Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
ICTY analiza
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Islamske teme

Bošnjaci u Njemačkoj
MINHEN: MEKTEB DŽEMATA HIDAJE PONOS DIJASPORE
Autor: B.net
Objavljeno: 01. November 2018. 19:11:31


Džemat Hidaje osnovan je 2009. godine i broji oko 380 aktivnih članova. O vjerskom životu u džematu brinu se dvojica vrijednih imama Nusret-ef. Hodžić, prof. i Abdulvehab-ef. Vehabović i mualima Emina Hodžić. Ono što posebno krasi ovaj džemat jesu raznolike aktivnosti po pitanju vjerskog života ali itekako na polju mekteba i mektepske nastave. Ako sagledamo samo ciljeve džemata vidjet ćemo da se radi o ozbiljnoj organizaciji džemata koji nije zapostavio niti jednu komponentu djelovanja. Danas je džemat veoma aktivan na više polja, počev od vjerskih aktivnosti i duhovnog odgoja, preko aktivnosti za djecu i omladinu, besprijekorno uređene mektebske nastave, do humanitarnih i društveno korisnih akcija. Time postavlja nove standarde u radu i pruža ideje ostalim džematima kako otvoriti nova polja vlastitog djelovanja.

Mekteb kao škola

Mekteb je prvi oblik institucionalno organizovanog islamskog odgoja i obrazovanja. To je početna i temeljna odgojno-obrazovna ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Cilj mektebske nastave mogao bi se definirati kao izgradnja cjelovite islamske ličnosti koja objedinjuje snagu vjere, privrženost ispunjavanju vjerskih principa i nepokolebljivo prihvatanje islama kao sveobuhvatnog načina života. Na temelju ovog cilja vrijedni muallimi džemata Hidaje rade na unutarnjem posvješćivanju vjerovanja u istine vjere, sticanju znanja i ovladavanju vještinom primjene islamskih propisa i normi te kvalitetnom objedinjavanju ubjeđenja i praktičnoj primjeni usvojenog znanja do nivoa oplemenjenog islamskog ponašanja. Stoga, ono na što posebno treba biti ponosan ovaj džemat jesu aktivnosti baš na polju mektepske nastave. To jeste njihov i osnovni cilj: vrijedan i angažiran rad s djecom i omladinom. Dovoljno je spomenuti da se broj djece koja upišu mekteb kreće preko 220, koliko ih je upisalo ove mektepske godine i još uvijek pristižu djeca na upis, a i približan broj istih ih i završi mektebsko obrazovanje. Ono što posebno raduje jeste da veliki broj djece uči arapsko pismo i uči u Kur'anu, te organizirani su kursevi tedžvida i učenja Kur'ana kao dodatna nastava, kako za mlade tako i za odrasle. Posebno raduje tendencija rasta broja upisane djece iz godine u godinu, što je veliki ponos i čast za sve Bošnjake u Njemačkoj.Ako analiziramo stanje osnovnog obrazovanja u BiH, sve manji broj upisane djece u osnovne škole, dolazimo do saznanja da mekteb Hidaje okuplja više djece na polju mektepske nastave nego li jedna devetogodišnja škola u BiH. Rezultat ovakvog stanja jeste odgovoran odnos predstavnika džemata i muallima prema instituciji mekteba. Pored osnovnih elemenata za izvođenje nastave učionice posjeduju moderna pomagala za učenje i nastavni rad. U mektebskoj nastavi koriste se savremena tehnička sredstva, kao što su projektori, kompjuteri, savremene table, didaktička pomagala itd., odnosno po najvišim standardima.

Nastava na bosanskom i njemačkom jeziku

Mektebska nastava se održava subotom u dvije smjene od 8:30 sati do 12:30 sati i nedjeljom u četiri smjene od 8:30 sati do 17:00 sati i to dvojezično na bosanskom i njemačkom jeziku. Nastava se odvija po planu i programu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a njihova realizacija se vrši po različitim metodama i oblicima pedagoškog rada. Na određene specifičnosti u radu mektepske nastave, koje su tipične za rad sa djecom u dijaspori, pokušava se odgovoriti sa vlastitim konceptom rada.

Muallimi visokoobrazovani imami, pedagozi, inžinjeri...

Polaznici mekteba su djeca uzrasta od 3 pa do 19 godinapodijeljenih u trinaest grupa. Za svaku grupuzadužen je jedan mualim. Svaka grupa je zaseban razred, kao u školi, te ima razrednog stariješinu(mualima), odnosno muallima koji ih vodi. Ono što je interesantno jeste da je ovo, možda, rijedak primjer džemata koji ima mektepsku igraonu i predškolsku grupu u mektebu, koja polučuje izuzetne rezultate. Tim mualima, koji čine nastavničko vijeće, sastoji se od deset visokoobrazovanih članova: Abdulvehab-ef. Vehabović, Besima Imamović, Damir-ef. Babajić, Emina Hodžić, Hajrija Kismetović, Indira Kerla, Haris-ef. Bošnjaković, Monika Džinić i Nusret-ef. Hodžić. Nastavničko vijeće je u praksi imalo i koordinirani tim za rad mekteba. Da bi pospiješili rad mekteba rađene su ankete sa roditeljima polaznika mekteba o (ne)zadovoljstvu mekteba, koji su doprinijeli razvoju određenih segmenata u mektebu.Da je džemat stavio akcenat na polje mektepske nastave i da je ozbiljno shvatio važnost ove „institucije“ pokazuje svjesnost muallima u radu. Muallimi su visokoobrazovane osobe raznih profila, od doktoranata islamske teologije, svršenika islamskih fakulteta, profesora šerijatskog prava, diplomiranih pedagoga i psihologa, diplomiranih nastavnika razredne nastave i predškolskog odgoja do inžinjera raznih smjerova. Svi muallimi čine nastavničko vijeće koje: redovno održava sastanke vijeća, razmatra rezultate rada odjeljenja/grupa, muallima nakon svake mektepske godine,na bazi analiza i zaključaka utvrđenih na sjednicama nastavničkog vijeća preduzima određene mjere za postizanje boljih rezultata,brinu o organizaciji odgojno-obrazovnog rada, prate ostvarivanja nastavnog plana i programa, preduzimaju mjera za njihovo izvršavanje i podnose izvještaj džematskom odboru o istom, utvrđuju prijdloge i razmatraju izvršenje godišnjeg programa rada mekteba, stručnog usavršavanja muallima i stručnih saradnika, odabiru oblik mektepske nastave i shodno tome vrše raspored polaznika mektepske nastave u razrede/grupe, razmatraju uspjehpolaznika mekteba, analiziraju radmuallima, te daju prijedloge za unapređnje odgojno-obrazovnog rada, razmatraju izvještaj na kraju godine, te uspjeh polaznika, kao i polaganje završnih ispita.
Nastavničko vijeće posjeduje sopstvene matične knjige (dnevnik rada) mekteba u kojima se detaljno vodi evidencija o prisustvu i napredovanju polaznika mektebske nastave. Jedna od specifičnosti mekteba je i participacija starijih svršenika mekteba u nastavi, odnosno praktikanti, koji pomažu muallimima u grupama gdje je upisan veliki broj djece.Dvaputa godišnje organizuje se pismeno testiranje po grupama u svrhu utvrđivanja stečenog znanja, što se pokazalo izuzetno efikasnim, a to potvrđuje i činjenica da polaznici mekteba Hidaje imaju veoma zapažene rezultate na regionalnim i saveznim mektebskim takmičenjima. U svrhu razvoja takmičarskog duha, ali i motivacije za učenje, organizuju se razni vidovi mektepskih manifestacija koje doprinose razvoju i unapređenju mekteba. Pored nama poznatih vannastavnih aktivnosti poput: kviz, izleti, ekskurzije u BiH, mektebska manifestacija, ono što zavređuje pažnju a što doprinosi itekako prije svega razvoju svijesti o mektebu i mektepskoj nastavi jeste taj domaćinski odnos kao školski. Za što bolju realizaciju aktivnosti i olakšan rad u mektebu svake godine izrade se prijemni listovi u kojima roditelji upisuju podatke o svakom djetetu, od onih osnovnih do onih koji ističu dječije sposobnosti i specifičnosti. Pred početak mektepske godine izrade se nastavni kalendari i važni datumi koji doprinose što boljoj organizaciji nastave. Na početku mektepske godine organizira se kolektivni roditeljski sastanak na kome se predstave muallimi te predstave plan rada. Svaka grupa (razred) organizira zasebne roditeljske sastanke tri puta u godini, po potrebi i više (školski primjer). Ovakav način doprinosi razvoju komunikacije muallim-roditelj, što u konačnici ostvaruje rezultate na polju odgoja i obrazovanja djece. Svaki od muallima u grupi (razredu) izabere po dva člana roditeljskog vijeća, koji koordiniraju rad kako sa ostalim roditeljima tako i sa Nastavnim vijećem, koordinatorima, džematskim odborom. Na kraju svake mektepske godine organizira se svečana mektepska akademija, koja je od šireg značaja, na kojoj se predstave rezultati rada u protekloj mektepskoj godini, te proglase se najbolji polaznici mekteba iz grupa i uruče im se nagrade. Polaznici mekteba Hidaje redovno uzimaju učešće na mektepskim takmičenjima kako na nivou medžlisa tako i na nivou mešihata, gdje ostvaruju zavidne rezultate. Također, redovno se organiziraju takmičenja iz Sire. Realizira se i projekat „Levha“, a tiče se kreativnog ispisivanja kur'anskih ajeta na osnovu zadanog mota, koje se danas nalaze na zidovima džamije. Mekteb Hidaje je u prethodnim godinama organizirao i tzv. Krabbelgrupe, grupu mekteba za „puzavce“, djecu od 0 - 3 godine, gdje su prisustvovale i majke djece (savjetovalište za majku i dijete).

Roditeljsko vijeće

Jedan od rijetkih mekteba koji je u radu mekteba involvirao roditelje, jer kako ističu da zajedničkim snagama doprinose razvoju i uspješnijoj organizaciji mektepske nastave. U tu svrhu su oformili „Roditeljsko vijeće“ koje se sastoji od po dva roditelja iz svake grupe. Roditeljsko vijeće je spona između roditelja i muallima, koji su na raspolaganju i jednima i drugima, s jedne strane, a s druge strane imaju konkretne obaveze kao što su: dežura za vrijeme mektebske nastave, priprema nagrada i hedija, organizacija izleta po grupama pojedinačno, kao i zajedničkog mektebskog izleta, organizacija mektepskih svečanosti, itd.Za što bolju organizaciju nastave, kupovina potrošnog materijala (papira, bojica, makaza, ljepila i sl.), raznih nagrada (učesnicima kviza, najredovnijim i najuspješnijim polaznicima), financiranje izleta i ekskurzija, osnovali su Mektebski fond, kojeg roditelji za svako dijete vrlo rado plaćaju. (D.B.)Ostali prilozi:
» ŽRTVUJMO SE RADI NAŠEG JEDINSTVA
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 09. August 2019 08:55
» "ŠEHIDSKA DOVA" U POBUDJU KOD BRATUNCA
B.net | 01. August 2019 17:26
» ZA PRIJEDORSKE ŠEHIDE I BOSANSKE GAZIJE
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 20. July 2019 13:45
» STRUČNI SEMINAR ZA MUALLIME U MINHENU
B.net | 20. July 2019 09:06
» DR. NEZIR HALILOVIĆ NA TRIBINI U DŽEMATU HIDAJE
Damir ef. Babajić | 18. July 2019 23:01
» MINHEN: HATMA DOVE U DŽEMATU HIDAJE
B.net | 08. July 2019 19:50
» MLADI SU PONOS DŽEMATA HIDAJE
Damir ef. Babajić | 08. June 2019 12:18
» REISU-L-ULEMA DR. KAVAZOVIĆ: BOSNA JE IDEJA KOJA SE NOSI U PRSIMA
Dr. Husein ef. Kavazović, reisu-l-ulema | 04. June 2019 15:55
Ostali prilozi istog autora: