Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Historija Sandzak

NAJVEÆEM LEDNIÈKOM JEZERU NA BALKANU PRIJETI NESTANAK
PLAVSKO JEZERO PRED IZUMIRANJEM
Objavljeno: 24. March 2007. 00:03:00

ZAGAÐENJE JOŠ VEÆI PROBLEM


Mnogo veæi problem, po mnogima, predstavlja zagaðenje tog najveæeg lednièkog jezera na Balkanu.
- U samoj zoni jezera postoji veliki broj stambenih objekata, sa stanovništvom koje je orijentisano na poljoprivredne aktivnosti, usljed èega znaèajne kolièine zagaðivaèa dospijevaju u jezero (organska i neorganska ðubriva, pesticidi, otpadne vode domaæinstva i manjih farmi, vode od septièkih jama, divlje deponije). Mora biti izgraðen kanalizacioni sistem. Pored toga, potrebna je hitna eliminacija deponija i sanacija njihovih posljedica. Tamo gdje ne postoji javna kanalizacija neophodna je izrada higijenskih septièkih jama ili septièkih jama sa filtracionim rovom.
Problem zagaðivanja predstavljaju i fekalne kanalizacije sva tri mjesna centra ove opštine, Gusinja, Plava i Murina, koje se direktno izlivaju u nekada veoma bistre i èiste planinske vode, ugrožavajuæi i riblji fond. Samo Plavsko jezero je napadnuto sa svih strana divljom gradnjom, i deponijama pilotine i drugog otpada.
Plavskom jezeru, po mnogima jednom od najljepših i najmanje iskorištenih vodenih površina u Evropi, prijeti izumiranje. I pored toga što se njegove vode obnavljaju na svakih pet dana, ono je iz godine u godinu sve manje, tako da æe za sto godina potpuno promijeniti izgled i svojstvo, a nakon toga jezero æe postati obièna bara.
- Tokom posljednjih 30 godina akumulacija Plavskog jezera je smanjena za 12 odsto, odnosno za milion metara kubnih i sada iznosi oko osam miliona kubika. Nekada je površina bila veæa za devet metara. To znaèi da æe za 100 godina biti bitno reducirane sve njegove funkcije i fizionomija, a za 200 godina ono æe biti protoèna bara kojom æe teæi rijeka Ljuèa i nastaviti dalje kao rijeka Lim - kazao je \"Vijestima\" inženjer Radosav Nikèeviæ, koordinator projekta \"Plavsko jezero - idejno rješenje sanacije i zaštite od erozionog nanosa\", koji su uradili struènjaci \"Zelenih Crne Gore\".
Prema njegovim rijeèima, najveæa opasnost jezeru \"prijeti\" od nanosa Ljuèe, koja ide od Vuèjeg potoka ispod Komova i Magiæa, pa prolazi kroz Albaniju i vraæa se na teritoriju Crne Gore.
- Sa slivova njenih pritoka, Vruje, Dolje i Grnèara, odnosi se ogromna kolièina erozivnog materijala, koji Ljuèa unosi u jezero i tako smanjuje njegovu korisnu zapreminu, odnosno njegov životni vijek. Mi smo išli na varijantu da se sanira samo korito rijeke, tako da nanos ne dolazi do jezera uopšte, osim manjih kolièina koji se mogu regulisati obiènim bagerisanjem. Tu je i ekonomska korist i u tim ustavama bi se mogao eksploatisati akumulirani šljunak i pijesak - kazao je Nikèeviæ.
U projektu stoji da bi za spas jezera trebalo izdvojiti oko 1,5 miliona eura.
- Smatra se da je nivo Plavskog jezera bio 12 metara iznad sadašnjeg od 907.2 metra nadmorske visine. Pored zasipanja nanosom rijeke Ljuèe i bujiènih pritoka, problem predstavlja i erozija toka Lima. Lim lagano istièe iz jezera, ali na mjestu završetka prirodne brane dolazi do nagle promjene pada. Posljedica je pokretanje gradivnog materijala, erodiranje dna i kosina korita, zbog èega se Lim usijeca još dublje i destabilizuje dionicu toka. Napredak tog procesa vodi snižavanju brane, a time i nivoa vode - kaže se u u projektu.
Osnovni koncept zaštite Plavskog jezera od zasipanja i regresivne erozije sastoji se iz èetiri dijela: zaustavljanje nanosa koji tokom Ljuèe dospijeva iz Albanije, protiveroziono ureðenje bujiènih slivova na potezu Gusinje-Plav, konsolidacija korita Ljuèe u zoni neposredno prije Plavskog jezera i ureðenje sliva Bijelog potoka i fiksiranje korita Lima.
- Sredstva potrebna za njegovu sanaciju i trajnu zaštitu su višestruko manja od štete koju bi njegova degradacija i nestanak izazvali za Crnu Goru, koja svoj buduæi razvoj dominantno gradi na ekološko-privrednim potencijalima, u èijem je samom vrhu i ovakav dar prirode kakav je Plavsko jezero - smatra Nikèeviæ. ( D.PERUNIÈIÆ, Vijesti)Ostali prilozi:
» POKOLJ U LJUMI 1913.
B.net | 02. January 2020 16:23
» 20. NOVEMBAR - DAN SANDŽAKA
| 20. November 2013 04:47
» ČETNIČKI POKOLJI U PLJEVALJSKOM KRAJU
Damjan Pavlica | 22. July 2013 00:55
» PLAV - GUSINJE: SMRT ILI KRST
Mehmed Meša Delić | 17. February 2011 20:18
» BOŠNJACI U SANDŽAKU NISU RAVNOPRAVNI!
| 28. September 2009 12:50
» UNUK JUSUFA MEHONIĆA U SANDŽAKU I RODNIM ŠAHOVIĆIMA
Almir Mehonić | 02. December 2008 05:42
» ŠEHADET JAKUPA PEPIĆA 1912. GODINE
Almedin Pepić | 30. August 2008 08:16
» BOSNA I SANDŽAK - CARIGRADSKA KONVENCIJA
Dr. Mustafa Imamović | 11. March 2008 19:08
» NOVI USTAV CRNE GORE
| 12. November 2007 00:00