AUTENTIČAN TEKST SPORAZUMA KARADŽIĆ - HOLBROOKE?
Objavljeno: 01. Aug 2008. 07:08:56
Beogradski listovi "Kurir" i "Glas javnosti" objavili su danas tekst sporazuma između Radovana Karadžića i američkog izaslanika za Balkan Ričarda Holbruka, za koji tvrde da je autentični sporazum kojim su Amerikanci garantovali Karadžiću bezbjednost i slobodu u zamjenu za povlačenje iz javnog i političkog života.

Sporazum, čiju su fotografiju objavili listovi, napisan je latiničnim pismom na jednoj strani formata A-4 i ima tri odjeljka.

U dnu teksta sporazuma su dva potpisa - Radovana Karadžića na lijevoj i Ričarda Holbruka na desnoj strani, a nema datuma potpisivanja.

U prvom odjeljku "Obaveze" navodi se da će sporazum stupiti na snagu u roku od 90 dana od potpisivanja i Radovan Karadžić se obavezuje da će podnijeti neopozivu ostavku na sve državne i partijske funkcije.

"RK /Radovan Karadžić/ do trenutka ostavke neće donositi partijske ili državne odluke, niti uticati na druge da ih donose, ukoliko se one bave sljedećim: ratne operacije na teritoriji BiH, dislociranje civilnog stanovništva, međunarodni ugovori - vojni i bezbednosni, naimenovanje državnih, partijskih, regionalnih, lokalnih funkcionera, dislociranje finansijskih sredstava" - navodi se u prvom dijelu dokumenta.

Drugi dio sporazuma odnosi se na obaveze koje Vlada SAD preuzima na sebe, kao što su obezbjeđivanje Karadžića, finansiranje ili čak smještaj, a u njemu se navodi i da se američka administracija obavezuje da neće ni na koji način uticati na funkcionere i rukovodstvo Karadžićeve SDS.

U sporazumu se precizira da Vlada SAD stavlja na raspolaganje RK sumu od 600.000 dolara u lokalnoj valuti, što je namijenjeno za "održavanje trenutnog načina života RK i tekuće troškove u periodu od šest godina", kao i da stavlja na raspolaganje RK rezidencijalni objekat na lokaciji koja je prethodno ugovorena.

"Vlada SAD stavlja na raspolaganje RK fizičko obezbjeđenje, ne manje od šest ljudi", navodi se u objavljenom tekstu sporazuma.

U trećem, završnom dijelu sporazuma pod naslovom "Zajedničke odredbe", navodi se da ukoliko bi RK ugrozio sporazum to će se tretirati kao "ozbiljno narušavanje neformalnog sporazuma" i biće "sankcionisano sa trenutnim rokom izvršenja".

Na kraju se kaže da "ugovor može biti raskinut sporazumno ili na inicijativu Vlade SAD".