Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
ICTY analiza
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Vijesti

GLAS ZA BOSNU: BOSANSKI EVROPSKI PROGLAS
BOSNA ĆE POSTATI SVJETIONIK EVROPE!
Autor: B.net
Objavljeno: 03. December 2018. 16:12:54
“OBAVJESTIMO ČITAV SVIJET DA VOLIMO BOSNU I DA ĆEMO JE BRANITI!”

Dragi bosanski patrioti i prijaltelji Bosne i Hercegovine!
Situacija u našoj dragoj domovini nije dobra.
Zakovani u Dejtonskom mirovnom sprazumu koji je trebao biti prelazno riješenje iz rata u mir građani Bosne i Hercegovine sve više gube nadu u bolje sutra. Mladi i školovani Bosanci se iseljavaju. Neprijetalji Bosne i Hercegovine iz susjedstva kao lešinari napadaju i vrše političku i diplomatsku agresiju (to je veoma vidljivo), uz podršku nacionalističkih i radikalnih krugova pokušavaju Bosnu isisati energiju i gurnuti njene stanovnike u beznađe. No to im neće poći za rukom...
Mi bosanski patrioti u ovakvoj situaciji moramo zbiti redove i energično pokazati da ćemo braniti našu domovinu i podariti joj novu vitalnost.

Mi smo uvjereni da će Bosna postati svjetionik Evrope!

Branićemo najhumaniju ideju zajedničkog življenja ljudi bez obzira na njihovu etničku i religijsku pripadnost. Dolazi vrijeme kada će se ljudi početi osloboditi deformisane i lažne nacionalističke i religijske „potpore“.
Takva lažljiva i zla podrška dobrim ljudima Bosne i Hercegovine nije potrebna jer oni žele u dobru da baštine svoje duhovne i kulturne vrijednosti. Bogom je dato da ljudi žive zajedno i djeluju u dobru.
Ljudi koji vole zemlju Bosnu (sa Hercegovinom, Humom, Krajinom,Podrinjem i našim Primorjem...) moraju konačno dići svoj glas i pero...
Aktivisti organizacije „Glas za Bosnu“ su povodom dana državnosti BiH 25.11. 2018., promovisali „BOSANSKI EVROPSKI PROGLAS“ i poslali ga na adresu Evropskog parlamentna i delegata.
Želimo ovom akcijom zajedno sa vama pozvati sve relavantne političke institucije od općina, pokrajina, državnih institucija te političare i intelektualce u zemljeme u kojima žive Bosanci širom svijeta - da podrže i lobiraju izgradnju humane gradjanske evropske države Bosne i Hercegovine.
Pozivamo bosanske patriote da preuzmu (tekst) „Bosanski evropski proglas“ i da ga prevedu na jezike zemalja u kojima žive te da ga šalju na adresse bitnih političkih institucija, novina i medija u tim zemalja. E-mail adrese institucija se mogu pronaći na Internetu.
Svaki pojedinac bi takodjer trebao odvojiti malo vremena za Bosnu, odštampati proglas i dati na čitanje kolegi ili poslati e-poštom...
Mi moramo upozoriti sve one koji računaju na našu slabost - da ćemo energično braniti našu domovinu,
za Glas za Bosnu potpisao je Senad Ušanović.BOSANSKI EVROPSKI PROGLAS
Mi Bošnjaci / Bosanci jedan od najstarijih naroda u Evropi kroz historiju baštinimo plemenite ljudske vrijednosti zajedničkog življenja ljudi različitih religija i etnija u našoj zemlji.
Naša domovina Bosna je bila nekoć jaka i stabilna srednjovjekovna evropska Kraljevina, a danas je nezavisna i suverena država i članica UN-a.
U proteklom destruktivnom periodu koji je nastao srpsko-hrvatskom agresijom na Republiku Bosnu i Hercegovinu i nakon zadržavanja Dejtonskog mirovnog ugovora kao ustavnog okvira (iako je bilo predviđeno da on posluži privremeno) država je oslabljenja. Nacionalisti su još više pokušali produbiti etničke podjele i oslabiti državu – upravo onako kako su to planirali osuđeni i suđeni ratni zločinci Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Slobodan Prljak, Mate Boban, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević.
Oni su suprotno željama većine Bosanaca tajno dogovarali podjelu države Bosne i Hercegovine i uveli njene građane u bezumni rat, raseljavanje i bogibiju.

U antibosanskom djelovanju posebno se ističu predstavnici bosanskog entiteta Republika Srpska - političke tvorevine koju su stvorili srpski ratni zločinci i počinitelji genocida.
Ova zločinačka tvorevina predstavlja platformu za uništavanje država Bosne i Hercegovine i stvaranje nestabilnosti u regionu.

Srpski i hrvatski agresori i zločinci i njihovi aktuelni politički nasljednici u Bosni i susjednim državama i danas vrše prozirnu propagandu u evropskim i američkim i ruskim političkim krugovima kako bi Bošnjake predstavili kao potencijalne islamiste i navodnu opasnost po Europu a lijepu državu Bosnu i Hercegovinu kao bezperspektivnu zemlju.
Svjesni smo da ova politika u odredjenim evropskim islamofobičnim krugovima nailazi na podršku. No, mi nikada nećemo prestati vjerovati u humano društvo i boriti se za takvo u našoj domovini Bosni.
Prema tome, besmislene su ali opasne spletke i insuicije neprijatelja Bosne - kako se jačanjem i uredjivanjem države Bosne i Hercegovine želi stvorti islamska država.
U uređenoj građanskoj državi Bosni i Hercegovini kakvu želi većina Bosanaca svi gradjani bez obzira na etničku i religijsku pripadnost imali bi pravo biti birani za predsjednika države. Danas to pravo namaju svi građani.
Bošnjaci muslimani većinom glasaju za gradjane koji vole Bosnu: za predsjednika države - katolika, za bosanske Srbe pravoslavce u Sarajevu, biraju jevreja za ministra vanjski poslova. To sigurno nije ekstrema politika nego politika humanih evropskih vrijednosti.
Bošnjaci jesu i muslimani koji u svojoj tradicionalnoj toleranciji priželjkuju da u unaprjeđenju evropske zemlje Bosne i Hercegovine i njenom upravljanju ravnopravno učestvuju svi čestiti građani bez obzira na etničku i religijsku pripadnost prema evropskom građanskom principu, bez destruktivnih etnonacionalnih podjela.
Srpska i hrvatska zločinačka i destruktivna politika prema Bosni i Bosancima je pravno dokazana.
Na Međunarodnom sudu pravde u Den Hagu je hrvatska politika prema Bosni proglašena zločinačkom (hrvatski udruženi zločinački poduhvat)! Srpska zločinačka politika je osuđena za Genocid, urbicid i brojne zločine!
To građani Evrope i čitavog svijeta trebaju imati na umu!
Upravo zbog ovih pravnih činjenica i presuda, međunarodna zajednica treba pokrenuti i podržati ustavnu reorganizaciju zemlje kojom će sadašnje destruktivno zločinačko nasljeđe srpskog i hrvatskog etnonacionalizma u Bosni i Hercegovini biti definitivno odbačeno a humani evropski građanski politički sistem dobiti šansu.

Odlučno se suprostavljamo svakom obliku vjerskog-etničkog ekstremizma u našoj domovini ali i nacionalističkom djelovanju i lobiranju Srbije i Hrvatske jer nam je upravo takvo uplitanje iz susjednih zemalja uvijek donosilo nemire i razaranja u Bosni i Hercegovini

Mi Bosanci - svi gradjani koji volimo našu domovinu smo u većini – želimo poručiti čitavom svijetu da smo odlučni braniti našu domovinu Bosnu i Hercegovinu!

Mi želimo urediti i stabilizovati našu zemlju tako da na bitnim političkim funkcijama imamo prvenstveno naše sposobne gradjane i katolike i pravoslavce i i muslimane i jevreje i sve ostale koji će se istinski zalagati se za jačanje i prosperitet evropske države Bosne i Hercegovine.
U tom kontekstu se rado prisjećamo gradonačelnika Sarajeva, jevreja Emerika Bluma koji je volio Bosnu i svojim nesebičnim radom i lobiranjem doprinio jačanju i prosperitetu naše zemlje i glavnog grada. Sarajevo je 1984. godine postalo „centar svijeta“ kao domaćin XIV. Zimskih olimpijski igara.

Pozivamo vas, eminentne i uticajne svjetske ličnosti da podržite nas Bosance u ovoj humanoj namjeri – da lobirate za uspostavljenje jake, stabilne i normalne gradjanske Bosne i Hercegovine – evropske države svih njenih gradjana, umjesto etnički podjeljene države u kojoj nacionalisti i neofašisti uz pomoć iz susjedne Srbije i Hrvatske žele stvoriti nove sukobe u srcu Evrope – u Bosni.

Glas za Bosnu,
-Na Dan državnosti Bosne i Hercegovine, 25.11.2018.


English version:


We, Bosnians / Bosniaks, one of the oldest European nations, hold noble human values of the common life of people of different religions and ethnicities in our country. Our homeland Bosnia has once been a strong and stable European medieval kingdom, and today it is an independent and sovereign country and a member of the UN. In the recent destructive period caused by Serbo-Croatian aggression on the republic of Bosnia and Herzegovina and after keeping the Dayton Peace treaty as a constitutional frame (even though that was just a temporary solution), the country was weakened. Nationalists tried to further deepen the ethnic divisions and weaken the country – exactly as tried and convicted war criminals: Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Slobodan Prljak, Mate Boban, Franjo Tuđman and Slobodan Milošević envisioned it.
They were secretly arranging the division of Bosnia (despite the contrary wishes of most Bosnians) and lead its citizens into mindless war, forced migration and death.
Especially active in anti-Bosnian activities is the Bosnian entity Republika Srpska, which is a political creation created by Serbian war criminals, and the perpetrators of genocide.
This is a platform for weakening and destroying the states of Bosnia and Herzegovina and creating instability in the region.
Serbian and Croatian aggressors, criminals and their current political successors in Bosnia and neighboring countries are still making propaganda in American and Russian political circles to depict Bosniaks as potential extremists and alleged danger to European peace, and the beautiful country of Bosnia and Herzegovina as a land with no future or perspective.
We are aware that this kind of politics has its support in different European islamophobic circles.
However, we will never stop believing in a humane society and fight for something like that in our homeland Bosnia.
Traps and insinuations from the enemies of Bosnia are meaningless but dangerous; strengthening and making order in Bosnia and Herzegovina will create an Islamic country.
In a regulated civic country Bosnia and Herzegovina, which most Bosnians want all citizens regardless of ethnical and religious affiliation and among all others, Jews would have the right to be presidents.
Bosniak Muslims mostly voted for a catholic president who loves Bosnia, they vote for Serbian Orthodox Christians who love Bosnia, they choose a Jew as a Minister of Foreign Affairs. This is surely not extremist politics, but rather politics of humane European values.
Bosniaks are Muslims who, in their traditional tolerance, wish that all upright citizens regardless of their ethnic and religious affiliation according to the European civic model, without destructive ethno-national divisions.
Serbian and Croatian criminal and destructive politics towards Bosnians was legally proved.
Destructive Croatian politics was deemed criminal (Croatian joined criminal campaign).
Serbian criminal politics was charged for genocide, urbicide and numerous crimes.
Citizens of Europe should have that in mind!
Because of these legal facts and charges, the international community should start and support a constitutional reorganization of the country in which current destructive criminal heritage of Serbian and Croatian ethno-nationalism in Bosnia and Herzegovina is rejected, and humane European civic political system gets a chance.
We are opposing the nationalistic activities and lobbying of neighboring countries Serbia and Croatia, because exactly that interference brought war and destruction to Bosnia and Herzegovina.
We, Bosnians: Bosniaks, Bosnian Serbs, Bosnian Croats and all citizens who love our homeland are a majority and wish to inform the world that we are decisive in the defense of our homeland.
We wish to regulate and stabilize our country so that in important political functions, we primarily have capable citizens, Christians, Muslims, Jews and others who will truly work on the strength and prosperity of a European Bosnia and Herzegovina.
In this context, we gladly remember the mayor of Sarajevo, a Jew – Emerik Blum, who loved Bosnia and with his selfless work and lobbying contributed to strengthening and prosperity of our country and capital city.
Sarajevo was the center of world in 1984 as the host of XIV winter Olympics. According to the current Dayton constitution, Emerik Blum+, a Bosnian, could not be a candidate for the president of the country in which he was born.
We invite you, eminent and influential individuals to support us Bosnians in this humane task; to lobby for making a strong, stable and normal civic Bosnia and Herzegovina – European country for all its citizens, instead of ethnically divided country of nationalists and neo-fascists who, with the help of neighboring Serbia and Croatia, wish to create new conflicts in the heart of Europe – in Bosnia.

Voice for Bosnia
Zurich, 25.11.2018 – National day of Bosnia and HerzegovinaOstali prilozi:
» VOGOŠĆA OBILJEŽILA SVOJ DAN
Eset Muračević | 25. June 2019 19:50
» NASTAVLJAMO POMAGATI DJECI
NAP | 22. June 2019 14:42
Ostali prilozi istog autora: