Sandžak
U ROŽAJAMA FORMIRAN BOŠNJAÈKI BLOK
Objavljeno: 02. Apr 2006. 00:04:00

Kongres Bošnjaka Sandžaka proglasio je da se Bošnjacima vraæa status naroda koji je oduzet oktroisanim Žabljaèkim ustavom. Na kongresu je obnovljen rad Bošnjaèkog nacionalnog vijeæa Sandžaka /BNVS/ kao najvišeg politièkog tijela koje treba da zastupa interese sandžaèkih Bošnjaka.
Bošnjaèka demokratska stranka Sandžaka, Bošnjaèka nacionalna zajednica u Crnoj Gori, Matica Bošnjaka, Bošnjaèki kulturni centar, Udruženje studenata Sandžaka i Udruženje pisaca Sandžaka potpisali su juèe u Rožajama sporazum o formiranju Bošnjaèkog bloka (BB) za jedinstveni Sandžak i zajednièku državu SCG. Èelnici BB-a su kazali da su veæ razgovarali sa vrhom unionistièkog bloka i najavili potpisivanje sporazuma o zajednièkom djelovanju u predreferendumskoj kampanji.
U BB-u smatraju da je “samo jedinstven Sandžak, kao multietnièka, istorijska i ekonomska regija optimalan okvir za rješavanje ustavno-pravnog položaja Bošnjaka u SCG”.
“Zajednièka država predstavlja garant bržeg ekonomskog razvoja, vladavine prava i pravne sigurnosti, te bržih evropskih integracija i opstanka cjelovitosti Sandžaka kao regije koja spaja države èlanice”, navodi se u saopštenju za javnost.
Hasim Škrijelj smatra da je sada “istorijski trenutak da se oèuvaju jedinstven Sandžak i zajednièka država od kolektivnog samoubistva i podjele Sandžaka”, dok Šefket Krciæ tvrdi da je Bošnjaèki blok formiran u želji da bošnjaèki narod ne doživi “apsurdnu i tešku tragedija kakva se desila Crnogorcima u poslednjih 15 godina, da se polarizuju i rizikuju sukobe u istom etnosu”.
“Crnogorska vlast želi da se sukobe Bošnjaci iz južnog i sjeverozapadnog Sandžaka. Ne želimo da doživimo tragiku crnogorskog naroda koji je današnja vlast podjelila zbog svojih privatnih interesa”, kazao je Krciæ.
On je optužio Bošnjaèku stranku, koja je nedavno potpisala uslovni sporazum sa suverenistièkim blokom, da su “pogazili bošnjaèku rijeè” i postupili “ishitreno, neznalaèki i jednostrano, ne pitajuæi Bošnjaèko nacionalno vijeæe u SCG, kao jedinog legitimnog predstavnika bošnjaèkog naroda”.
Krciæ je kazao da formiranje Bošnjaèkog bloka nije inicirao predsjednik BNV i gradonaèelnik Novog Pazara Sulejman Ugljanin èija je stranka je u koaliciji sa vladajuæom koalicijom u Srbiji koju predvodi Vojislav Koštunica.
GDJE SU BILI KADA JE BOSNA OTIŠLA


Predsjednik Izvršnog odbora Bošnjaèke stranke Avdo Gorèeviæ nije mogao da potvrdi niti da demantuje da je osnivanje Bošnjaèkog bloka još jedno miješanje Srbije u referendum.
“Mi smo i dalje u državnoj zajednici i nije sporno ako Srbija nešto pokušava kroz svoje institucije. Bošnjaèka stranka je samostalna politièka partija, van koncepta Bošnjaèkog nacionalnog vijeæa, i nemaju pravo da se ljute na nas. Sandžak nam je vjeèito u srcu i duši, ali je njegovo jedinstvo narušeno kada se Bosna odvojila. Potpisali smo uslovni sporazum sa suverenistima i za sad nemamo primjedbi jer su neki od zahtjeva veæ poèeli da se realizuju”, kazao je Gorèeviæ.
“Koštunica nama nije šef, veæ gospodin Ugljanin”, kazao je Krciæ, a Škrijelj je dodao da sa predstavnicima BNV u Crnoj Gori trenutno više kontaktira crnogorski premijer Milo Ðukanoviæ nego Vojislav Koštunica.
U BB iz Bošnjaèke stranke (BS), koja je formirana od Internacionalne demokratske unije(IDU), Bošnjaèke demokratske alternative, Stranke nacionalne ravnopravnosti i Bošnjaèko- muslimanskog saveza, uglavnom su prešli èlanovi IDU, nakon što je na glavnom odboru BS izglasana podrška nezavisnoj Crnoj Gori. Na èelu IDU se nalazio Harun Hadžiæ koji je podnio ostavku prije nekoliko mjeseci, a poslednjih godina radi u Novom Pazaru kao generalni sekretar na Univerzitetu.
Kako “Vijesti” saznaju iz izvora bliskih Bošnjaèkom nacionalnom vijeæu èije je sjedište u Novom Pazaru, ta organizacija nije bila zadovoljna izborom Bošnjaèke stranke da uslovnim sporazumom podrži suvereniste, pa je zaprijeæeno zatvaranjem kancelarije Bošnjaèkog nacionalnog vijeæa u Rožajama.
Potpredsjednik BNV i šef rožajske kancelarije, Amer Haliloviæ je kazao da zvanièno nije dobio kritike iz Novog Pazara zbog odluke Bošnjaèke stranke da podrži suvereniste.
“Nije mi poznato da æe doæi do zatvaranja kancelarije BNV u Rožajama. Ako bi neko trebalo da je upoznat sa tim, onda sam to ja”, kazao je Haliloviæ.
Juèe je u Novom Pazaru održan “Kongres Bošnjaka Sandžaka” koji je usvojio Rezoluciju o rješenju statusa cjelovitog Sandžaka i položaju Bošnjaka Sandžaka. Na ovom skupu uèestvovala su 783 delegata. Gosti su bili predstavnici posmatraèke misije Evropske unije, ambasade Slovenije u Beogradu i Zajednice sandžaèke dijaspore, izvijestila je agencija Beta. (Vijesti / AS/)

REZOLUCIJA KONGRESA BOŠNJAKA SANDŽAKA


Kongres Bošnjaka Sandžaka usvojio je Rezoluciju o rješenju statusa cjelovitog Sandžaka i položaju Bošnjaka.
Kako javlja B92, u tekstu Rezolucije istaknuto je da se bilo kakva podjela Sandžaka neæe priznati i da Sandžak mora ostati cjelovit u granicama koje su mu priznate na zasjedanju AVNOJ-a 1943. godine.
\"Bilo ko da donese akt o cijepanju Sandžaka, bošnjaèki narod to neæe priznati i suprostaviæe se tome svim demokratskim sredstvima\" - navodi se u Rezoluciji.
Kongres Bošnjaka Sandžaka proglasio je da se Bošnjacima vraæa status naroda koji je oduzet oktroisanim Žabljaèkim ustavom. Na kongresu je obnovljen rad Bošnjaèkog nacionalnog vijeæa Sandžaka /BNVS/ kao najvišeg politièkog tijela koje treba da zastupa interese sandžaèkih Bošnjaka.
BNVS æe postupati u skladu sa referendumskom odlukom graðana Sandžaka iz 1991. godine o potpunoj politièkoj i teritorijalnoj jedinstvenosti te oblasti.
Na kongresu sandžaèkih Bošnjaka odluèivala su 783 delegata. Gosti su bili predstavnici posmatraèke misije Evropske unije, ambasade Slovenije u Beogradu i Zajednice sandžaèke dijaspore.

Napominjemo da je ovo dio donošene rezolucije, dok æemo kompletnu objaviti u novom serijalu.