Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Teme

Digi.ba, u povodu 9. januara – Dana početka genocida nad Bošnjacima, objavljuje knjigu „Kultura sjećanja“, sa više od 500 tema i informacija o genocidu i agresiji
UDŽBENIK HISTORIJSKOG SJEĆANJA
Autor: B.net
Objavljeno: 09. January 2020. 14:01:05


Udruženje Digi.ba i Virtuelni muzej genocida nad Bošnjacima od 2012. godine su inicirali da se 9. januar obilježava kao Dan početka genocida nad Bošnjacima, te su prethodnih godina za 9. januar priređivali prigodna predavanja i programe.

Ove godine Digi.ba objavljuje knjigu „Kultura sjećanja“, autora mr. Fatmira Alispahića, koja na 260 stranica donosi preko 500 tema i informacija o genocidu i agresiji, i tako biva svojevrstan udžbenik historijskog sjećanja, knjiga sa najviše podataka o agresiji i genocidu na jednom mjestu.

Knjiga je nastala na osnovu autorske TV emisije Fatmira Alispahića „Kultura sjećanja“, koju je producirao Digi.ba, za Televiziju Sarajevo i više lokalnih televizija, i koja je od oktobra 2016. do maja 2019. godine imala 30 izdanja, sa oko 280 tema i oko 300 vijesti. Projekat je okupio 40 institucija i partnera u projektu i preko 200 saradnika i sudionika, među kojima 40 sa visokim akademskim titulama. Emisija je imala redovne rubrike: Kalendar, Ogledalo historije, Pravo i pravda, Žrtve i svjedoci, Diskriminacija, LEGArT, Katalog spomenika, Network sjećanja, Info centar. Bio je to prvi periodični medij koji se programski bavio njegovanjem historijskog sjećanja.

Knjiga „Kutura sjećanja“ je pregled i sažetak tema koje su obrađene kroz 30 izdanja TV emisije, javlja Press: Digi.ba.

***
Fatmir Alispahić

KULTURA SJEĆANJA


Pregled tema

O svjedocima zla i otpora
Ahmići * Bihać * Bratunac * Brčko * Bijeljina * Banja Luka * Biljani * Čavkarica * Čelić * Doboj * Foča * Grapska * Gorica * Goražde * Istočna Hercegovina * Janja * Jajce * Kalesija * Kotor Varoš * Ključ * Kula Grad * LOGORI * Mrkonjić Grad * Nevesinje * Olovo * Podrinje * Prozor * Prijedor * Rogatica * Srebrenica * Sanski Most * Stolac * Sarajevo * Sandžak * Stupni Do * Štrpci * Mostar * Tuzla * Tomašica * Višegrad * Vlasenica * Zavidovići * Zvornik * Zenica * Živinice * Žepče ***


O genocidnoj agresiji
O djeci i ratnim traumama * O traumama logoraša, invalida i izbjeglica * O životima šehidskih porodica * O zločinu silovanja i zaboravljenoj djeci rata * O žrtvama mina i minskoj opasnosti * O traumi identifikacije * O ubistvima bošnjačkih povratnika * O napadima na objekte Islamske zajednice * O velikosrpskoj diskriminaciji bošnjačkih učenika * O Srbima i Hrvatima u odbrani Bosne i Hercegovine * O dejtonskom nastavku genocida * O Presudama za genocid koje treba da ukinu entitet Republiku srpsku ***

O historijskim paralelama
O Boju pod Banja Lukom iz 1737. godine * O Bošnjačkim rezolucijama iz 1941. godine * O ZAVNOBiH-u i brisanju Bošnjaka * O ubistvima Mehmeda Spahe i Mustafe Busuladžića * O četničkim zločinima nad Srbima * O bošnjačkom spašavanju Roma od genocida * O hitlerovskim danima Ive Andrića * O bošnjačkoj antifašističkoj pobuni u Francuskoj * O nazivima sarajevskih škola i ulica za vrijeme Jugoslavije * O zločinima velikosrpskih komunista nad Bošnjacima i o masakru nad 2500 Albanaca u Crnoj Gori * O Bošnjačkom saboru ***

O spomenicima
Sarajevo * Vogošća * Jajce * Kakanj * Semizovac * Ilijaš * Mostar * Stari Vitez * Gradačac * Zavidovići * Kalesija * Janja * Kotorsko * Zagreb * Vukovar * Windsor (Canada),... * O Muzeju ratnog djetinjstva * O Muhadžirskom mezarju u Đakovu * O spomenicima Holokaustu (Berlin, Washington, Karlovy Vary) * O Bosfamovim „Ćilimima sjećanja“ * O kulturi sjećanja u književnosti, muzici, slikarstvu i filmu * O spomenicima genocidu u entitetu Repubika srpska...

***
Partneri u projektu

Digi.ba – Udruženje za digitalizaciju kulturne baštine
Virtuelni muzej genocida nad Bošnjacima
Televizija Sarajevo
Institutut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu
Institut za istraživanje genocida Kanada
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
IFIMES - Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije
Centar za mir i multietničku saradnju Mostar
Mediacentar Sarajevo
INFOBIRO digitalni arhiv štampanih medija
Dissident mreža
FIG - Fondacija za istraživanje genocida Austrija
Općina Centar Sarajevo
Televizija Vogošća
Televizija Mostar
Televizija Kakanj
Neon televizija
Televizija Tuzlanskog kantona
Televizija „Glas Drine“
BZK „Preporod“ Bratunac
Source Produkcija
Exit Media Sanski Most
Kulturni centar „Karneol“
Galerija „Mandžić“
Bošnjački kulturni centar Sarajevo
Portal 24.sata.info
Teatar kabare
Udruženje logoraša Mostar
Udruženje logoraša Žepče
Gradski muzej Vukovar
Legat „Ekmečić“ Brčko
BMG – Bosanska medijska grupa
Organizacija porodica šehida Kotorsko
Udruženje logoraša Janja
Udruženje civilnih žrtava rata Grada Zenice

***

Saradnici i sudionici u projektu

prof. dr. Selma Rizvić
prof. dr. Enver Imamović
prof. dr. Emir Ramić
prof. dr. Ibrahim Kajan
akademik prof. dr Enver Mandžić
akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić
prof. dr. Izet Šabotić
dr. sc. Mevludin Dizdarević
dr. sc. Ermin Kuka
prof. dr. Edhem Muftić
prof. dr. Smajil Durmišević
prof. dr. Almir Bašović
mr.sc. Merima Handanović
prof. dr. Selmo Cikotić
dr. sc. Husejin Omerović
mr. sc. Zulfo Ahmetović
mr. sc. Lebiba Džeko
mr. sc. Isa Balkan
mr. sc. Hasib Mušinbegović
dr. sc. Fikret Bečirović
dr. sc. Mesud Šadinlija
mr. sc. Nermin Hodžić
dr. sc. Emir Džambegović
mr. sc. Dragan Golubović
mr. sc. Enisa Žunić
mr. sc. Elvir Resić
mr. Ibrahim Kabil
mr. Merisa Karović-Babić
mr. Almir Grabovica
mr.sc. Muamer Džananović
mr. Zilha Mastalić-Košuta
mr. sc. Jasmin Medić
mr. sc. Miralem Avdić
mr. Semir Hadžimusić
mr. sc. Besima Ćatić – Suljević
dr. Branka Antić Štauber
Isnam Taljić
Avdo Huseinović
Sejo Omeragić
Seid Smajkić
Ahmed Imamović
Fahrudin Kučuk
Eset Muračević
Tahir Pervan
Amir Misirlić
Šerif Špago
Ramiz Tiro
Nedim Hasić
Kerim Svrakić
Nihad Aličković
Aziz Tafro
Hifzija Čavčić
Mirzet Ibrišimović
Almir Mehonić
Zlatko Serdarević
Salih Brkić
Enes Hotić
Said Šteta
Bedrudin Gušić
Ibrahim Halilović
Adila Krndžija
Nihad Krndžija
Arijana Čerkez
Mesud Hero
Zarifa Guhdija
Muharem Krzić
Suad Karamustafić
Harun Pilav
Armin Čusto
Mela Sejdija
Elvira Zahiragić
Jasmin Begić
Blažo Stevović
Nermin Bise
Selma Gušo
Sanela Kapetanović
Ajas Alispahić
Nermin Avdičević
Said Smajlović
Samira Bilalić
Selma Ahmad
Bilal Isaković
Admir Tukar
Mirsad Čeliković
Džanan Sarač
Sead Zubanović
Merima Zonić Malkić
Namik Vatrenjak
Amel Jašarević
Bermin Meškić
Mensur Bešlagić
Fikret Jahić
Edina Išerić
Begzudin Šehić
Dženana Pezer Burić
Hariz Redžić
Besima Ćatić
Nedim Malkočević
Nijaz Omerović
Almir Bešo
Munir Mujezinović
Erda Redžepagić
Sead Delić
Nermin Piknjač
Sandra Šabić
Samed Žužić
Nikola Slavuljica
Alen Avdić
Alen Alilović
Ramiz Uzunović
Safet Gagula
Semiha Kačar
Azra Grbo
Suad Zoranić
Tijana Križanović
Zoran Kanlić
Esad Hadžihasanović
Dženita Rahman Kurešepi
Jasmin Kadić
Amir Helja
Mirsad Čakširan
Zoran Šaković
Nedim Rahimić
Admir Maslo
Azra Kozlo
Almir Đokić
Samra Redžić
Emina Hokulić
Haris Ahbabović
Meho Bajrić
Saša Burlica
Sanel Kajan
Rusmir Agić
Asim Horozić
Bojan Mijatović
Vlado Kerošević
Ahmet Bajrić Blicko
Ibrahim Selimović
Muhamed Fazlagić
Albin Hadžić
Muhamed Omerović
Fehim Kriještorac
Prof. Senad Hodović
Mehmed Pargan
Anera Topčić Kuranović
Elvis Muminović
Esnefa Muhić Smajlović
Mevludin Ekmečić
Safet Oručević
Alija Behram
Safet Nožić
Ibro Bubalo
Sulejman Čerkić
Almir Zalihić
Emir Balić
Ruža Marić
Milan Paun
Danijel Rehak
Dalibor Luketić
Adnan Frljak
Džehva Frljak
Senad Salihović
Hajrudin Mešić
Tarik Hodžić
Adnan Ćuhara
Mehmed Đezić
Muhamed Spahić
Ifeta Mešanović
Hazim Karić
Nijaz Spahić
Mirsad Selmanović
Fatima Šabanović
Mehmed ĐezićOstali prilozi:
» MAJČIN ZOV MAJKE BOSNE
Zijad Bećirević | 16. September 2020 16:02
» JA SAM RIJEKA, MAIDA MEHMEDOVA BILAL
Said Šteta | 29. August 2020 02:06
» VJEČNI POČINAK U VOLJENOM GRADU
Ferhat Korajac | 18. August 2020 16:26
» ISLJAM ĆEMAN: BIHOR I PETNJICA VJEČNA ISPIRACIJA
Božidar Proročić | 12. August 2020 19:48
» ESAD-ESKO PLUNAC - 30 GODINA POSVEĆENOSTI I HUMANOSTI
Božidar Proročić | 03. August 2020 20:19
» DŽENADIN RADONČIĆ FLANTROP, HUMANIST I PONOS GUSINJA
Božidar Proročić | 01. August 2020 15:31
» BOSANSKA HIŽASLAVSKA PORUKA 1441/2020 ROĐENIM U POSLJENJOJ DECENIJI PROŠLOG STOLJEĆA
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 30. July 2020 16:48
Ostali prilozi istog autora: