IX Skupštini ne znači da ne mogu biti informisan a moja 6-to godišnja šutnja bila je motivisana ovim: -ako nisi spreman da se sam aktiviraš i radiš onda ne kritikuj one koji rade; ako nemaš što pametno reći - onda bolje šuti. Surfanjem internetom može se doći (pročitati) do najvećih književnih, kulturnih pa i naučnih djeala, a da ne govorim o tome kako su mnogi do svojih akademskih zvanje (da se ne bi shvatilo pogrešno ovim ne aludiram ni na koga pojedinačno) dosli upravo zahvaljujući internetu.

RE 3:
Zbog toga što način na koji ti Mujko a i neki članovi komisije zloupotrebljavate te vrijednosti. Ako bolje pročitaš moj tekst vidjet ćeš da kažem: “odgovori tipa da se radi o……”. dakle poenta je na odgovori a ne na pomenutim vrijednostima. Mujko, mislim da ovo izvrtanje smisla mojih rečenica i nije tako akademski. Ako bolje pogledaš svoje tekstove i tekstove nekih članova RG i uporediš ih sa izbornim porukama i proglasima različitih političkih partija naići ćeš na veliku sličnost. Mogu ti navesti još jedan razlog; zašto ODGOVORE vidim kao predizbornu kampanju jeste činjenica da ti te odgovore, analize prijedloge RG kao terapiju najavljuješ već par mjeseci a nikako da ih objelodaniš. Čak mi više nije ni jasno kada je ta RG formirana, jer ako pogledam Javno saopštenje [27. juli 2008] na spisku članova komisije vidim i tvoje ime a ti u tekstu [SabaH, 02. septembar 2008.] slavodobitno objavljuješ da si izabran u RG. Da li je to neka nova RG, da li i one nastaju kao neke nove koordinacije nastale (dijeljenjem postojecih) kao posljedica zalaganja za jedinstvo koje ta RG propagira.

RE 4:
Zato što stručna, naucna analiza i expertiza nudi dokaze i argumente. U svemu do sada objavljenom od strane RG ja vidim prazne i većinom neutemeljene priče. A sada još jedno tvoje podmetanje mome tekstu. Kažeš kako ja mislim “da titule treba da diskredituju stručnost i kompetencije njihovih nosilaca?” Svatko onaj ko polahko i dobronamjerno pročita moj tekst vidjet će da ja upravo obrnuto tvojoj konstataciji, titule postavljam na piedestal time što od nosiilaca istih tražim da u svako momentu i istupu imaju na umu upravo težinu i sadržajnost titule koju nose. Tvoja tvrdnja stoji jedino ako pretpostavljaš da je suština stručnosti i kompetencije u “opravdanju da ste izmanipulisani”. Jer moja rečenica kaže: “Čini mi se da vaše titule [Dr., Mr., Prof., i sl] ELIMINIŠU MOGUĆNOST OPRAVDANJA, da ste izmanipulisani”.
Što se tiče čl. 12 Statuta, mislim da sam već iznio svoje razloge zašto ga smatram legalnim i legitimnim (u ostale aspekte nisam i neću ulaziti za sada), a Statut nije tu da bi samo zadovoljio osnivače KBSA već i članstvo koje ga kroz Skupštinu mijenja i dopunjuje. Ja nigdje u svom tekstu nisam rekao da se slažem ili ne slažem sa formulacijom člana12, zadnji stav. Ono sa čime se slažem jeste zadovoljenje procedure propisane važećim Statutom KBSA kojom se doslo do izmjene Statuta, a time i do zadnjeg stava člana 12. Svoje mišljenje o formulaciji tog stava kao i o ostalim nedostacima Statuta iznijet ću kroz za to Statutom predviđenom procedurom a nikako nelegalnim i van institucijalnim formiranjem komisije. U tome leži osnova moga neslaganja sa RG, i tobom Mujko.

RE 5:
Nadam se da je argumentacija, koju sam pružio tokom cijelog teksta, za moju sumnju u objektivnost i nezavisnost RG dovoljno argumentovana. Javnost i transparentnost u mišljenju, stavovima i zaključcima nikako nije temelj objektivnosti mada joj može doprinjeti putem suprotstavljanja argumenata. Ja svoje argumente iznesoh, koliko su objektivni i nezavisni neka javnost presudi.
Na kraju, uz izvinjenje čitateljstvu na dužini teksta, nadam se Mujko da sam uspio zadovoljiti akademski nivo diskusije sa kojom možda ne bi trebali zamarati publiku pa bi je možda ’bilo pametno prebaciti na privatnu razinu. Od naših javnih ispoljavanja različitosti korist može imati samo Dodikova i Šešeljeva ideologija. Ukoliko nemas moj e-mail pogledaj ispod mog imena. U svakom slučaju izbor je tvoj.

S poštovanjem,

Semir Đulić
[email protected]