Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
ICTY analiza
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Pisana rijec

PJESNIK RAGIP SIJARIĆ
Autor: Alija Kadrić
Objavljeno: 06. March 2018. 21:03:52


Predstavljamo vam jednog iz plejade sandžačke kulture, književnosti, umjetnosti, etnologa i pjesnika Ragipa Sijarića iz Šipovica – Bijelo Polje.

Predgovor za knjigu ”Katalog knjiga Ragipa Sijarića” je jedan ciklus istraživačkog, novinarskog, književnog stvaralaštva velikog stvaraoca Ragipa Sijarića - iz bihorskog plemena poznatih pisaca, koji je za 40 godina plodnog rada objavio 105 knjige. To je jedan veliki fenomen.

Raditi i stvarati jako osjetljive i nekada ”škakljive” teme, radove, tekstove o svom zavičaju, o svom narodu, o običaju, tradiciji, historiji, kulturi, o bosanskom jeziku i drugim temama Sandžaka, Bosne i Hercegovine i šire.

Zato, ko se u Sandžaku rodi, ma kuda da ode - uvijek ga nosi u srcu, ne zaboravlja i vraća se njemu, da se tu sjedini sa njegovom zemljom i kamenom. Takođe, ko jednom Sandžakom prođe - njegovim puteljcima i prtinama, odnijeće iz ovog vilajeta najljepše darove: bošću punu zlatnih jabuka iz bašća od Lima do Lađevca i od Akova do Šeher Pazara, da nikada ne smetne s uma zemlju u kojoj su ”na samom vrhu // orao i // čovjek”. Pamtiće ”Orlovsko gnijezdo” (v. ”Sandžačke prtine”, str 57) - tamo gdje su ”u kršu // pomiješani s oblacima” orao i čovjek. U sjećanju će svijetliti ”neophodno daljina” i ”Jezero // okom opran”, i ”kao pramen mjeseca // (...) sjenke u jezeru”, i zemlja u kojoj je ”puna sofra nejači // okićeni Sandžak”.

I nije samo to Sandžak. On je, osjećamo i tvrdimo, nešto mnogo više. To je Božiji dar ljudima. Esselamu alejkum.

Opštu sandžačku temu pjesnik, književnik, etnolog Ragip Sijarić je razložio ove sve knjige na veći broj tematskih komponenata, sa namjerom da obuhvati sve što čini realnu i subjektivnu sliku zavičaja.

Opjevao je pjesnik i onu mračnu stranu svijeta Sandžaka, a ovaj vilajet ih ima, ne četiri već mnogo i premnogo u svojoj istoriji od Kulina Bana do danas. U mnogim poveljama i Knjigama - a sve na Sandžačkom kamenu.

Sijarić nam i u ovom poetskom korpusu pripovijeda o zločinu kao stalnoj temi, kao sudbini i usudu našeg narod. Ćafir je ohol i opak - njegovo bestijanje prevazilazilo je svaki zvijerski instikt. Podsjetimo: šahovićka tragedija, bihorska, fočanska, srebrenička...

U traganju za savršenim jezikom i orginalnom bošnjačkom jezičkom normom, on se ne udaljava od svakodnevnog govornog izvora i usmene komunikacije, niti od njegove slike mišljenja, već uvijek ”ide ka izvoru” (kako bi rekao Umberto Eco u djelu ”the search for the perfect language” - ”Traganjem za savršenim jezikom”). Sijarić traga i za mitskom slikom jezika i njegove filozofičnosti.

”Zavičaj” je specifična, prvenstvena lirske knjige pjesnikovih sjećanja svega prživljenog u rodim Šipovicama. Sva sjećanja dešavaju se u dalekoj Švedskoj - daleko od sandžačke zemlje i pjesnikove voljene ”grude”. Uglavnom Sijarićeve knjige su sjećanja i pamćenja od prvih dječijih koraka i saznanja do onih dana kada je, s razlogom, otišao u Bijeli svijet ili Dunjaluk - kako sam veli.

Tema ”zavičaj” je, u stvari, velika pjesnička panorama životnih detalja, zbir dogodovština glavnog junaka - a to je sam autor. Tako Sijarić pjeva, piše o svom zavičaju - u impresivnom poetskim slikama, metaforama i hiperbolama.

Sijarićevo sjećanje upotpunjuju sjećanja na sandžačke narodne obrede i običaje. Iako paganski, ovi obredi imali su posebne značaj i nacionalno obilježje, našeg naroda - za njegov kulturni identitet i egzistenciju.

Ragip je našao svoj ”put na putu” i njime treba da se uspinje na najviše vrhove bošnjačkog tradicionalnog stvaralaštva. On je podigao tajanstveni ”kamen stanac”, zašao u ”tamni vilajet” i izazove književnog stvranja i tamo pronašao ono blago koje se literarnim postupkom ”s kamenom na kamen”, on je počeo da zida najvišu kulu svetilju i da oko nje sadi zlatne jabuke, kadife, bejturane, i đulove - stvarajući svoj đulistan sa bistrim izvorima.

Ragip se u svojim knjiga potvrdio kao stvaralac kojem je jezik njegovo sveznanje i kultura. U njegovim djelima oživljava davno minula vremena, ljudi sa svojim sagama, narodna pametovanja, istina i pravda, neprestana borba za ljudski život, za Bihor, za Sandžak.

Svojim poetskom - književnom orginalnošću Ragip se afirmisao kao stvarlac djela trajne vrijednosti-istorijsko-literarne, umjetničke, ligvističke i narodne.

Knjige Ragipa Sijarića sigurno će biti privlačna tema za mnoge dijalektologe, leksikologe, lingvistima, naučnim istraživačima, književnicima, pjesnicima, historičarima i drugim srodnim dušama.

BILJEŠKA O AUTORU
Ragip Š, Sijarić je rođen 09. aprila 1954. godine u Šipovicama u Sandžaku. Od 1973. do 1994. godine živio, studirao i stvarao u Beogradu.

Osnovnu školu je završio u Hamzićima i na Sipanje. Srednju školu završio je u Bijelo Polju. Rezervni je vojni oficir. Diplomirani je Socijalni radnik. Diplomirani Specijalni pedagog za resocijalizaciju i prevaspitanje osuđenih i kažnjenih lica sa poremećajima u ponašanju. Fakultet završio u Beogradu uz rad. Magistar je Krivično - pravnih nauka, zavšio u Novom Sadu. Ostalo mu je prije rata - agresiju na BiH, Crne Gore i Srbije branjenje doktorata. U Okružnom Zatvoru u Beogradu obavljao je funkcije: Bio je u Službi obezbjeđenja i studirao. Prvi je Socijalni radnik u istoriji Zatvora. Obavljao poslove Vaspitača u Službi za prevaspitanje i resocijalizaciju osuđnih i kažnjenih lica. Prvi je Šef odsjeka u Okružnom Zatvoru. Vršio funkciju pomoćnika Načelnika Službe za prevaspitanje. Prvi je Savjetnik vaspitne službe u službi za prevaspitanje u istoriji Zatvora. Iza Savjetnika je funkcija ministra za Pravosuđe.

Specijalizirao je grupni rad, Individualni rad. Grupna terapija, za alkoholizam i za narkomaniju. U službi je proveo preko 23 godine. Nagrađivan više puta zlatnikom sa likom Maršala Tita od 24 karata. Bio je politički komandant ispred Komiteta SK Opštine Voždovac, omladinske brigade ”Ivica Devčić Obalac”, 1976. godine, na ”SLIVU RIJEKE MORAVA 1976.” i bio trostruki udarnik.

Novčano nagrađivan u više navrata i dobivao je 7 do 10 dana odmora po banjama. Obavljao je političke funkcije: Predsjednik omladine u Okružnom zatvoru u Beogradu. Bio je Član opštinske konferencije Opštine Voždovac. Član Predsjedništva Grada Beograda. Član Predsjedništva Srbije. Učesnik X Kongresa SKJ. Učesnik i delegat na i Kongresu SDA za Jugoslaviju, kao i prvi predsjednik Stranke SDA za Beograd i njen osnivač i učesnik skupa u Zetri u Sarajevu, 1990. godine. Bio je Predsjednik Penologa u Okružnom Zatvoru u Beogradu. Bio je predsjednik Konkursne i Stambene komisije u Okružnom zatvoru u Beogradu u više navrata. Učesnik je raznih seminara iz kriminologije, specijalne pedagogije, psihologije i pshijatrije. Predsjednik Odbrane u Okružnom Zatvoru u slučaju rata. Vršio je funkciju zamjenika Upravnika Okružnog Zatvora u Beogradu, sve do 1990. godine. 1990. godine Forimira stranku SDA za Beograd, gdje je izabran na Skupštini za njegovog Prvog i posljednjeg Predsjednika.

Bavi se pisanjem od kako zna za sebe. Od 1994. godine nalazi se u Švedskoj u Malmeu. Osnivač i predsjednik Udruženja bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama od 2002. godine.
Zalaže se za slobodu misli i javne riječi, te ljudskih i građanskih prava i sloboda.

Piše pjesme, aforizme, kritike, priče, putopise i aktivno se bavi prošlošću Bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini i Sandžaku. Objavljuje u domaćim i stranim listovima i časopisima: ”Muslimanski glas”, ”Ljiljan”, ”Preporod”, ”Elif”, ”Sandžak”, ”Sandžačka revija”, Monitor”, ”Sandžačke novine”, ”Haber”, ”Glas BiH”, ”Bošnjačka misao”, ”BH riječ”, ”Kultur & Media”, ”Alčak”, ”Behar” sandžačkih sudenata u Istanbulu, ”Asyl times”, ”Muslimanski život” u Londonu, Ihop, Hayat, Ivandratinduningen u Švedskoj, Penološki glasnik i drugim časopisima, radovi su objavljivani na švedskom, albanskom, engleskom, finskom, poljskom, holandskom, španskom, turskom, persijskom, arapskom, jednostavno švedskim jezikom za strane državljane.

Zastupljen je u antologiju Sandžačkih pisaca ”Slavujeva Gora” 1995. godine.
Dobitnik je više priznanja i nagrada. Član je pisaca Sandžaka. Član je pisaca Švedske od 1996. godine, Udruženja zavičajnih pisaca Plava, Društva etičara i estetičara Crne Gore, Matice muslimanske u Sandžaku, Hegelovog društva.

Publicista: Alija KadrićOstali prilozi:
» PUT PREMA SEBI
B.net | 01. March 2019 18:01
» SVEMU SU KRIVI POKVARENI KALENDARI
Bošnjaci.Net | 17. February 2019 15:03
» SERIJAL TRIBINA «KULTURA PAMĆENJA U BOŠNJAKA»
Mensud Alićušić | 14. January 2019 18:38
» ŽIVOT I OBIČAJI MUSLIMANA
Mehmed Meša Delić | 02. January 2019 17:11
» OVO JE ROMAN O SVIMA NAMA DRAGIM LJUDIMA
Eset Muračević | 05. December 2018 21:11
» „BATONOVE PRIČE“ IZMAMILE SUZE U MAGLAJU
Bošnjaci.Net | 26. November 2018 17:20
» „BATONOVE PRIČE“ PROMOVISANE U STUPNOM DOLU
Tim Bošnjaci.Net | 21. October 2018 00:39
» NAJPRODAVANIJI SLIKAR U BOSNI I ŠIRE DANAS JE UPRAVO SAMOUKI SLIKAR
Dr. Bisera Suljić-Boškailo | 11. October 2018 17:46
» ISPOVIJEST O ČOVJEČNOSTI
Mela Hadrović Murić | 02. October 2018 14:40