Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
ICTY analiza
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Vijesti

Koalicija udruženja preživjelih žrtava genocida u Srebrenici
HELEZ I ČAMBER POTPISALI ODLUKU SREBRENIČANIMA ZAGARANTOVANA OSTVARENA PRAVA U FBIH
Autor: B.net
Objavljeno: 18. May 2012. 17:05:20
Asocijacija studenata Srebrenice, u ime koalicije udruženja preživjelih Srebrenice, želi obavijestiti javnost, predratne žitelje Srebrenice, te sve one koji su preživjeli genocid, bez obzira da li su iz Srebrenice, o sljedećem:

Ministri za boračka pitanja i rad i socijalnu politiku FBiH Zukan Helez i Vjekoslav Čamber, te direktor Fonda PIO/MIO FBiH, Zijad Krnjić potpisali su odluke po kojima će svi građani FBiH koji se registruju za lokalne izbore u Srebrenici nastaviti da ostvaruju svoja prava stečena u FBiH.

Ministar Helez je, pozivajući se na Zakon o pravima boraca i članovima njihovih porodica FBiH, naveo da "korisnik prava boračko-invalidske zaštite ne gubi pravo promjenom mjesta prebivališta", te da "ukoliko se korisnik prava odjavi iz Federacije BiH u Republiku Srpsku, dužan je promjenu prijaviti najbližoj općinskoj službi za boračko-invalidsku zaštitu u Federaciji BiH, kako bi nadležno kantonalno ministarstvo za pitanja branilaca moglo izvršiti obračun mjesečnih isplata ostvarenog prava."

Direktor Fonda PIO/MIO FBiH Hrnjić je u svom dopisu precizirao da "promjena prebivališta korisnika prava na penziju ostvarenu u Federalnom zavodu za PIO/MIO u drugi entitet, odnosno Republiku Srpsku, nije smetnja za dalje korištenje prava na penziju. Kod promjene prebivališta, u ovisnosti o opredjeljenju korisnika, isplata penzije može se vršiti putem otvorenog računa kod odabrane banke iii na adresu putem pošte."

Ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber je u svom dopisu precizirao:
U članu 33. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom ("S1užbene novine Federacije BiH" broj 39/06) stoji: „Civilnim žrtvama rata i članovima porodice civilnih žrtava rata sa privremenim boravištem na teritoriji Federacije BiH, po povratku u svoja ranija mjesta prebivališta u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, osigurat će se prava koja su imali u mjestu privremenog boravišta. O ostvarivanju prava iz stava 1. ovog člana, rješava nadležna općinska služba prema mjestu posljednjeg privremenog boravka prije povratka u Republiku Srpsku ili BrčkoDistrikt Bosne i Hercegovine".

U smislu navedene zakonske odredbe, civilne žrtve rata koje se žele vratiti u Srebrenicu i koje odjave svoj boravak na području Federacije BiH, ne gube ostvarena prava koja su ostvarili statusom civilnih žrtava rata.

Pisana garancija ministra Heleza,Čambera i direktora Hrnjića su jasan doprinos građanskoj inicijativi Glasaću za Srebrenicu, te ovim putem pozdravljamo podršku Vlade FBiH i njenih tijela Inicijativi.

Pored gore navedenog bitno je naglasiti da ce Odluka (Broj:01-05-21100/11 iz 2011.godine) koja je donesena na nivou Kantona Sarajevo a koja je vezana za ostvarivanje prava iz osnova socijalne, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite povratnika iz Kantona Sarajevo u RS biti donijeta ista u Tuzlanskom Kantonu, stoji u saopćenjem koje su potpisali: Asocijacija studenata Srebrenice, NVO „Srebreničke majke“, NVO „Žene Srebrenice“, NVO „Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa“, Organizacija RVI Srebrenica, NVO Patriotska liga Srebrenica, NVO Drina Srebrenica, NVO Omladinski centar Sućeska, NVO Sjaj Srebrenica, Udruženje studenata Srebrenice, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca opštine Srebrenica, Organizacija demobilisanih boraca, Organizacija dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni ljiljan.Ostali prilozi:
» SARAJEVSKI VITEZOVI - POZDRAV DOMOVINI
Eset Muračević | 18. June 2018 13:16
» NASTAVAK RADOVA NA PRVOJ DŽAMIJI U GRACU
Emir Serdarević | 16. June 2018 22:08
Ostali prilozi istog autora: